Menu Zavrieť

EÚ potrebuje chrániť whistleblower spoločne – pridajte sa k petícií

Slovensko je jednou z deviatich členských krajín Európskej únie, ktorá má samostatný zákon na ochranu whistleblowerov. Zatiaľ čo niektoré krajiny ochranu whistleblowerov už zaviedli, v mnohých je stále nedostatočná až úplne absentujúca. Tiež nie je samozrejmosťou, že existujúce právne rámce a ich uplatňovanie zabezpečia dostatočnú ochranu ľudí, ktorí vo verejnom záujme poukážu na nekalé konanie svojho zamestnávateľa – to ukazuje aj skúsenosť zo Slovenska.

V súčasnosti je v EÚ právna ochrana whistleblowerov vysoko fragmentovaná a vytvára právnu neistotu v cezhraničných situáciách. Korupcia a podvody nepoznajú hranice a aj slovenskí občania sa pri odhaľovaní nekalých praktík môžu ocitnúť v situácií, kam národná legislatíva nedosiahne.

Whistlebloweri potrebujú právnu istotu a rovnaký štandard ochrany v celej EÚ – preto podporujeme a zasadzujeme sa za prijatie európskej smernice na ich ochranu.

Petícia bude už v novembri predložená Európskej komisii, od ktorej sa očakáva legislatívny návrh smernice, ktorá bude zabezpečovať rovnakú ochranu whistleblowerov vo všetkých členských krajinách EÚ.

Pridajte sa k petícii a dajte tak najavo, že v EÚ potrebujeme chrániť whistleblowerov spoločne!

Prečítajte si viac aj o iniciatíve Európskeho parlamentu na zavedenie ochrany whistleblowerov v celej EÚ.