Názov:Informačné minimum postupových krokov porcesu verejného obstarávania
Autorstvo:Jiří Vlach, Emília Sičáková-Beblavá
Téma:Obstarávanie
Anotácia:Publikácia je stručným návodom pre účastníkov procesu verejného obstarávania (najmä pre obstarávateľa) na to, aké typy informácií, kedy a ako sa majú spracúvať, poskytovať, zverejňovať tak, aby sa zabezpečila čo najväčšia transparentnosť použitého postupu.
Rok vydania:2009
Vydavateľstvo:Transparency International Slovakia
Počet strán:32
ISBN:
Jazyk:slovenský
Donor:
Kľúčové slová:Informácie, Obstarávanie, Návod, Postup
Keywords:
Stiahnuť publikáciu