Menu Zavrieť

Dva dni na prihlášku do tendra

Sociálna implementačná agentúra (SIA) je organizácia Ministerstva práce, ktorá manažuje eurofondy v programe zamestnanosti a sociálnej inklúzie. V stredu vyhlásila výzvu na projektyna podporu tvorby nových pracovných miest vrátane podpory vytvárania nových pracovných miest v nových podnikoch a samozamestnania.“ Maximálna výška podpory je 200 tisíc eur, s dĺžkou trvania projektu aspoň pol roka a najviac dva roky. Termín uzávierky predkladania žiadostí o NFP je do 31.7.2010.

S výzvou na túto dotačnú schému vyšla túto stredu aj druhá výzva – na externých hodnotiteľov týchto žiadostí: „V súvislosti s predkladaním projektov na danú tému vyhlasuje SIA výzvu na externých hodnotiteľov s cieľom realizovať hodnotiaci proces transparentným spôsobom s využitím externých kvalifikovaných odborníkov pri dodržaní pravidla zamedzenia konfliktu záujmov, pravidla nestrannosti a nezávislosti.“

Termín pre „transparentný spôsob?“ Už dnes, 16.00, keď majú byť prihlášky už doručené na agentúre! Teda kto sa nedozvie o výzve počas dvoch dní a nestihne vyplniť formuláre doručiť, má smolu. Navyše to nemôže spraviť emailom, musí to byť doručené fyzicky v obálke poštou alebo osobne. Hodnotitelia mimo Bratislavy si  v prípade záujmu môžu rovno zacestovať, prípadne si zaplatiť kuriéra.Mimochodom, manažérka marketingu agentúry Monika Klimová rozosielala mailom upozornenie len včera napoludnie.

Dnes doobeda som sa do SIA nedovolal nikomu okrem operátorky, ktorá mi povedala, že v SIA nacvičujú evakuáciu aspoň dve hodiny. Na obed som sa dovolal ku Klimovej. Prečo majú taký superkrátky deadline mi nevysvetlila, vraj je to ich rozhodnutie, end of story.

Podľa informácií vo výzve by mali byť hodnotitelia vyberaní niekedy v máji. Ak budú prijatí a následne losom vybratí, hodnotiť projekty by mali od mája až do júla. Bohužiaľ, podľa rýchlosti zadávania výzvy sa zdá, že SIA nemá záujem získať čo najviac a najlepších možných hodnotiteľov projektov. Prečo asi.