Menu Zavrieť

Nikdy sa nevzdávaj, alebo ako sa do mesta bezbariérové zastávky dostali

Príbeh z Trenčína, ako sa nenechať odradiť prvotným nezáujmom mesta

Richard Ščepko 

 

Bezbariérový, takzvaný kasselský obrubník, vyvinuli v Nemecku koncom 80. rokov. Vďaka svojmu tvaru umožňuje zastavenie akéhokoľvek vozidla MHD k tesnej blízkosti hrany zastávky. V kombinácií s nízkopodlažným vozidlom MHD výrazne prispeje k rýchlejšej, bezpečnejšej a hlavne komfortnejšej doprave nie len v mestách, ale už aj v obciach.

Ako študent VUT v Brne som mal možnosť cestovať počas školy po niektorých európskych mestách. Nie len tam, ale aj v samotnom Brne som vnímal systémovú snahu o debarierizáciu a hlavne skvalitnenie cestovania všetkým skupinám. Zdravým, dospelým, ale aj ľuďom na vozíku, nevidiacim a slabozrakým či rodičom s kočíkom.

Už vtedy pri čakaní na MHD som neraz sledoval tieto skupiny obyvateľov. Hlavne ľudí s postihnutím a rodičov s kočíkom. Brno je dodnes pre mňa v mnohých oblastiach inšpirujúce. Práve tam som si prvýkrát všimol osádzanie bezbariérových obrubníkov pri každej rekonštrukcii zastávky.

Emailový ping-pong

Po získaní ďalších informácií som kontaktoval vedúcu útvaru dopravy v Trenčíne. Chcel som vedieť, či sa touto problematikou niekto vôbec v krajskom meste zaujíma. Odpoveď neprišla. Koncom roka 2012 som to opäť skúsil u poslancov za svoju mestskú časť. Vtedy mi odpísal len predseda Výboru mestskej časti, že je to zaujímavé a posunú to útvaru dopravy. Tam, kde mi nikto neodpísal. V tom čase už začali projekty ohľadom modernizácie železničnej trate v Trenčíne. Investícia, ktorá si vyžiadala aj vybudovanie nových zastávok. Keďže nikto z mesta osadenie bezbariérových obrubníkov nežiadal, železnice ich do projektov nezahrnuli.

V roku 2013 som zachytil informáciu o pripravovanej rekonštrukcii jednej z najfrekventovanejších zastávok v meste (Legionárska smer nemocnica). Považoval som za vhodnú príležitosť skúsiť zmeniť projekt a presadiť prvú bezbariérovú zastávku MHD v krajskom meste.  V tom čase som už pracoval v Bratislave. Vzal som si pol dňa dovolenky a vycestoval do Trenčína. Vytlačil som si niekoľko príkladov nie len z Brna, ale aj Veľkej Británie, Nemecka a Banskej Bystrice. Ako radový obyvateľ som smeroval na Výbor mestskej časti Stred, odhodlaný vysvetliť šiestim poslancom, prečo by mali vymeniť klasický obrubník pri chystanej rekonštrukcii za bezbariérový.

Občan na výbore

Bola to pre mňa nová skúsenosť. Konfrontovať konkrétnu vec so šesticou poslancov. Nikdy predtým som to neurobil. Celá komunikácia dovtedy prebiehala len elektronicky. Priznám sa, že som bol aj trochu nervózny, no odhodlaný urobiť v tejto problematike maximum. Zároveň som chcel vidieť reakcie poslancov, ktorí aj mňa v tom čase zastupovali.

Dodnes si spomínam, že som dostal spomedzi hostí ako posledný slovo. Snažil som sa uviesť poslancov do problematiky, pomáhal som si vytlačenými fotografiami lustrujúcimi vozidlo MHD „nalepené“ k hrane zastávky. Na ďalších obrázkoch bolo vidieť pohodlné nastupovanie do nízkopodlažného vozidla aj pre mladých ľudí s kočíkom, starších či ľuďoch na vozíku.

