Menu Zavrieť

TRANSPARENCY KLUB – stary

Staňte sa členom Transparency klubu tu

Transparency klub združuje jednotlivcov a firmy, ktorí boj proti korupcii a zvyšovanie transparentnosti nepovažujú za frázu a podporujú našu činnosť. Príspevky členov posilňujú našu nezávislosť, rozvoj expertného tímu a organizácie i schopnosť flexibilne reagovať na situácie, ktoré účelovo viazané granty nemôžu zabezpečiť.

Prínosy spolupráce pre členov Transparency klubu

 • Zapojenie sa do boja proti korupcii a za zvyšovanie transparentnosti,
 • Spojenie s celosvetovo rešpektovanou značkou Transparency International,
 • Zmysluplné zlepšovanie konkrétnych oblastí spoločnosti a podnikania (napríklad zdravotníctvo, súdnictvo, samosprávy, politické strany a pod.),
 • Aktuálne informácie o vývoji korupcie na Slovensku,
 • Príležitosť pre rozvoj či napĺňanie stratégie zodpovedného podnikania firmy,
 • Prípadná prezentácia v tlačených materiáloch Transparency International Slovensko, na webe či verejných podujatiach,
 • Väčšie uznanie a rešpekt u členov rodiny, priateľov či kolegov, zamestnancov, obchodných partnerov či akcionárov firmy,
 • Služby TIS v oblasti vzdelávania a odborného poradenstva,
 • Možnosť odborného poradenstva v boji proti korupcii,
 • Dobrý pocit z podpory zmysluplnej činnosti.

Podporte činnosť najúspešnejšej protikorupčnej organizácie na Slovensku. Staňte sa členom Transparency klubu!


Individuálni členovia

Podmienky a výhody individuálneho členstva

Výška minimálneho členského pre individuálnych členov Klubu pre rok 2013:

Individuálni členovia Transparency klubu

Členovia

VIP Členovia

5 EUR a viac mesačne

alebo

75 EUR a viac ročne

20 EUR a viac mesačne

alebo

300 EUR a viac ročne

Individuálni členovia Klubu na základe členstva získavajú:

 • Dokument potvrdzujúci členstvo v Klube;
 • Možnosť uvedenia mena na webe transparency.sk;
 • Aktuálne informácie o činnosti TIS a dosiahnutých výsledkoch;
 • Zasielanie elektronickej výročnej správy;
 • Pozvánky na verejné podujatia, ktoré usporadúva TIS;
 • Možnosť uviesť logo Klubu Transparency International na svojom webe, profile na sociálnych sieťach či iných materiáloch.

VIP Členovia Klubu navyše na základe členstva získavajú:

 • Diskusné stretnutia so zaujímavými hosťami k problematike transparentnosti a boja s korupciou;
 • Pozvánku na vybrané neverejné akcie usporiadané TIS;
 • Zasielanie publikácií poštou v prípade záujmu.

Kompletné podmienky členstva v Transparency klube.

STAŇTE SA ČLENOM/ ČLENKOU TRANSPARENCY KLUBU TU.


Firemní členovia

Podmienky a výhody firemného členstva

Výška minimálneho členského pre firemných členov Klubu pre rok 2013:

Firemní členovia Transparency klubu

Členovia

VIP Členovia

1 000 EUR a viac ročne

5 000 EUR a viac ročne

Firemní členovia Klubu na základe členstva získavajú:

 • Dokument potvrdzujúci členstvo v Klube;
 • Možnosť uvedenia názvu na webe transparency.sk;
 • Aktuálne informácie o činnosti TIS a dosiahnutých výsledkoch;
 • Zasielanie elektronickej výročnej správy;
 • Pozvánky na verejné podujatia, ktoré usporadúva TIS;
 • Možnosť uviesť logo Klubu Transparency International na svojom webe či iných propagačných materiáloch.

VIP Členovia Klubu navyše na základe členstva získavajú:

 • VIP Člen Klubu môže po predchádzajúcej dohode využiť špeciálnu výhodu, a to formou konzultácie, prednášky pre zamestnancov či informatívneho článku do interného newsletteru TIS;
 • Pozvánku na vybrané neverejné akcie usporiadané TIS;
 • Konzultácie na mieru k prebiehajúcim projektom podľa dohody;
 • Zasielanie publikácií poštou v prípade záujmu.

Kompletné podmienky členstva v Transparency klube.

Ak sa chcete stať firemným členom Transparency klubu, napíšte, prosím, na klub@transparency.sk.

Ak s Transparency International Slovensko chcete spolupracovať mimo členstva v Klube, napíšte, prosím, na podporte@transparency.sk.

Ďakujeme!