Menu Zavrieť

Audit transparentnosti kľúčových oblastí činnosti Žilinského samosprávneho kraja

V rámci projektu Otvorený kraj, predstavitelia ŽSK oslovili Transparency International Slovensko s ponukou, aby pre Žilinský samosprávny kraj vypracovali audit vybraných problematických politík. Dňa 17. marca 2014 sa konala tlačová konferencia, na ktorej bol predstavený plán spolupráce Žilinského samosprávneho kraja s Transparency International Slovensko.

Audit ZSK tlacovka „Cítime, že do určitej miery tu je nejaká profesionálne deformácia a nemôžeme to robiť len zvnútra. A preto sme zvolili spoluprácu s niekým externým, s niekým, kto má skúsenosti v tejto oblasti, aby sa nás pozrel hlbšie a pozrel sa zvonku, ako to vníma, ale aj zvnútra. S Transparency International Slovakia sme podpísali zmluvu a dohodli sme sa na spolupráci, kde nám zauditujú kompletne procesy a na základe tohto prijmeme výstupy, ktoré by mali významným spôsobom nás posunúť dopredu práve v tých rozhodovacích aktivitách, ktoré Žilinský samosprávny kraj robí.“

Juraj Blanár, predseda ŽSK

(22.03.2014, Rádio Lumen, Infolumen, 17.30; 1,5 min)

Audit ZSK zahajenie                                                                                                        „Pre Transparency International Slovensko to znamená zaujímavú prácu, možnosť pozrieť sa na činnosť verejnej inštitúciu zvnútra, pozrieť sa na rozhodovacie procesy a možnosť realizovať zmenu, to znamená prísť s návrhami, ako posilniť transparentnosť vo verejnom sektore. Ale naša ambícia je ešte troška väčšia, veríme, že tým, že sa nám podarí zrealizovať úspešný projekt otvoreného kraja v Žiline, budeme príkladom aj pre ostatné kraje.“ 

       Emília Sičáková-Beblavá

V médiách:

ŽSK spúšťa projekt transparentnosti s názvom Otvorený kraj (Rádio Rebecca, 18.marec 2014)

Kontrola Žilinského samosprávne kraja (Rádio Slovensko, 18. marec 2014)

Na žilinskú župu si posvieti Transparency (Nový čas, 18. marec 2014)

Audit v Žilinskom kraji (Rádio Lumen, Infolumen, 22. marec 2014)

Župa pod drobnohľadom (TA3, 23. marec 2014)

Kraj si dal urobiť analýzu transparentnosti (Žilínsky Večerník, 24. marec 2014)

O projekte: 

Transparency International Slovensko v spolupráci s Žilinskym samosprávnym krajom od marca 2014 pracuje na projekte Audit transparentnosti kľúčových oblastí činnosti a príprave vybraných odporúčaní k zvýšeniu transparentnosti ŽSK. Cieľom je zavedenie komplexného balíka protikorupčných opatrení v 18 kľúčových oblastiach činnosti Žilinského samosprávneho kraja. Zmluva o dielo podpísaná medzi Transparency International Slovensko a Žilinskym samosprávnym krajom je dostupná tu.

Spoločný projekt ŽSK a TIS spočíva na dvoch fázach:
– v prvej fáze ide o audit 18 problematických politík, čiže zistenie problematických oblastí náchylných na vznik korupcie, ktoré budú zhrnuté do správy z auditu vybraných problematických politík Žilinského samosprávneho kraja,
– druhou fázou bude spracovanie konkrétnych návrhov protikorupčných opatrení na odstránenie alebo elimináciu priestoru pre vznik kokrupcie a netransparentnosti.

V rámci prvej fázy experti Transparency International Slovensko boli dňa 25. júna 2014 analyzovať stav transparentnosti na Úrade Žilinskeho samosprávneho kraja.

Na základe zistení z dotazníkov a stretnutí s predstaviteľmi ŽSK, experti Transparency International Slovensko pripravili závery vo forme auditovej správy, ktorá bola predstavená a prekonzultovaná na stretnutí v septembri.

 

Audit ZSK fotka

Správu z auditu vybraných problematických politík Žilinského samosprávneho kraja si môžete prečítať tu.

Odporúčania Transparency International Slovensko pre Žilinsky samosprávny krajdostupné tu.

Prílohy k Odporúčaniam TIS pre ŽSK nájdete tu.