Menu Zavrieť

Ad: Kollárovo odmietanie reforiem ohrozuje koalíciu omnoho viac ako to, že sa Matovič pozabudne v statusoch…

Reakcia Transparency International Slovensko na zavádzajúce tvrdenia ministra hospodárstva Richarda Sulíka k verejnému vypočutiu predsedu Protimonopolného úradu SR.

rozhovore pre Denník N z 20. decembra 2021 minister hospodárstva Richard Sulík zareagoval aj na kritiku Transparency International Slovensko (TIS) voči výberovému konaniu šéfa Protimonopolného úradu. Uvádza v ňom pritom zavádzajúce informácie, ktorými sa snaží náš postoj vmanévrovať do neodbornej a osobnej roviny. Považujeme preto za potrebné sa voči tomu ohradiť.

V prvom rad nie je pravdou, že TIS sa zúčastnila výberu predsedu PMÚ, ako tvrdí pán Sulík. Komisia pozostávala len z 5 politických nominantov, t. j. zástupcov Úradu vlády, parlamentu, ministerstiev hospodárstva a spravodlivosti a Najvyššieho kontrolného úradu. Úrad vlády totiž neprizval do komisie žiadnych nezávislých expertov, ako tomu bolo napríklad v prípade výberového procesu do Rady ÚVO.

Ak pán Sulík konštatuje, že o post predsedu PMÚ nebol žiadny záujem, je potrebné dodať, že Úrad vlády zverejnil oznámenie o výberovom konaní na svojej webstránke tak, že počas celej lehoty, to znamená do 15. novembra, nebolo toto oznámenie vôbec viditeľné. Až po uplynutí lehoty na podanie prihlášok, začiatkom decembra (a po našej opakovanej kritike) tento oznam zverejnil na viditeľnom mieste. V tom čase sa však už nikto nemohol prihlásiť.

Ďalším podstatným faktorom, ktorý vplýval na nízky záujem potenciálnych kandidátov prihlásiť sa do konkurzu bola z nášho pohľadu skutočnosť, že výber mal byť od začiatku neverejný. To znamená, že až do uzávierky podania prihlášok kandidáti museli rátať s tým, že verejnosť nebude môcť byť prítomná na vypočutí a zhodnotiť odbornosť kandidátov. Teda, že celý výber prebehne len v úzkom kruhu s komisiou, zloženou z politických nominantov.

Opätovne, až dva týždne po uplynutí lehoty na podanie prihlášok Úrad vlády rozhodol, že vypočutie bude verejné – a opäť v čase, keď už bolo zrejmé, že jediným kandidátom je Sulíkov nominant a žiadny iný kandidát sa už nemôže prihlásiť.

Pokiaľ ide o vypočutie jediného prihláseného kandidáta Matúša Medveca, aj zo zverejneného záznamu je podľa nášho názoru zrejmé, že na viacero otázok odpovedal v štýle „nebudem bližšie komentovať“ a odborne sa v problematike hospodárskej súťaže neorientoval. Jeho koncepcia rozvoja PMÚ zároveň obsahovala výslovne okrajové témy. Naopak, vôbec neobsahovala víziu v oblasti antitrustu, čo je najdôležitejšia oblasť súťažného práva. Kandidát sa v nej nezaoberal ani nanajvýš aktuálnym problémom – kartelovými dohodami vo verejnom obstarávaní.

Ak pán Sulík tvrdí, že mu komisia vravela, že kandidát bol presvedčivý, tak práve neodborné zloženie komisie výlučne z politických (a teda nie nezávislých) nominantov je v tomto prípade problém sám o sebe.

Je pravda, že verejné vypočutie za TIS verejne zhodnotil náš analytik a právnik Peter Demčák, ktorý v roku 2016 musel odísť z PMÚ práve pre zasahovanie do nezávislosti prešetrovaní kartelových dohôd vo verejnom obstarávaní. Spolu s ním odišla dobrovoľne aj polovica odboru kartelov. O tomto momente hovoril dokonca sám kandidát pán Medvec na verejnom vypočutí – ako o strate pre PMÚ.

Spochybňovanie odbornosti a nezávislosti nášho kolegu Petra Demčáka považujeme za zbytočné odkláňanie pozornosti od opodstatnenej kritiky výberového procesu. Transparency v tomto ohľade nežiada nič iné, len aby si vláda plnila vlastné Programové vyhlásenie o organizovaní transparentných výberových súťaží na verejné funkcie. Tento apel sa, žiaľ, zďaleka netýka len Protimonopolného úradu.

 

Aktualizácia 23.12.2021

NESÚHLASÍME SO SULÍKOM, VÝBER ŠÉFA PMÚ MAL OD „MAXIMÁLNEJ KOREKTNOSTI“ ĎALEKO 😞

Minister hospodárstva Richard Sulík aj včera pokračoval v obhajobe priebehu výberového konania na šéfa Protimonopolného úradu, ktoré sme v Transparency opakovane označili za netransparentné. Časť našej kritiky – o slabej propagácii výberového konania – dokonca označil za klamstvo, keďže inzerát bol zverejnený v tlačenom vydaní Hospodárskych novín a všeobecná zmienka sa objavila aj v Minúte po minúte Denníka N.

Na rozdiel od Sulíka takúto publicitu pri hľadaní šéfa inštitúcie, ktorá má chrániť hospodársku súťaž, odhaľovať kartely a kolúzie vo verejnom obstarávaní a má právomoc rozhodovať o miliónových pokutách či vylúčiť firmy zo súťaží, nepovažujeme za dostatočnú. Naša kritika sa však týkala predovšetkým spôsobu, ako bola táto informácia zverejnená na samotnom webe Úradu vlády, ktorý výzvu vyhlasoval. Na viditeľnom mieste sa objavila až po našej kritike a najmä po lehote na predkladanie návrhov, keď sa už nikto nemohol prihlásiť.

Takýto prístup z nášho pohľadu nesvedčí o veľkom záujme prilákať do súťaže čo najviac kvalitných uchádzačov. Za pravdu nám dáva aj jediný prihlásený, ktorým bol práve nominant Richarda Sulíka z Úradu priemyselného vlastníctva Matúš Medvec.

Sulík zároveň opomenul ďalšie naše závažné výhrady k procesu výberu a teda to, že súťaž mala byť od začiatku neverejná len pred zrakmi komisie zloženej z politických nominantov. K verejnému vypočutiu Úrad vlády opäť pristúpil až po našej kritike, keď sa už nik iný prihlásiť nemohol. Vládu preto opätovne vyzývame, aby výberové konanie zopakovala a to za podmienok, ktoré nebudú podkopávať dôveru potenciálnych uchádzačov ani verejnosti.

Brífing Richarda Sulíka k téme.

Michal Piško, riaditeľ Transparency International Slovensko
Peter Demčák, analytik a právnik Transparency International Slovensko