Menu Zavrieť

Inštitút Rady Európy kritizuje slovenskú vládu za nečinnosť v boji proti korupcii

Slovenská republika uspokojivo zaviedla len jedno zo šestnástich odporúčaní týkajúcich sa boja proti korupcii, na ktoré bola pred dvoma rokmi upozornená. Tvrdí to najnovšie hodnotenie Skupiny štátov Rady Európy proti korupcii (Groups of States Against Corruption, GRECO), orgánu zriadeného Radou Európy pre monitorovanie súladu protikorupčnej legislatívy svojich členov s odporúčanými štandardami. Odporúčania sa týkali dvoch oblastí – zvýšenia transparentnosti financovania politických strán a komplexnejšej úpravy postihovania korupcie v Trestnom zákone. V prvej oblasti SR nesplnila žiadne odporúčanie, v druhej oblasti plne jednu a ďalšie tri len čiastočne.

Tlačová správa

Hodnotiaca správa GRECO (English)

Zoznam a obsah odpovedí orgánov štátnej správy (aktivity v rámci uznesenia vlády o štátnej politike v boji proti korupcii)