Menu Zavrieť

Ako dobre poznáte samosprávu?

Krátky kvíz o činnosti a kompetenciách samosprávy (10 otázok s jednou správnou odpoveďou a komentármi)

Kto môže zmariť výstavbu mrakodrapu na okraji mestského parku?
V ktorom prípade by muselo obecné zastupiteľstvo vyhlásiť miestne referendum?
Videozáznam zo zasadnutia mestského zastupiteľstva môže občan:
Na koho na radnici by sa mal obrátiť zamestnanec mesta, ak by chcel oznámiť nekalú praktiku (podľa zákona - protispoločenskú činnosť) v prostredí tamojšej samosprávy?
Ktorú z týchto funkcií nemôže zastávať poslanec mestského (obecného) zastupiteľstva?
Kto má v kompetencii schvaľovať povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia alebo ordinácie lekára?
Ako sa volá nástroj slúžiaci na zapájanie ľudí do rozhodovania, cez ktorý sa obyvatelia uchádzajú o podporu pre aktivity a projekty na zlepšenie života komunít? Projekty podporené z mestského rozpočtu vyberajú ľudia následne hlasovaním.
Ktoré z nasledovných tvrdení odlišujúcich prax v obciach a v mestách nie je pravdivé?
Obec (mesto) nemôže previesť svoj majetok priamym predajom, ak:
Ako možno napadnúť „mestský zákon“ (Všeobecne záväzné nariadenie) porušujúci práva obyvateľov alebo právnických osôb a žiadať jeho zrušenie?