11. decembra 2012 sa uskutočnila konferencia Zvyšovanie transparentnosti na národnej a miestnej úrovni na Slovensku, ktorá sa konala pri príležitosti medzinárodného dňa boja proti korupcii. Hlavnou témou konferencie bolo napredovanie Slovenska v iniciatíve Partnerstvo pre otvorené vládnutie 2012 a predstavenie výsledkov rebríčka Otvorená samospráva 2012, ktorý hodnotí transparentnosť 100 najväčších samospráv na Slovensku.

Prezentácie:

Tlačová správa

Fotky:

Video:

 Ostatné výstupy:

Projekt podporili: