Menu Zavrieť

Semináre

Seminár TIS Verejná kontrola miestnej samosprávy 2014

XI. ročník seminára Verejná kontrola miestnej samosprávy sa uskutočnil od 25. do 27. júla 2014 v Lúčkachpri Kremnici. Pre tri desiatky účastníkov boli pripravené odborné prezentácie z jednotlivých oblastí pôsobenia obcí a miest ako aj fungovania nástrojov verejnej kontroly v samospráve (médiá ako nástroj verejnej kontroly moci aktivistami, modely zverenoprávnenia radničných médií, využitie otvorených dát produkovaných verejnou správou pre verejnej kontrole samosprávy). Viac informácií o seminári nájdete tu.

Seminár TIS Verejná kontrola miestnej samosprávy 2011

VIII. ročník seminára Verejná kontrola miestnej samosprávy sa uskutočnil od 22. do 24. júla 2011 v Lúčkach pri Kremnici. Stred Slovenska je tradičným miestom konaní našich seminárov, pretože je dostupný pre účastníkov zo všetkých častí krajiny. Bol určený najmä pre miestnych aktivistov, zúčastnilo sa ho však aj niekoľko poslancov obecných  a mestských zastupiteľstiev, nakoľko tieto statusy sú na miestnej úrovni často rovnocenné. Pre účastníkov boli pripravené odborné prezentácie z jednotlivých oblastí fungovania obcí a miest (stavebné konanie, zodpovednosť za škodu pri výkone verejnej moci, novely zákonov o majetku obcí a o slobodnom prístupe k informáciám) a dva bloky venované využívaniu informačných technológií pri verejnej kontrole moci. Dôležitou súčasťou seminára bola aj diskusia s poslancom NR SR Ondrejom Dostálom o protikorupčnej legislatíve a výmena skúseností účastníkov s verejnou kontrolou moci na úrovni miestnej samosprávy. Viac informácií.

Seminár Protikorupční lídri v samospráve 2010

V Lúčkach pri Kremnici sa od 24. do 26. septembra 2010 stretli tri desiatky kandidátov na poslancov a starostov uchádzajúcich sa o tieto posty v novembrových komunálnych voľbách. Počas semináru TIS Protikorupční lídri v samospráve 2010 boli pre nich pripravené odborné prednášky v podobe miním: právneho, ekonomického a protikorupčného. Samostatný blok bol venovaný aj príprave a vedeniu predvolebnej kampane. Viac informácií.

Seminár Transparentnosť a integrita vo verejnom obstarávaní

V dňoch 19. a 20. mája 2010 sa uskutočnili dva jednodňové semináre o transparentnosti a integrite verejného obstarávania a pri nakladaní s eurofondami, primárne zamerané na predstavenie a diskusiu o protikorupčných nástrojoch, ktorých použitím je možné obmedziť priestor pre korupciu pri verejnom obstarávaní. Diskutovalo sa o posilňovaní transparentnosti cez prístup k informáciám, ale aj o elektronických aukciáchrozhodnutiach Európskeho súdneho dvora v kontexte správneho verejného obstarávania. Seminárov sa zúčastnilo viac ako 130 účastníkov z celého Slovenska pôsobiacich jednak v štátnej správe, územnej samospráve, ako aj v súkromnom sektore. Viac informácií

Protikorupčné minimum 2010: protikorupčné odporúčania pre novú vládu

Dňa 9. marca 2010 sa uskutočnil seminár, ktorého cieľom bolo poskytnúť informácie o aktuálnych protikorupčných nástrojoch a opatreniach predovšetkým v oblastiach, v ktorých je spoločnosťou najviac vnímaná korupcia. Seminár mal dve časti: v prvej odborníci TIS a iní experti postupne priblížili aktuálne návrhy v jednotlivých oblastiach (štátna správa, verejné obstarávanie, súdy, politické strany, samospráva, zdravotníctvo). V druhom bloku vystúpili politické strany KDH (Daniel Lipšic), ĽS-HZDS (Marián Klenko), Most-Híd a OKS (Gábor Gál), SaS (Kamil Krnáč), a SKDÚ-DS (Lucia Žitňanská) s ich protikorupčným programom a návrhmi na nadchádzajúce parlamentné voľby. Viac informácií.

Výzvy slovenského súdnictva a možnosti zlepšenia existujúceho stavu

Dňa 10. decembra 2009 sa uskutočnila konferencia o aktuálnych problémoch slovenského súdnictva a možných riešeniach na ich odstránenie a posilnenie profesionality, kvality a nestrannosti súdnictva na Slovensku.

