Menu Zavrieť

Herecké výkony na Lajčákovom ministerstve pokračujú

V prípade začala konať už aj polícia – v utorok jej podrobnosti okolo zadávania zákaziek popísali bývalí zamestnanci Zuzana Hlávková a Pavol Szalai.

“Vzhľadom na záujem verejnosti sa MZV rozhodlo zverejniť kópiu celej dokumentácie zaslanej Zahraničnému výboru NR SR,“ tvrdí Lajčákovo ministerstvo v oznámení z minulého týždňa. Reaguje tak zrejme aj na záujem 6200 ľudí, ktorí podpísali našu iniciatívu OdpovedzteZuzane.sk so žiadosťou, aby minister konečne zverejnil všetky informácie o tom, ako sa zákazky k predsedníctvu prideľovali.

odpovedztezuzane.sk

odpovedztezuzane.sk

Bohužiaľ aj ostatný počin ministerstva je len hrou na otvorenosť, nie čestným a úprimným krokom.

Z 244 strán dokumentov je rovných 226 strán pre znalosť prípadu takmer úplne nepodstatnými. Ministerstvo napríklad do podkladov vraj relevantných k zákazke prezentácie loga poskytlo aj 69-stranovú príručku o svojej organizačnej štruktúre, v ktorej sa dozviete okrem iného aj to, že Odbor odzbrojenia a boja proti terorizmu (skratka OKOZ) “vedie agendu zahraničnej a európskej politiky SR v oblasti kontroly zbrojenia, odzbrojenia a nešírenia zbraní hromadného ničenia (jadrové, chemické a biologické) a ich nosičov a kontroly obchodovania s vojenským materiálom a tovarmi dvojakého použitia”, alebo že Odbor ekonomických informácií a majetku (skratka EIMO) “zodpovedá za plnenie oznamovacích povinností o zamestnancoch voči Sociálnej poisťovni (SP) a zdravotným poisťovniam (ZP), spracováva a odosiela mesačné výkazy do SP a ZP, štvrťročné a ročné prehľady na Daňový úrad”, a tiež ktoré krajiny patria do šiesteho teritoriálneho odboru štátov Ázie, Afriky a Pacifiku (sú tam aj Mikronézia, Šalamúnove ostrovy, Bhután či Mongolsko).

A aby náhodou niekto neobviňoval ministerstvo z utajovania informácií, poskytlo blahosklonne verejnosti aj smernicu o podpisových vzoroch so šiestimi jej prílohami.

Ale poďme k tým vecným osemnástim stranám (plus powerpointovej prezentácii Agentúry Evky):

V prvom rade, ministerstvo verejnosti nezverejnilo všetko, čo ukázalo poslancom. Chýbajú tam zmluvy s umelcami za takmer 50 tisíc eur, ktoré ministerstvo dlho zatajovalo a až vďaka svedectvu Zuzany Hlávkovej ich priznalo. Prístup ku kópiám týchto zmlúv (so zabielenými menami) pritom poslanci dostali.

Po druhé, v referátniku (internom úradníckom dokumente), ktorý MZV zverejnilo, chýba kľúčová príloha č.1 – Záznam pre vedúceho služobného úradu (Záznam pre VEDÚ) – v ktorej budú informácie k priebehu prieskumu trhu, vrátane mien konkurenčných agentúr a popisu ich ponúk. Samotný referátnik je interný obežník ministerstva, ktorý len avizuje príchod nejakého dokumentu v prílohe. Je to len obal, v ktorom príde niečo zabalené. MZV zverejnilo obal, nie samotný obsah.

Po tretie, k zverejnenému konceptu víťaznej Agentúry Evka nie je priložená konkrétna cenová ponuka ani položkový rozpočet. Nedá sa tak vôbec overiť, či Evka bola naozaj najlacnejšia a či ponúkala sumu, na ktorú potom aj dostala zmluvu. Táto cenová ponuka mala byť pritom súčasťou prílohy č.2 referátnika, ktorý ministerstvo hovorí, že ochotne zverejňuje.

Navyše, ako to už skonštatovali iní expertivíťazný koncept Evky je na smiech – z jeho 21 strán je vecný obsah len na desiatich powerpointových stranách. Chýbajú detaily, nie sú uvedené mená umelcov (dve fotky naznačujú, že by to mali byť hiphopoví The Pastels a folklórne Čarovné ostrohy), mená režisérov ani moderátorov, ktorých by Evka vedela zabezpečiť a tak garantovať obsah a kvalitu.  Pritom vo vlastnom referátniku k víťazovi zákazky ministerstvo uvádza, že “[s]účasťou konceptu je aj unikátne autorské riešenie dramaturgie…, návrh účinkujúcich umelcov, návrh vystúpení a moderátorov, návrh zvukových a vizuálnych efektov, ktoré budú súčasťou podujatia.”

