Menu Zavrieť

How to Improve Regulatory Bodies in Slovakia: History and challenges in building independent and accountable state oversight institutions.

Názov: How to Improve Regulatory Bodies in Slovakia: History and challenges in building independent and accountable state oversight institutions.
Autorstvo: Gabriel Šípoš, Richard Hoda
Téma: regulatory institutions
Anotácia: The register has brought some benefits so far. Since 2015, the growth of the number of Slovak firms owned in offshore destinations dropped from 10% annually to 1%. Two companies have been sanctioned for misrepresenting their ownership, out of which one is a construction giant. Both then changed their ownership structure into a more transparent format.
Rok vydania: 2017
Vydavateľstvo: Transparency International Slovakia
Počet strán: 18
ISBN:
Jazyk: english
Donor: Office of the European Commission in Slovakia
Kľúčové slová: regulačné orgány, Úrad pre verejné obstarávanie, Najvyšší kontrolný úrad, Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, Protimonopolný úrad, Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, Národná banka Slovenska, Úrad pre reguláciu elektronickej komunikácie a poštových služieb, Rada pre rozpočtovú zodpovednosť
Keywords:
Stiahnuť publikáciu