Menu Zavrieť

Čo sme v Transparency vďaka vám dokázali v roku 2019

V Transparency sa snažíme znižovať úplatkárstvo a zvyšovať transparentnosť verejných inštitúcií. Sledujeme mocných, ktorí robia dôležité rozhodnutia, presadzujeme riešenia, ktoré šetria naše spoločné peniaze a zapájame ľudí do verejnej kontroly. Snažíme sa o to, aby pravidlá platili pre všetkých rovnako, aby inštitúcie rozhodovali predvídateľne a ľudia vo verejných funkciách sa správali zodpovedne a korektne. 

V uplynulom roku sme vďaka podpore od darcov kontrolovali financovanie prezidentských kampaní, vďaka čomu boli prezidentské voľby doteraz najtransparentnejšie v histórii.

Sledovali sme dlhý výber kandidátov na ústavných sudcov a na predsedu úradu na ochranu oznamovateľov korupcie (whistleblowerov). Podrobne sme hodnotili kandidátov a aj vďaka Transparency išlo doteraz o najtransparentnejšie výberové konanie v štátnej správe.

Podrobne sme popísali aktivity a dlhy youtubera Martina Daňa, ktorý je momentálne trestne stíhaný. V analýze vyváženosti spravodajstva sme poukázali na zneužívanie RTVS v prospech SNS.

Pokračovali sme v intenzívnom vzdelávaní seniorov, aby sa mohli lepšie brániť voči korupčným a mediálnym šmejdom, aby mohli lepšie zvládať nástrahy digitálneho veku a manipulácií, ktoré prináša.

Zamestnancov verejnej správy sme opakovane školili o verejnom obstarávaní, sprostredkovali sme príklady dobrej praxe a upozornili sme na ochranu whistleblowerov pri podávaní podnetov na korupciu vo verejnom obstarávaní, vďaka čomu môžu teraz tieto činnosti robiť s lepším porozumením a efektívnejšie.

Aktívni občania majú dnes prístup do rozsiahlej Transparency akadémie, ktorá prináša praktické rady, návody a príbehy zo šiestich oblastí (samospráva, verejné obstarávanie, justícia a infozákon, školstvo, úradníci a etika a zdravotníctvo).

Mesačne odpovedáme na viac ako desiatku podnetov od občanov a pomáhame riešiť ich problémy – najmä z oblasti zákona o slobodnom prístupe k informáciám, samosprávy či súdnictva.

Prinášame viac svetla do slovenského súdnictva cez portál www.otvorenesudy.sk, ktorý sprostredkúva súdne rozhodnutia, pojednávania a ďalšie dokumenty. V roku 2019 bol nominovaný medzi 30 najlepších projektov pomáhajúcich k nastoleniu spravodlivosti vo svete na World Justice Challenge v Haagu a denne ho navštevujú tisícky užívateľov.

Spracovali sme analýzu rozhodnutí Špecializovaného trestného súdu pri trestaní korupcie a k tejto téme sme iniciovali aj informačné stretnutie najvyšších zástupcov polície, prokuratúry a súdnictva.

Kontrolovali sme fungovanie registra partnerov verejného sektora, kde sme podali viac ako 30 podnetov na prešetrenie. Vďaka nášmu podnetu bol pre konflikt záujmov nedávno odvolaný podpredseda Úradu pre verejné obstarávanie Juraj Bugala.V našom hodnotení narástla transparentnosť verejných firiem, pričom sa objavili aj niektoré žiarivé príklady otvorenosti voči občanom. V pilotnej štúdii sme porovnávali prístup k informáciám vo vybraných európskych hlavných mestách.

Na záver uplynulého roka sme spustili podrobné hodnotenie kampaní v parlamentných voľbách, vďaka čomu sa strany v tejto historicky najnákladnejšej predvolebnej kampani správali doteraz najzodpovednejšie a najotvorenejšie voči občanom.

V roku 2020 nás čaká voľba generálneho prokurátora, ktorý je kľúčový pre nastolenie spravodlivosti u nás. Budeme ju ostro sledovať a hodnotiť. Tak ako doteraz budeme preverovať prítomnosť schránkových firiem v pozadí štátnych zákaziek. Spoluprácou či naopak žalobami sa pokúsime rozšíriť prístup občanov k informáciám o tom, ako sa míňajú ich peniaze v mestách, župách či štátnych firmách a na ministerstvách.

Podporte Transparency svojimi 2 % dane.
Využijeme ju na účinnejšiu kontrolu mocných, na kontrolu lží, rozkrádania a nedodržiavania zákonov.

Sústredíme sa na hodnotenie kvality súdov a prokuratúry, spustíme špecializovanú web stránku s dátami o prokuratúre a prokurátoroch. Radi by sme sa venovali rodinným prepojeniam prokurátorov a v prípade dostatku prostriedkov aj sudcov. Chceli by sme spracovať edukatívne video pre občanov, ako kontrolovať prokurátorov a sudcov. Budeme aj naďalej kontrolovať korupčných šmejdov, sudcov, prokurátorov a políciu pri vyšetrovaní korupcie.

Na to, aby sme to všetko mohli dosiahnuť a ešte lepšie bojovať proti korupcii a manipuláciám, potrebujeme, aby ľudia ako Vy aj naďalej stáli pri nás. Nielen svojou občianskou, ale aj finančnou podporou.

Venujte, prosím, 2 % z dane
a pridajte sa tak k stovkám ďalších občanov, ktorým ide o spravodlivejšie Slovensko bez korupcie.
O Slovensko, na ktorom platia pravidlá pre všetkých rovnako.

ĎAKUJEME!