Menu Zavrieť

Ešte nikdy tak málo ľudí nereportovalo v prieskume skúsenosť s úplatkom

Aj keď v posledných týždňoch sa pozornosť veľkej časti verejnosti, vrátane nás v Transparency, sústredila na finiš kampane a následný povolebný vývoj, nesmieme zabudnúť aj na inú, dobrú správu. V poslednom prieskume verejnej mienky agentúry Focus ešte spred volieb, ktoré v Transparency zbierame už vyše dve desaťročia, sme zaznamenali historický najnižší počet ľudí s nedávnou osobnou skúsenosťou s úplatkom.

reprezentatívnom prieskume na vzorke 1009 respondentov pripustilo v auguste dávanie úplatku v posledných troch rokoch iba 9 percent populácie. Za vyše dve dekády tak vôbec po prvýkrát tento podiel klesol pod desatinu. Dosiaľ najnižšie číslo (10,2%) sme zaznamenali vlani v novembri.

Potešiteľný je aj trend, ktorý sa až na drobný výkyv počas pandémie v roku 2021, vyvíja želateľným smerom. Pri prvom meraní z roku 1999 sa k úplatku v posledných troch rokoch priznávalo ešte vyše 40% respondentov.

Aj keď v oblasti korupcie sa v týchto dňoch skloňuje najmä neistá budúcnosť vyšetrovaní korupčných káuz, policajní whistlebloweri či zatiaľ nejasný zámer vlády znižovať tresty za korupciu, táto dobrá správa z prieskumu by nám nemala uniknúť. Do značnej miery totiž stále platí aj jednoduchá rovnica: Čím viac úplatky tolerujú bežní ľudia vo vlastných životoch, tým priaznivejšie podhubie má v spoločnosti aj veľká korupcia. A na tú doplácame naozaj všetci, od zbytočných úmrtí pre zlý stav nemocníc či ciest, až po odchody demotivovaných šikovných ľudí do zahraničia.

Aj keď výsledky prieskumu reflektujú uplynulé tri roky s koncovkou úradníckej vlády Ľudovíta Ódora, z metadát možno odčítať aj dôležité posolstvo pre novú politickú reprezentáciu. Ak by mala chuť na pozitívne trendy nadviazať, začať možno napríklad tu: Medzi skupiny najčastejšie reportujúcich úplatky stále patrí predovšetkým staršia generácia, ale špecificky aj sympatizanti Smeru a SNS. Spolu s Alianciou ide o strany, kde tento podiel presiahol 14%. Z hľadiska oblastí stále drvivo „vedie“ zdravotníctvo.

Za spracovanie grafu ďakujeme našej dobrovoľníčke Veronike Čapkovičovej.