Menu Zavrieť

Etické dilemy v samospráve

Mnohé slovenské samosprávy majú už desaťročie prijaté etické kódexy, ktoré nastavujú správanie sa ich úradníkov. V skutočnosti však etika nie je na radniciach živou agendou – je na okraji záujmu komunálnych politikov a manažérov, stavajú sa k nej často formalisticky. Prijaté etické kódexy sa v praxi neuplatňujú, zamestnanci ich nepoznajú. Mestá nemajú etické komisie, splnomocnencov pre etiku alebo etických poradcov. Neevidujú etické podnety a neriešia etické dilemy.

Tento manuál môže byť základnou pomôckou pre všetkých, ktorí by chceli pohnúť situáciu dopredu. Využívame v ňom naše skúsenosti získané z auditov transparentnosti, etických školení a najmä najnovšieho etického programu.

Manuál Etické Dilemy v Samo… by on Scribd