Menu Zavrieť

Globálny barometer korupcie 2013

Za najskorumpovanejšie Slováci považujú súdy

Až 69% respondentov prieskumu na Slovensku označilo za skorumpované alebo extrémne skorumpované inštitúcie súdnej moci. To možno považovať za dôkaz vysokej nedôvery občanov v súdy Slovenskej republiky (a aj preto je potrebné viac otvoriť súdnictvo verejnej kontrole www.otvorenesudy.sk). Je však v tejto súvislosti ale potrebné povedať, že skúsenosti ľudí s korupciou poukazujú na to, že úplatkárstvo je najrozšírenejšie v zdravotníctve, kde približne každý štvrtý, ktorý s ním prišiel do kontaktu zaplatil v nejakej forme úplatok. Na súdoch sa k uplácaniu priznalo 8% z tých, ktorí mali so súdmi nejakú skúsenosť a v porovnaní s ostatnými inštitúciami obstálo pomerne dobre (odkaz na úvodný článok, kde je ten graf).

(Graf: % ľudí považuje dané inštitúcie za skorumpované)

NEW_graf_skorumpovanost institucii

Aj vo svete obstálo celkovo najhoršie súdnictvo, keď v priemere 60% ľudí ho považuje za skorumpované. V tesnom závese sa umiestnili politické strany, ktorým v priemere nedôverovalo 57% respondentov, pričom v Európskej Únii je tento priemer ešte vyšší. Preto hoci sa politické strany v slovenskom prieskume umiestnili na druhom mieste ešte stále Slováci „zaostávajú“ za zvyškom Európy.

Naopak, zdravotníctvo (63%), polícia (60%) a úrady (66%) sú na Slovensku považované za skorumpovanejšie ako je tomu v priemere vo zvyšku sveta, Európskej Únie, či medzi post-komunistickými krajinami, ktoré už sú členmi EÚ. V porovnaní s krajinami EÚ ešte obzvlášť zle obstál vzdelávací systém, ktorý za skorumpovaný označilo 39% respondentov, zatiaľ čo priemer medzi krajinami Európskej Únie je 26% a v podmnožine post-komunistických krajín je tento priemer 32%.

Pozri aj: