Menu Zavrieť

Chýbajú nám verejné mapy kriminality

Po viacnásobnej vražde v Devínskej Novej Vsi sa logicky vynárajú pochybnosti o bezpečnosti na Slovensku. Otázky o bezpečnosti sú v zásade príkladom problému informovanosti občanov, keďže čítanie policajných alebo iných ročeniek nebýva bežnou večernou zábavkou. Väčšina z nás má nejasnú predstavu o  násilných vraždách, krádežiach, dopravnej nehodovosti alebo zadlženosti obcí. Informácie, na základe ktorých sa rozhodujeme sú útržkovité, ovplyvnené poslednými udalosťami a mediálne zveličenými obrazmi o  vybraných problémoch. Často tápeme, nedokážeme odhadnúť veľkosť problému a máme tendenciu podliehať panike.

Riešením nervozity plynúcej z informačného deficitu je poskytnutie transparentných, stráviteľných a ľahko použiteľných dát. Takéto informácie na Slovensku nie sú poruke, a už vôbec nie na jednom mieste. Prinajlepšom sú k dispozícii dokumenty pravdepodobne adresované inej cieľovej skupine. Napríklad, ak by si chcel dnes obyvateľ Zvolena rýchlo zistiť, nakoľko je jeho mesto bezpečné, dokumenty Ministerstva vnútra mu veľmi nepomôžu. Zo zverejnených štatistík zistí, že v minulom roku bolo v Banskobystrickom kraji 12 vrážd, kým rok predtým ich bolo 9. Tieto dáta sú však poskytnuté mimo referenčného rámca a náš občan-detektív bez ďalšieho pátrania nepríde na to, či 12 vrážd je veľa alebo málo. A už vonkoncom netuší, ako môže vztiahnuť krajské štatistiky na svoju pôvodnú otázku bezpečnosti Zvolena.

Inšpiráciou ako prezentovať verejnosti dôležité informácie a podporovať informované rozhodovanie by mohli byť zahraničné projekty znázorňujúce (nielen) kriminalitu adresným a prístupným spôsobom. Tieto projekty automaticky zobrazujú dáta rutinne zbierané verejnou správou, ktoré sú dostupné v otvorenom a ľahko-spracovateľnom formáte. Klasickým príkladom sú rôzne mapy (takzvané mash-upy) pomáhajúce rodičom orientovať sa v školskej sieti, občanom skúmajúcim prepojenie politiky a obchodu, cyklistom v meste alebo ľuďom vracajúcim sa večer z baru.

Fiktívny opatrný Shakespeare, je na tom lepšie. Ak by hľadal miesto pre svoje nové divadlo v Londýne prostredníctvom stránky spravovanej britskou políciou by mohol zistiť (na rozdiel od nášho Zvolenčana), aké bezpečné sú jednotlivé londýnske štvrte v porovnaní s britským alebo miestnym priemerom. Prišiel by na to, že obvod Cathedrals, o ktorom pôvodne uvažoval, má aj na londýnske pomery vysokú mieru kriminality a zvažoval by susediaci obvod Riverside s nižšou kriminalitou, prípadne výrazne bezpečnejší druhý breh Temže. Stránka by mu poskytla rozpady podľa jednotlivé druhy zločinov a vývojové trendy za posledných 12 mesiacov, či kontakt na miestnu posádku polície. Aj keby základe týchto informácii nevedel, či je situácia v Londýne v absolútnom meradle vysoká alebo nízka, vedel by sa prakticky rozhodnúť, kde v Londýne postaviť divadlo.

 

 

Ak by sa Shakespearovi po čase v Londýne zunovalo a rozhodol by sa svojou divadelnou spoločnosťou vydať povozom na turné cestu po Amerike, mohol by si na stránke http://saferoadmaps.org/ skontrolovať bezpečnosť premávky založenú na vládnych dátach nehodovosti. Pred svojim predstavením v New Yorku by jednoduchým zadaním adresy na mape zistil, že okolie Broadway má vyššiu nehodovosť a mali by byť pri prejazde pozornejší. Zvedaví členovia divadla by mohli využiť niektorí z pokročilejších nástrojov stránky a hľadať nebezpečné križovatky alebo analyzovať, koľko nehôd bolo spôsobených pod vplyvom alkoholu.

 

 

V dnešnej situácii nikto nepochybuje, že udalosti z Devínskej Novej Vsi potrebujú dôkladné prešetrenie, z ktorého by mali byť vyvodené zmysluplné opatrenia. Do kategórie dlhodobých, bez zapojenia verejnosti a finančne náročnejších, patria nápady ministra Lipšica o prezbrojení polície alebo sústredení sa na ohniská kriminality. Aj keď sú dlhodobé opatrenie nenahraditeľné, netreba podľa nášho názoru zabúdať na kategóriu nenákladných šikovných zlepšovákov. Medzi ne rozhodne patrí diskutované sprístupnenie relevantných dát namiesto pred-pripravených dokumentov. Lacný a rýchlo dostupný zlepšovák zverejnenia dát o vývoji kriminality má potenciál nielen uviesť veľkosť kriminality na pravú mieru a upokojiť nás, ale zároveň umožniť občanom sledovať situáciu v ich okolí, získať dôveru k práci policajného zboru a informovane sa k nej vyjadrovať.

 

Matej Kurian