Menu Zavrieť

Dobrovoľníctvo v Transparency International Slovensko

V našich projektoch sa vždy nájde miesto pre nadšených dobrovoľníkov a dobrovoľníčky, ktorí/é chcú svojimi schopnosťami a prácou podporiť náš boj za transparentné Slovensko bez korupcie. Zapojiť sa môžete jednorazovo ako aj pravidelne a dlhodobo. Priložiť ruku k dielu môžete ako s jednoduchými úlohami, tak aj s vysoko odbornými činnosťami, pri ktorých vo svojej práci hviezdite. Pomáhať nám môžete s každodennými úlohami, alebo pôsobiť na našich tematicky zameraných projektoch. Prekonať s nami môžete rôznorodé výzvy, od grafického dizajnu, správu webu a súvisiacich nástrojov, až po analýzu dát a tvorbu odborných textov.

Z dôvodu čerpania dovoleniek a osobnej neprítomnosti v kancelárii budeme pohovory o dobrovoľníctve organizovať od októbra 2021. Zatiaľ ďakujeme za Váš záujem pridať sa k nám do dobrovoľníckeho tímu, ozveme sa Vám po lete.

Registrácia dobrovoľníkov a dobrovoľníčok
Označ všetky, ktoré ťa zaujímajú a chcel/a by si v nich pomôcť.
Súhlas s poskytnutím a spracúvaním osobných údajov (podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov) svojím podpisom ako dotknutá osoba udeľujem týmto súhlas so spracúvaním, správou a uchovaním osobných údajov podľa zák. č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako „ZoOU“) občianskemu združeniu Transparency International Slovensko, so sídlom Bajkalská 25, 827 18 Bratislava, SR, IČO: 31817823 (ďalej len „Transparency“) v rozsahu údajov poskytnutých na vyplnenej prihláške k odberu bezplatného newsletteru t.j. najmä v rozsahu meno, priezvisko, adresa elektronickej pošty pre účely organizácie a pre účely vedenia databázy účastníkov, na marketingové účely (napr. zasielanie newsletterov/informácií o činnosti Transparency/plánovaných podujatiach). Súhlas je daný na dobu neurčitú. Ako dotknutá osoba vyhlasujem, že som bol/bola informovaný/á o svojich právach v zmysle § 28 ZoOU, a to najmä o práve na informácie o tom, aké moje osobné údaje sú spracúvané, o práve na opravu alebo likvidáciu nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych údajov, o práve na ich blokovanie, a že mi boli poskytnuté všetky informácie podľa § 15 ZoOU. Zároveň potvrdzujem, že poskytnuté osobné údaje sú pravdivé a spolu so súhlasom s vyhotovením a použitím osobitnej kategórie osobných údajov boli poskytnuté dobrovoľne.