Menu Zavrieť

Celospoločenský problém – korupcia 2.: Metodická príručka

Názov: Celospoločenský problém - korupcia 2.: Metodická príručka
Autorstvo: Daniela Ďurajková, Daniela Zemanovičová, Martina Zuberská
Téma: Ostatné
Anotácia: Príručka nadväzuje na už vytvorenú a v roku 2002 vydanú publikáciu s rovnocenným názvom, ale je obsahovo bohatšia, ucelenejšia, logicky a odborne vyváženejšia. Neposkytuje len námety na formu vyučovania predkladanej témy, ale je aj komplexným metodickým materiálom.
Rok vydania: 2004
Vydavateľstvo: Transparency International Slovakia
Počet strán: 74
ISBN:
Jazyk: slovenský
Donor:
Kľúčové slová: Príručka, metodika, Korupcia
Keywords:
Stiahnuť publikáciu