Menu Zavrieť

Ako previazaní sú lekári s farmafirmami?

Môžem ako pacient získať informácie o vzťahoch môjho lekára s farmaceutickou spoločnosťou, resp. výrobcom liekov?

a) nie, je to ich súkromná vec a mňa sa to netýka;

b) áno, mám predsa právo klásť otázky svojmu lekárovi, obzvlášť ak tieto vzťahy majú presah na moje zdravie;

c) áno, dnes je všetko na webe, aj tieto informácie;

d) nie, sú tu legislatívne prekážky, ktoré to neumožňujú.

Aká je rola môjho lekára?  Slovensko je jednou z mála krajín, ktorá ma od roku 2016 zákonom ustanovenú povinnosť zverejňovať tzv. finančné a nefinančné plnenia poskytnuté zdravotníckym pracovníkom zo strany farmaceutického priemyslu (patria sem aj distribútori či ďalšie tretie strany). Povinnosťou firiem je tieto informácie hlásiť Národnému centru zdravotníckych informácií každý polrok, ktoré ich následne zverejňuje na svojom webe. Lekári sú zase povinní tieto príjmy  zdaniť.

Kde je problém? Slovensko prijatím legislatívnej zmeny urobilo veľký krok vpred. Zatiaľ čo pred zmenou zákona sme vedeli o vzťahoch pár desiatok lekárov v hodnote okolo 10 tisíc eur, po zmene sú to informácie skoro o 10 tisícoch lekárov v hodnote blížiacej sa k 30 miliónom eur (r. 2016). Čo je stále problémom, je neprehľadnosť dát o spolupráci, chýbajúce konkrétne údaje napr. o téme, či mieste  financovaného vzdelávania a i. Väčší tlak na medicínsky a ekonomicky relevantné konanie lekára by mohol vzniknúť aj zverejňovaním preskripcie, čo už dnes funguje v Spojených štátoch či Veľkej Británii.

 

Ktorá odpoveď je pravdivá? Z popisu vyššie už vyplýva, že za správnu odpoveď môžeme označiť c) ale aj b) – tá zároveň zodpovedá otázku, prečo je dôležité poznať formy spoluprác lekárov a farmapriemyslu. Dôvodom prijatia transparentnosti do týchto vzťahov boli odhalenia (v zahraničí, na Slovensku sa doposiaľ nepreukázali takéto praktiky, v zahraničí viackrát) o tom, že zámerom financovania výskumu či vzdelávania lekárov farmapriemyslom bolo úmyselne ovplyvniť predpisovanie liekov v prospech zisku na strane firiem. Lekárom to prinášalo benefity napr. v podobe luxusných dovoleniek. Úmyslom zverejňovania týchto spoluprác tak mala byť prevencia pred poskytovaním plnenia s postrannými úmyslami, obnovenie dôvery pacientov v odbornosť lekárov a relevancie ich spoluprác. Pacient tak získal silný nástroj, ktorým sa mala upevniť rola pacienta, teda ústup od pasívneho prijímateľa informácií k partnerovi, ktorý má právo požadovať a skúmať vzťahy lekárov a firiem, ktoré môže mať presah na jeho zdravie.

Zatiaľ v tejto sekcii sme sa oboznámili s fungovaním systému, hlavne akú rolu v ňom má lekár, a aké korupčné riziká môžu nastať,v ďalších sekciách si ukážeme, ako môže pacient vstúpiť do systému a odhaliť či zabrániť korupcii. Začnite napr. kategóriou PACIENT