Menu Zavrieť

Globálny barometer korupcie 2013

Čo je Globálny barometer korupcie?

Global Corruption Barometer organizovaný Transparency International je jediný celosvetový prieskum verejnej mienky zameraný na názory a skúsenosti ľudí s korupciou. V roku 2013 vyšla jeho ôsma edícia a sú v nej zahrnuté odpovede 114 270 ľudí zo 107 krajín, čím je tento prieskum doposiaľ najväčší svojho druhu.

Globálny barometer korupcie sa pýta ľudí na ich názory o korupcii v danej krajine, a tiež v ktorých inštitúciách je tento problém najvážnejším. Taktiež sa zameriava na konkrétne skúsenosti ľudí s korupciou počas posledných 12 mesiacov pri stretnutí s ôsmimi službami / inštitúciami. Navyše, v dotazníku sú obsiahnuté aj otázky dotýkajúce sa efektivity vlád v boji s korupciou a tiež zisťuje ochotu ľudí spraviť niečo osobne v tomto boji. Tohtoročná edícia sa naviac po prvý krát pýta verejnosti na to do akej miery majú pocit, že v ich krajine sú veľmi dôležité špeciálne záujmy a osobné kontakty.

Prieskum sa uskutočnil pod záštitou Transparency International medzi septembrom 2012 a marcom 2013. Dotazník pripravili medzinárodní experti v oblasti korupcie, výskumných metodológií, ekonometriky a štatistiky a výsledky boli prepočítané v centrále Transparency International v Berlíne. Na Slovensku bol prieskum vykonaný agentúrou Mareco na vzorke 1000 respondentov. Podrobný zoznam, kto zbieral dáta v jednotlivých krajinách, aká veľká bola vzorka a a akým spôsobom boli dáta zbierané nájdete tu.

Do prieskumu bolo zahrnutých viac než 114 tisíc ľudí zo 107 krajín, čo je o sedem viac než tomu bolo v poslednom prieskume z rokov 2010 a 2011. Slovensko bolo do barometra zahrnuté po druhý krát. Zoznam všetkých skúmaných krajín od roku 2003 nájdete tu: (excelovský file)

Výsledky tohto prieskumu môžu slúžiť ako politikom, tak aj občanom, keďže identifikujú oblasti, kde sa korupcia vyskytuje, a tak umožňujú, aby boli protikorupčné politiky zamerané tam, kde je to najviac potrebné. Získané dáta tiež môžu poslúžiť reprezentantom občianskej spoločnosti a novinárom na zvýšenie povedomia o výskyte korupcie, čo môže následne prispieť k vyššej občianskej aktivite v boji proti korupcii.

Pozri aj: