Hoci je verejné obstarávanie často vnímané ako strašiak, aj tu platí, že najdôležitejšie je používať zdravý rozum. Ak pri zadávaní zákaziek chýba, nezriedka to dokáže odhaliť aj bežný občan. Ako – vysvetľuje expert na verejné obstarávanie Jaroslav Lexa.