Seminárny bulletin

Program

Otvorenie

Gabriel Šípoš, riaditeľ Transparency International Slovensko

Keith A. Eddins, chargé d’affaires Veľvyslanectva U.S.A. v Bratislave

I. BLOK: Stav výkonu spravodlivosti v Slovenskej republike

Radoslav Procházka, advokát, odborník na ústavné právo

Úvaha nad avizovanými zmenami v súdnictve z pohľadu ich dopadu na zlepšenie činnosti, porovnanie s aktuálnymi trendmi v americkom a európskom súdnictve v Európskej únii

Pavel Holländer, podpredseda Ústavného súdu ČR

Judikatúra Ústavného súdu Českej republiky k otázkam sudcovskej nezávislosti

Alexandra Krsková, Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave

Sudcovská etika – princípy a spôsoby ich vymáhania v praxi

Paul Springer, predseda súdu v Siegene, Nemecko

Garancie princípu bŕzd a protiváh na nestranný a profesionálny výkon súdnictva, skúsenosti z Nemecka

Diskusia

II. BLOK: Vybrané problémy súčasného súdnictva a ich riešenia

Jana Dubovcová, sudkyňa, Okresný súd v Banskej Bystrici

Zneužívanie disciplinárnych konaní a výberové konania na posty sudcov

Pavel Nechala, advokát, Transparency International Slovensko

Výsledky monitoringu slovenských súdov v oblasti prístupu k informáciám

Luboš Dörfl, podpredseda, Krajský súd v Prahe

Administratívna záťaž sudcov ako prekážka vyššej efektivity súdov a možné riešenia

Miroslav Beblavý, predseda správnej rady, Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť – SGI

Vstup verejnosti do činnosti súdov

Diskusia

III. BLOK: Pohľad politických strán a hnutí na potrebné zmeny v súdnictve vo volebných programoch

Lucia Žitňanská, SDKÚ-DS

Daniel Lipšic, KDH

Gábor Gál, MOST – HÍD

Alojz Baránik,  SaS

Ondrej Dostál, OKS

Diskusia a záver seminára

Protikorupční lídri v samospráve

V dňoch 16.-18.októbra sa uskutočnil seminár určený pre poslancov obecných a mestských zastupiteľstiev, ktorí majú záujem presadzovať protikorupčné opatrenia vo svojej obci alebo meste. Svojím zameraním mohol byť podnetný aj pre tých, ktorí majú takúto ambíciu na úrovni regionálnej samosprávy a rozhodli sa uchádzať o zvolenie v novembrových voľbách do orgánov samosprávnych

krajov.

Whistleblowing – Oznamovanie nekalých praktík na pracovisku

Dňa 28.9.2009 sa uskutočnil seminár o ochránenom oznamovaní nekalých praktík na pracovisku z pohľadu predstavenia analýzy platnej legislatívy, ako aj skúseností verejného a súkromného sektora s whistleblowingom a ochranou zamestancov.Pozrite si seminárny bulletin

Verejná kontrola samosprávy

V dňoch 24.-26. júla sa uskutočnil seminár pre miestnych aktivistov vykonávajúcich verejnú kontrolu svojich miestnych samospráv.

Verejná kontrola VÚC

V dňoch 24.-26.apríla 2009 sa uskutočnil seminár Verejná kontrola VÚC určený všetkým, ktorí sa zaujímajú o verejnú kontrolu regionálnej samosprávy.

Transparentnosť a integrita vo verejnom obstarávaní

8. a 9. 4. 2009 Transparency International Slovensko zorganizovala vzdelávací seminár „Transparentnosť a integrita vo verejnom obstarávaní“.

Správa zo seminára

Prezentácie

1. Korupcia v procese verejného obstarávania – formy a príčiny

Jan Pavel, Vysoká škola ekonomická v Prahe

2. Korupcia v procese verejného obstarávania – formy a príčiny

Radim Bureš/ Petr Prchal, Transparency International Česká republika

3. Prehľad protikorupčných nástrojov vo verejnom obstarávaní

Jiří Vlach, TIS

Emília Sičáková-Beblavá, TIS

Radim Bureš,  Transparency International Česká republika

4. Prístup k informáciám vo verejnom obstarávaní a verejno-súkromých partnerstvách ako protikorupčný nástroj (slovenská legislatíva a EU pravidlá)

Jiří Vlach, TIS

5. Elektronické aukcie vo verejnom obstarávaní ako protikorupčný nástroj

Božena Krajčovičová, Mestský úrad Levice

6. Elektronické verejné obstarávanie – obeh dokumentácie v rámci verejnej inštitúcie

Jiří Vlach, TIS

Libuše Horáková – LAZAR CONSULTING s.r.o.

7. Intervencie Úradu pre verejné obstarávanie – metodické usmernenia, sťažnostný mechanizmus a možnosti nápravy

Katarína Brtáňová, Úrad pre verejné obstarávanie

8. Obmedzenie voľnosti v rozhodovaní – odporúčané postupy vo verejnom obstarávaní a verejno-súkromných partnerstvách ako preventívne protikorupčné nástroje

Jan Pavel, Vysoká škola ekonomická v Prahe

9. Obmedzenie voľnosti v rozhodovaní – odporúčané postupy vo verejnom obstarávaní a verejno-súkromných partnerstvách ako preventívne protikorupčné nástroje

Patrik Árendáš, expert na problematiku verejného obstarávania

10. Štrukturálne fondy a verejné obstarávanie – existujúce protikorupčné opatrenia

Tatiana Behrová, CFCU, s.r.o. – Central Forum Contracting Unit

11. Štrukturálne fondy a verejné obstarávanie – existujúce protikorupčné opatrenia

Ctibor Košťál, SGI – Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť