Menu Zavrieť

Ako si spomínate na známe prípady v slovenskej justícii? (jedna odpoveď správna)

Krátky kvíz o kauzách a prípadoch zo slovenskej justície (10 otázok s jednou správnou odpoveďou)

Najvyšší súd Slovenskej republiky sa v roku 2015 zaoberal otázkou, či môže byť za policajného agenta ustanovený aj advokát. Išlo o známy prípad advokátky Márie Mešencovej, ktorá pomohla odhaliť korupčné správanie kolegu advokáta. Tento jej ponúkal úplatok, aby zabezpečila zmenu výpovede jej klienta, ktorá bola v neprospech klienta advokáta, ktorý ponúkal úplatok. Najvyšší súd advokáta Polakoviča právoplatne oslobodil. Akým spôsobom bolo rozhodnuté o postavení advokátky Mešencovej ako agentky?
V marci 2018 Najvyšší súd SR odsúdil sudcu Okresného súdu Trebišov Milana Jurka, pričom mu vymeral 6-ročný nepodmienečný trest odňatia slobody a peňažný trest. Akých trestných činov sa mal daný sudca dopustiť?
V roku 2016 bol prokurátor Úradu Špeciálnej prokuratúry Vasiľ Špirko obvinený zo zneužívania právomocí verejného činiteľa. Neskôr bolo uznesenie o vznesení obvinenia zrušené. Akého konania sa mal v tejto súvislosti prokurátor Špirko dopustiť?
Vyšetrovanie prípadu Gorila (zverejnený koncom roka 2011) stále definitívne nie je ukončené. Počas vyšetrovania padli niekoľké obvinenia, tie však boli zrušené. Začiatkom roka 2019 na verejnosť prenikla informácia o tom, že v trezore M. Kočnera sa mali nájsť nosiče so zvukovým záznamom, ktoré boli vyhotovené príslušníkmi SIS pri odpočúvaní inkriminovaného bytu. Ústavný súd SR sa v roku 2012 a 2015 zaoberal sťažnosťami na porušenie práva na súkromie jednej z osôb, ktorá sa spomína v spise Gorila, pričom rozhodol aj o príkazoch vydaných krajským súdom, ktorými krajský súd povolil vyhotovenie zvukových záznamov pre účely „odpočúvania“. Ako v týchto prípadoch ústavný súd rozhodol?
Bývalý generálny prokurátor Dobroslav Trnka bol už ako námestník generálneho prokurátora disciplinárne stíhaný v období rokov 2013-2018, pričom disciplinárne stíhanie bolo nakoniec zastavené kvôli uplynutiu premlčacej doby. Dobroslav Trnka bol v roku 2005 rozhodnutím ústavného súdu uznaný vinným zo spáchania priestupku v inej veci. Čoho sa týkal tento prípad?
Ústavný súd SR v roku 2011 uznal vtedajšieho predsedu Najvyššieho súdu SR Štefana Harabina vinného zo spáchania závažného disciplinárneho previnenia. Prípad mal dohru aj na Európskom súde pre ľudské práva, kedy súd konštatoval, že sa ústavný súd nedostatočne vysporiadal s námietkami zaujatosti jeho sudcov. Návrh na obnovu konania Harabinovi zamietol. Pre aký skutok bol Š. Harabin uznaný vinným?
Ústavný súd koncom januára 2019 rozhodol v pléne o protiústavnosti článku Ústavy SR týkajúcom sa bezpečnostných previerok sudcov v súvislosti so sudcovskou spôsobilosťou. O protiústavnosti samotnej ústavy rozhodol prvýkrát v histórii, pričom takúto právomoc nemá explicitne danú ústavou či zákonom. Ktoré dva orgány štátu sa podieľajú na overovaní a prijímaní stanoviska o predpokladov sudcovskej spôsobilosti?
V roku 2009 získala skupina sudcov ocenenie Biela vrana, ktoré každoročne udeľuje Aliancia Fair Play a Via Iuris ľuďom, ktorí bránia hodnoty pravdy a spravodlivosti, pričom ocenenie vyzdvihuje odvážny občiansky čin alebo aktivitu. Medzi ocenenými v danom roku nenájdete:
Po významnom tlaku občianskej spoločnosti ústavný súd v máji 2017 zrušil Mečiarove amnestie. Amnestie odporovali princípom demokratického a právneho štátu. Ktorým kľúčovým právnym princípom argumentovali zástancovia zachovania amnestií?
V roku 2009 vznikol Špecializovaný trestný súd (ŠTS) po tom, čo bol rozhodnutím ústavného súdu zrušený Špeciálny súd. ŠTS rozhoduje napríklad o trestných činoch korupcie. Ktoré trestné činy samostatne nepatria do jeho pôsobnosti?