Menu Zavrieť

Rozhodujú o liekoch len lekári?

Som chronický pacient, doteraz som užíval dlho jeden liek, s ktorým som bol spokojný. Môj lekár mi liek náhle zmenil za iný. Prečo?

a) môj liek bol vyradený z tzv. kategorizačného zoznamu, čiže by mi ho už poisťovňa nepreplatila;

b) na trh prišiel nový liek, môj lekár rád experimentuje a hľadá účinnejšie lieky;

c) stalo sa tak po návštevách farmaceutického reprezentanta v ordinácií. Nový liek patrí firme, pre ktorú reprezentant pracuje;

d) náhradný liek je generický, teraz platím v lekárni nižší doplatok;

e) rozhodol tak uvážene na základe dôkazov najnovších vedeckých štúdií, ktoré novému lieku prisúdili rýchlejší účinok a menej vedľajších účinkov než mal pôvodný

POPIS VZŤAHOV, SITUÁCIE

Už vieme, ako približne spolupracujú lekári s výrobcami liekov. Vieme, že každý z aktérov má svoje povinnosti, k nim sa vzťahujú očakávania protistrán (napr. pacient očakáva adekvátnu liečbu) a do toho všetkého vstupujú i osobné motivácie. Príkladom toho je i situácia v otázke číslo dva, teda predpisovanie liekov. Núti nás premýšľať ako sa lekár rozhoduje, keď mi predpisuje liek. Mám v tom ja ako pacient vôbec nejaké slovo?

Aká je rola môjho lekára?  Môžeme rozlíšiť dva dôležité faktory, o ktorých by lekár pri predpisovaní lieku mal uvažovať. V prvom rade je to samozrejme účinnosť lieku vedúca k zlepšeniu zdravotného stavu pacienta. Druhou stranou mince, je záťaž nielen na štátny rozpočet, ale aj peňaženku pacienta.

Na Slovensku platí už od roku 2011 tzv. generická preskripcia. Znamená to, že lekár má na predpis uviesť nie názov lieku (až na výnimky) ale účinnej látky. Pre pacienta to znamená, že ak pre účinnú látku (tá je kľúčová v súvislosti s efektom na liečbu pacienta) existuje viac alternatív a tie sa prirodzene líšia cenou, môže si v lekárni vybrať liek s nižším doplatkom. V tomto prípade hovoríme o generických liekoch. Prečo ten rozdiel v cene? V cene drahších liekov, hovoríme im originálne, sú zohľadnené aj mnohomiliónové náklady na vývoj lieku, ktoré musel ich výrobca investovať (výrobcovia generík len „skopírujú recept“). Navyše, v ich prípade sa uplatňuje tzv. patentová ochrana. Je to obdobie, počas ktorého ešte výroba generických liekov nie je povolená. Týmto monopolom sa výrobcovi originálu kompenzujú náklady na vývoj liekov a pôsobí to motivačne na vývoj ďalších.

Kde je problém? Ukončenie patentovej ochrany má za následok, že na trh vstúpia ďalší výrobcovia. Pre pacienta to môže znamenať napr. nižší doplatok v lekárni za generický liek. Alebo aj menej vedľajších účinkov. Pre výrobcu pôvodného – originálneho lieku to znamená, že o pacienta „bojuje“ v konkurencii, čoho následkom je pokles jeho zisku za predaj tohto lieku. Aby si udržal priazeň pacientov, môže znížiť svoju cenu a dúfať, že neuprednostnia konkurenčný liek. Problém nastáva, ak sa výrobca snaží udržať si pacienta nekalými praktikami.

Indukovaná preskripcia znamená, že liek predpísaný lekárom nemá medicínske opodstatnenie či nezohľadňuje finančnú záťaž. Teda, napr. lekár uprednostní konkrétny liek (i napriek generickej preskripcii môžu lekári do zátvorky za účinnú látku uvádzať odporúčanie na konkrétny liek) alebo predpíše užívanie lieku aj vtedy, aj keď to nie je nutné, či mimo povolených indikácií (tzv. off-label). Dôvodom je, že takto lekár v prvom rade nesleduje záujem pacienta, ale svoj postranný záujem, ktorý súvisí so spoluprácou s konkrétnym výrobcom.

Ktorá odpoveď je pravdivá? Ak za pravdivú odpoveď považujeme tú, ktorá odráža reálne dianie, tak môže byť každá jedna. Otázne je, ktoré z opísaných situácií by za istých okolností mali byť neprípustné? Príkladom je, ak skutočným dôvodom zmeny lieku nie je jeho vyradenie z kategorizačného zoznamu (zoznam liekov, ktoré sú hradené zo zdravotného poistenia), ale zmena pod vplyvom informácií od farmaceutického reprezentanta. Súčasne však platí, že ten ich interpretoval NIE prostredníctvom vedeckých dôkazoch o účinku lieku, ale zavádzajúco, napr. neuvedením závažných vedľajších účinkov. Naopak, lekári nemusia mať dostatok času neustále vyhľadávať a študovať výsledky nových štúdií. Je prínosom, ak lekárovi reprezentant sprostredkuje informáciu o významných medicínskych inováciách. Kľúčové je, aby sa lekár rozhodol podľa vedeckých dôkazov bez postranných úmyslov.

Čo by si mal robiť ako pacient, či môžeš zabrániť vzniku korupčného správania a kde nájdeš potrebné informácie sa dozvieš v nasledujúcej časti.