Inými slovami, ministerstvo buď kupovalo mačku vo vreci, alebo jednoducho dopredu vedelo, komu má peniaze posunúť a náplň zákazky nebola dôležitá.

V neposlednom rade, aj takto neúplne zverejnené dokumenty ukazujú, že ministerstvo postupovalo pri obstarávaní inak ako to teraz prezentuje. Po priznaní umeleckých zmlúv a hrozbe, že celá zákazka presiahla limit výnimky pre predsednícke akcie, zrazu prišli s argumentom, že predsa mali aj inú, vyššiu úroveň výnimky určenú pre kultúrne služby (248 tisíc oproti predsedníckemu limitu 162 tisíc eur). Zverejnené dokumenty z čias zadávania zákazky však celý čas operujú len s výnimkou pre predsedníctvo.

Čo vlastne Evka za tie peniaze spravila?

Dokonca aj samotný doklad o vyúčtovaní práce Evky vzbudzuje veľké rozpaky. Jednak nápadne pripomína formát a vizuál rozpočtu tak, ako sa viedol na sekretariáte predsedníctva.

A ešte horšie je to so samotnými položkami.

Zoberme si sumu 20 tisíc eur za manažment podujatia. Keď podujatie sa reálne pripravovalo zhruba jeden mesiac (podľa informácií MZV skončil prieskum trhu 21. januára 2016 a podujatie sa konalo 22. februára), mohlo za takúto sumu na ňom pracovať na plný úväzok až 5 manažérov s mesačným platom ministra Lajčáka alebo 15 rádových ministerských zamestnancov. Zdá sa vám to reálne, primerané a hospodárne?

Zároveň vieme aj to, že organizačno-logistickú časť zabezpečovali vo veľkej miere ľudia z MZV. Počas 1-2 týždňov na nej pracovali minimálne dve kolegyne Zuzany Hlávkovej full-time s tým, že z pokynu nadriadených mali k dispozícii kedykoľvek ďalších ľudí zo sekcie. V deň konania podujatia mali byť k dispozícii všetci zamestnanci sekcie – podľa ministerstva v odpovedi na našu infožiadosť spolu až 20 ľudí.

Za technické vybavenie si Evka účtuje dokopy 75 000 eur. Z toho za LED stenu, prenájom svetelnej a video techniky, inštaláciu, nasvietenie exteriéru SND a obsluhu na 3 dni si účtuje 48 000 eur. Za ozvučenie zase ďalších 8 400 eur. Hoci sme nenašli firmu, ktorá by nám dala presné trhové ocenenie takýchto nákladov, našli sme pre hrubé porovnanie vo zverejnených zmluvách štátnych organizácií podobné služby, ktoré boli výrazne lacnejšie.

Za prenájom porovnateľne veľkej LED steny až na 5 dní zaplatila v rovnakom čase RTVS pre svoje volebné štúdio 12 000 eur. Zároveň na otvárací koncert predsedníctva pre VIP hostí, ktorý sa tiež udial v SND, stál podobný balík služieb (prenájom techniky, jej inštalácia, svetelné efekty ako aj ozvučenie) 5 340 eur.

LED obrazovky – vľavo pre volebné štúdiu RTVS, vpravo násobne drahšie pre predstavenie loga
LED obrazovky – vľavo pre volebné štúdiu RTVS, vpravo násobne drahšie pre predstavenie loga (TIS)

Za obslužný personál a hostesky Evka vraj zaplatila viac ako 8 000 eur. Pritom stavačov, osvetľovačov, uvádzačov, šatniarov a ďalší pomocný personál si účtuje aj SND na 10 000 eur. Zároveň na podujatí zadarmo vypomáhalo aj spomínaných 20 zamestnancov ministerstva.

Zaujímavé je, že v porovnaní s týmito sumami si Evka za svoj unikátny dramaturgický koncept účtuje len 1 440 eur. Pritom je to práve ten, ktorý zo zákazky spravil nie bežne dostupnú službu na trhu (lebo veď jedinečné kreatívne riešenie, ktoré nevie poskytnúť ani MZV ani nikto iný na trhu) a teda zlegitimizoval použitie výnimky z verejného obstarávania.

