Menu Zavrieť

Audit transparentnosti kľúčových politík Mesta Trnava


Predstavitelia Nadácie Zastavme korupciu oslovili Transparency International Slovensko s ponukou, aby pre Mesto Trnava vypracovali audit vybraných problematických politík. Dňa 14. apríla 2015 sa konala tlačová konferencia, na ktorej bol predstavený plán spolupráce Mesta Trnava a Nadácie Zastavme korupciu s Transparency International Slovensko.

Audit Trnava3

Ako rodenému Trnavčanovi mi záleží na tom, aby mesto fungovalo transparentne. Preto sme sa v Nadácii rozhodli iniciovať a podporiť audit, ktorý novému primátorovi a občanom ukáže pripravenosť postaviť sa nástrahám korupcie.

 Miroslav Trnka, spoluzakladateľ Nadácie Zastavme korupciu

Audit Trnava tlacovkaSprehľadnenie a otvorenosť samosprávnych procesov boli a sú našimi prioritami. Veľmi si vážim postoj pána Trnku a verím, že podporu Nadácie Zastavme korupciu naplno využijeme na zlepšenie fungovania mesta.“   Peter Bročka, primátor Mesta Trnava

„Protikorupčný audit prinesie Trnave poznanie v tom, kde sú slabé miesta, ktoré vytvárajú potenciálny priestor pre korupciu pri rozhodovaní vo vybraných 17 oblastiach. Dopad na kvalitu života občanov to však bude mať až vtedy, keď daná diagnóza bude slúžiť ako podklad na prípravu konkrétnych protikorupčných opatrení, ktoré Mesto Trnava následne zavedie do každodennej praxe. Či uvedené nastane, zatiaľ nevieme.“

                                                           Emília Sičáková-Beblavá

V médiách:

V Trnave sa začal protikorupčný audit za spolupráce Nadácie Zastavme korupciu a Transparency International Slovensko (trnava.sk, 14. apríl 2015)

Na radnici sa začína protikorupčný audit, hradí ho nadácia M. Trnku (24hod.sk trnavadnes.com, 15.04.2015)

Protikorupčný audit Trnavy spustený: Má byť prvým krokom k zlepšeniu (dnes24.sk, 14.04.2015)

Nadácia Zastavme korupciu a TlS spolupracujú na protikorupčnom audite v Trnave (omediach.com, 14.04.2015)

V Trnave bude protikorupčný audit (Radio Regina, 14.04.2015)

Začal sa protikorupčný audit správy mesta (sme.sk, 14.04.2015)

V rámci auditu sa experti Transparency International Slovensko a zástupca Nadácie Zastavme korupciu stretli 26. júna 2015 s predstaviteľmi mesta Trnava a spolu analyzovali stav transparentnosti na mestskom úrade.

Audit Trnava_stretnutie v juni

Na základe zistení z dotazníkov a stretnutí s predstaviteľmi a vedúcimi pracovníkmi mesta Trnava, experti Transparency International Slovensko pripravili závery vo forme auditovej správy, ktorá bola predstavená a prekonzultovaná na stretnutí v Trnave 24. augusta 2015. Diskusie o záveroch auditovej správy TIS sa zúčastnili primátor mesta Trnava, Peter Bročka, ako aj riaditeľ Nadácie Zastavme korupciu, Pavel Sibyla.

Audit Trnava_stretnutie v auguste

Správu z auditu transparentnosti procesu riadenia samosprávy mesta Trnava si môžete prečítať tu.

 

Donor projektu: Nadácia Zastavme korupciu

 Zastavme korupciu logo