Zo začiatku počúvali. Pozreli si fotografie. Aj napriek tomu, že môj príspevok bol krátky, väčšinu poslancov nezaujal. Niektorí sa začali baliť, iní sa rozprávali medzi sebou. Vnímal som túto situáciu, no aj napriek tomu som chcel počuť „ďalší krok“. Jeden z poslancov ma však počúval dokonca. Zaujalo ho to, vzal si fotografie a sľúbil mi, že tento podnet preberie na investičnom oddelení mesta a s hlavným architektom. Bola to pre mňa nádej, že sa problematikou bude niekto reálne zaoberať. Dúfal som, že ak sa podarí presadiť tento prvok, už nebude cesty späť. S každou ďalšou rekonštrukciou zastávky už bude nutné počítať s jej bezbariérovosťou.

Na manuál stále čakáme

Treba zdôrazniť, že v čase, kedy som osobne komunikoval s poslancami, už začali prípravné práce na rekonštrukcii zastávky. Za krátky čas som však dostal z útvaru dopravy email, kde mi bola oznámená zmena projektu v prospech bezbariérového obrubníku. Tak vznikla prvá bezbariérová zastávka v Trenčíne.

Aj napriek mojej snahe vytvoriť precedens pri rekonštrukciách zastávok MHD sa ešte aj potom zrealizovali tri zastávky s klasickým obrubníkom. No dnes sa už stal kasselský obrubník štandardom.

Na manuál pre úradníkov aj projektantov, ktorý by definoval požadované prvky pre zastávky MHD, však v Trenčíne stále čakáme. Aj napriek spracovaniu dokumentu a schváleniu na komisii pre investície sa materiálom nikto už druhý rok nezaoberá.

Výsledkom sú nové realizácie, kde chýba napríklad dlažba pre nevidiacich a slabozrakých. Preto som začal komunikovať s Úniou nevidiacich a slabozrakých.

Osobný kontakt zmôže veľa

Som presvedčený, že niekedy stačí na začiatku skúsiť zmeniť jednu vec. Alebo sa o to aspoň pokúšať. Dôležité je premyslieť si určitú stratégiu a nenechať sa odbiť jedným, či dvomi negatívnymi skúsenosťami.

Osvedčilo sa mi, ak si problematiku čo najviac naštudujem a následne hľadám možnosti na zmenu. Komunikujem, vysvetľujem, rozprávam sa osobne s úradníkmi, poslancami, s náčelníkom mestskej polície, ktorí môžu veci posunúť.

Osobný kontakt je nesmierne dôležitý a veľmi sa mi osvedčil. Kľúčom je byť za všetkých okolností slušný a vecný. Aj keď je zrejmé, že Vás druhá strana ignoruje, či dokonca klame. Treba sa však obrniť a nevzdať to. Vidím to aj pri komunikácií s ľuďmi už ako poslanec. Aj mne sa niekedy stane, že len jednoducho zabudnem odpísať. Preto je dôležité nerezignovať po prvom neúspechu. Aj zdanlivo malá zmena môže priniesť veľké benefity a zmenu vnímania celku.

 

Kto je Richard Ščepko

Ing. Richard Ščepko sa narodil roku 1984 Trenčíne. Je ženatý, má deti. Študoval telekomunikácie a počítačové siete na VUT Brne. Počas štúdia absolvoval šesťmesačný pobyt na Universitat de Valencia v španielskej Valencii. Dnes pracuje v spoločnosti Linde Material Handling ako projektový manažér. V roku 2010 spoluorganizovali prvú verejnú diskusiu na tému trenčianske nábrežie. Cieľom diskusie bolo dostať tému nábrežia do povedomia verejnosti a poukázať na pochybné zámery bývalého vedenia mesta s týmto rozsiahlym územím. V roku 2013 organizoval v Trenčíne projekt Mestské zásahy. Cieľom projektu bolo poukázať na zanedbaný verejný priestor v meste a navrhnúť preň reálne riešenie. Dodnes bolo zrealizovaných 6 projektov. Od roku 2017 spoluorganizuje moderný mestský trh na Ulici 1. mája s názvom Trenčín na korze. Poslancom mestského zastupiteľstva v Trenčíne je od roku 2014.