Spočítané a zrátané, položky vyzerajú nereálne, väčšinou smerom hore ale občas aj smerom dole – ako keby sa ex post prispôsobovali dnešným výrokom ministerstva, a nie realite v čase konania zákazky.

Kľúčové medzery v dokumentoch

Naopak, pre objasnenie pozadia predsedníckych zákaziek by naozaj stačilo pár strán ministerstvom držaných relevantných dokumentov:

  1. zadanie prieskumu trhu, z ktorého bude jasne viditeľné, či bola zákazka ušitá na mieru Agentúre Evke alebo nie. Tiež to, či vôbec ponuka Evky zodpovedala požiadavkám ministerstva, napríklad kto presne mal zabezpečiť miesto podujatia. Zadanie prieskumu trhu definuje, čo presne si chce objednávateľ objednať a čo očakáva od dodávateľa. Prečo by to ministerstvo skrývalo, keby naozaj postupovalo poctivo?
  2. ponuky ostatných dvoch nevíťazných uchádzačov, z ktorých bude jasné, že boli buď úplne od veci alebo boli len nenápadne drahšie.
  3. celý obsah referátnika, najmä Záznam pre vedúceho služobného úradu a cenová ponuka Evky, z ktorých uvidíme, kto súťažil s Evkou, s akými konceptmi a prečo na úradníkov tak jednoznačne zapôsobila práve ponuka Evky.

Zároveň by stačila aj krátka tlačovka ministerstva, kde by zavolali vlastných ľudí, ktorí zákazky pripravovali, oslovovali firmy a z ponúk vyberali, aby tieto okolnosti objasnili a ukázali, či všetko od začiatku naozaj prebehlo férovo a podľa zákona.

Čo teraz?

My sa určite nevzdávame. Dali sme podnet na šéfku právneho odboru Miroslavu Vozáryová za porušenie infozákona. Táto právnička, ktorá právo dokonca učí na Právnickej fakulte Univerzity Komenského, tak môže za svoj priestupok dostať pokutu až 1650 eur a zákaz činnosti na dva roky.

Ďalší podnet sme dali na kanceláriu verejnej ochrankyne práv, ktorá môže taktiež uložiť ministerstvu pokyn všetko zverejniť. A podnety šli aj na všetky kontrolné inštitúcie ako Najvyšší kontrolný úrad, Protimonopolný úrad a Úrad pre verejné obstarávanie. Pre podozrenie z porušenia zákona o whistleblowingu sme dali oznámenie aj na inšpektorát práce.

Nič z týchto podnetov nie je zatiaľ uzavreté.

O prípad sa naďalej zaujímajú aj zahraničné médiá. V nedeľu zverejnilo o ňom reportáž v hlavných správach aj švajčiarske národné rádio (od 9:31 minúty, vrátane citátu premiéra o novinároch ako protislovenských prostitútkach). Nový článok chystajú aj vo veľkom americkom denníku.

A najnovšie spolupracujeme aj s políciouPredvčerom boli na krajskej polícii u vyšetrovateľa Mareka Tomana vypovedať Zuzana Hlávková aj Pavol Szalai, bývalí zamestnanci ministerstva, ktorí odišli práve kvôli nečistým hrám pri prideľovaní predsedníckych zákaziek. Dokopy trvali ich výpovede 6 hodín. Obaja popísali svoje skúsenosti aj osoby, ktoré zákazky riadili, ovplyvňovali a procesovali.

Veríme, že všetci títo ľudia na čele so Zuzanou Ťapákovou budú políciou podrobne vypočutí. Ak nemá tento prípad skončiť zabudnutý, tak dúfame, že jeho vyšetrovanie sa nebude naťahovať roky. A že zároveň bude dôkladne zdokumentované, keďže na ministerstve existuje dostatok dokumentov, ktoré machinácie v obstarávaní môžu potvrdiť. Prípad dozoruje prokurátor Vladimír Pravda.

Herci na MZV sa tak môžu chystať na nové vystúpenie.

Gabriel Šípoš, Zuzana Hlávková

Ak nás chcete povzbudiť v našom úsilí nenechať podozrenia z klientelizmu na ministerstve zahraničných vecí vyšumieť do stratena ako stovky iných káuz na Slovensku, PODPORTE našu snahu aj finančne. Naďalej sa môžete podpisovať aj pod výzvu OdpovedzteZuzane.sk. Ďakujeme!