Menu Zavrieť

Barometer korupcie 2010 – každá deviata domácnosť bola požiadaná o úplatok

Každá štvrtá slovenská domácnosť, ktorá za posledný rok riešila problém v zdravotníctve dala úplatok. Najčastejšiu skúsenosť s úplatkami mali občania po zdravotníctve na pozemkových úradoch (15,8%), úradoch poskytujúcich potvrdenia a povolenia (15,6%) a súdoch (14,8%). Vyplýva to z prieskumu Globálny barometer korupcie 2010 organizácie Transparency International vykonaného na Slovensku v spolupráci s Rozvojovým fondom OSN a Britskou ambasádou na Slovensku.

 

Výsledky výskumu, ktoré predstavil Gabriel Šípoš v rámci  Dňa proti korupcii ukazujú, že Slováci považujú súdy za najskorumpovanejšiu inštitúciu. Skoro polovica obyvateľov je presvedčená (45,3%), že súdy sú úplne alebo veľmi skorumpované. Na ďalších miestach vidia Slováci úradníkov v štátnej a verejnej správe (38,1%) a podnikateľov (36,9%).

Pritom len 8 % Slovákov požiadaných o úplatok v minulom roku korupciu nahlásilo. Tretina, ktorá uviedla dôvod nenahlásenia, tvrdí, že by to nič neriešilo (31,5%), štvrtina sa obáva pomsty (25,9%).

 

Globálny barometer korupcie organizácie Transparency International je jediný celosvetový prieskum skúmajúci názory verejnosti na korupciu a osobné skúsenosti s úplatkami. Ako prieskum verejnej mienky poskytuje pohľad bežných občanov na korupciu, účinnosť protikorupčných opatrení, ale aj osobné skúsenosti obyvateľstva s korupciou za posledný rok. Celosvetovo siedmy ročník Barometra 2010, je historicky najväčší a zahŕňa názory viac ako 90 tisíc respondentov z  87 krajín. Na Slovensku sa prieskum uskutočnil prvý raz.


Prezentácia výsledkov Globálneho barometra korupcie 2010:Bližšie informácie:

Tlačová správa k prezentácii výsledkov Globálneho barometru korupcie

Otázky a odpovede ku Globálnemu barometru korupcie (PDF)
Stránky prieskumu (anglicky) – http://transparency.org/policy_research/surveys_indices/gcb
Úplné výsledky slovenskej časti prieskumu spolu s dotazníkom (PDF)

Dáta na stiahnutie:
Dataset (MS Office 2003, CSV)
Codebook (PDF, MS Office 2003)