Menu Zavrieť

Ako ďalej, pán premiér?

Poznámky k „nástenkovému tendru“ III

Kauza „nástenkového tendra” podľa mňa poukázala len na vrchol ľadovca prístupu zástupcov SNS k verejným zdrojom. Avšak aj odhalenie jedného z mnohých potenciálnych prípadov vulgárneho nakladania s verejnými zdrojmi môže zohrať v spoločnosti dôležitú úlohu. Okrem zrušenia zmluvy s firmou prepojenou na politickú stranu SNS (tých pár miliárd sa v spoločnosti vždy zíde), je tu však niečo ešte dôležitejšie, čo táto kauza môže pre Slovensko priniesť.

To podstatné je zastavenie vulgárnosti vo vládnutí. Na osobnú integritu zástupcov SNS sa spoliehať nedá. Preto je tu niekoľko možných scenárov pre ďalší postup Róberta Fica:

– ak by sa chcel pobiť s vulgárnosťou ihneď, musel by premiér Róbert Fico vymeniť SNS vo vláde ako celok. Vysoko nepravdepodobné.

– z dlhodobého hľadiska by pozitívny efekt prinieslo seriózne zreformovanie činnosti (aj obsadenia) takých inštitúcii ako je napríklad ÚVO či NKÚ SR, ako aj postupné sprísnenie zákonov (napríklad neumožniť ministrovi školstva rozhodovať o stimuloch pre súkromné firmy). Tento scenár zatiaľ nevyzerá reálne, pretože SMER len nedávno podporil napríklad posilnenie kompetencií ministra SNS v Envirofonde, ako aj posilnenie kompetencií ministra SNS pri rozdávaní stimulov pre súkromné firmy. Teda SMER potenciál vulgárnosti vládnutia dokonca podporil aj na ďalšie obdobie.

– môže zastaviť absolútnu vulgárnosť aspoň pri verejnom obstarávaní. To napríklad znamená kompletne zrušiť inštitút neprioritných služieb a zabezpečiť tak nákup všetkých služieb súťažnými a transparentnými postupmi. Zároveň by mal pán premiér vyzvať ÚVO a NKÚ SR nech okamžite spracujú jasnú metodiku zverejňovania informácií vo verejnom obstarávaní a všetky organizácie štátnej správy zaviazať nakupovať elektronickými aukciami. Ani daná možnosť obmedzenia vulgárnosti v súčasnom vládnutí zatiaľ nevyzerá veľmi priaznivo. Včera o podobných návrhoch rokoval parlament v rámci prijímania novely zákona o verejnom obstarávaní z dielne Róberta Madeja a Petra Pelegriniho, ktorí presadili kozmetické zmeny do nákupu tzv. neprioritných služieb. Ak by mysleli zmenu pravidiel hry o verejnom obstarávaní vážne, museli by ísť omnoho ďalej. Reparát sa bude konať na jeseň, kedy sa bude rokovať o novele zákona o verejnom obstarávaní z dielne ÚVO. Pán premiér, zmeníte pravidlá hry vo verejnom obstarávaní, zrušíte neprioritné služby a zavediete povinne elektronické aukcie? Ak nie, tak bude možné sucho skonštatovať, že kauza „nástenkového tendra” nás reálne nikde neposunula.


Emília Sičáková – Beblavá