Menu Zavrieť

Ježiško: Dodávatelia tento rok naozaj poslúchali

Na Slovensku máme samých skvelých dodávateľov v štátnych tendroch. Aspoň podľa známok, ktoré minulý rok začali podľa zákona zverejňovať štátne inštitúcie ako súčasť hodnotenia práce víťazov vo verejných obstarávaniach. Z viac ako 1100 nami skontrolovaných tendrov od 30 najväčších obstarávateľov len v 4 percentách prípadov dostali dodávatelia  za kvalitu plnenia známku nižšou ako maximum sto bodov. Vyše polovica zo zostávajúcich 4% sú známky nad 90.

Kontroverzné firmy, o ktorých sme v minulosti písali – Medical Group, A-Team security, Bonul, Dora Gastro, Hospital Catering Solutions, majú všetky hodnotenia vo výške 100 bodov. Na Slovensku jednoducho máme jednoliatu masu vynikajúcich dodávateľov.Pre ilustráciu – v slovenských triedach sa priemer známok deviatakov na základnej škole pri všetkých predmetoch pohybujú okolo 2,5. Systém referencií tendrov na Slovensku ale vyzerá ako trieda s 50 žiakmi, v ktorej len jeden žiak nemá jednotku.
Zákazky poslušných dodávateľov sú bubliny nachádzajúce sa v hornej časti grafu. Tohtoročné vianoce sú štedré a len minimum dodávateľov je hodnotených ako nesposlušných.            
Ministerstvo vnútra Roberta Kaliňáka referencie presadilo do minuloročnej novely zákona o verejnom obstarávaní s cieľom tlačiť výber do kvality. Tzv. referencie kvality mali zabrániť tomu, aby sa s nízkou cenou presadili aj firmy, ktoré v minulosti dodávkami sklamali. Pri troch hodnoteniach pod 20 bodov by automaticky dostali stopku na verejné zákazky na jeden rok.Zavádzanie hodnotení niektorí kritizovali ako ďalší nástroj pre korupciu. Peter Kunder z Aliancie fair-play sa obával, že zákaz činnosti pre dodávateľov, ktorí trikrát po sebe dostanú nízku známku, bude elegantným spôsobom pre vyradenie konkurentov. Zdá sa však, že problém je presne opačný – referencie zjavne nestačia na oddelenie zrna od pliev.Navyše, z 81 sledovaných inštitúcií (všetky ministerstvá, vyššie územné celky, najväčšie mestá, univerzity, nemocnice a štátne akciovky), viac ako desatina nedodržiava zákon, keďže nemá vypracovanú ani len jedinú referenciu, hoci len tento rok spolu ukončili 172 obstarávaní. Medzi tými, ktorí nemajú žiadne referencie sa napríklad nachádzajú košická univerzitná nemocnica, žilinská fakultná nemocnica a Bratislavský samosprávny kraj.

Dobre myslené, veľmi zle prevedené

Samotná referencia obsahuje podľa zákona dva číselné indikátory, hodnotiace prácu dodávateľa. Jeden sa nazýva “výsledná známka”, druhý je možné opísať ako kvalita plnenia. Medzi kvalitou plnenia a výslednou známkou by sme mohli očakávať úzku súvislosť. No žiadna prítomná nie je. “Výsledná známka” sa totiž vyráta len na základe zrušenia dodávky vinou dodávateľa a omeškania zákazky. Každá zákazka dokončená načas má teda výslednú známku 100.

Zaujímavý je príklad 6 zákaziek ministerstva dopravy, v ktorých bola dodávateľom firma GRANVIA. Všetkých 6 obstarávaní má hodnotenie kvality 1. Táto jednotka však nie je výborná v školskej lavici, v skutočnosti ide o 1% ako hodnotenie kvality odvedenej práce. Obstarávateľ teda vyjadril mimoriadnu nespokojnosť s dodávateľom.

Keďže však zmluva nebola zrušená kvôli porušeniu povinností dodávateľa a neprišlo k omeškaniu ani jednej zo zákaziek, profil spoločnosti GRANVIA na portále Úradu verejného obstarávania ukazuje samé sto percentné hodnotenia.

Vianočným darčekom pre firmu GRANVIA dodávajúcu nekvalitné služby je jej profil na portále ÚVO plný vynikajúcich celkových známok
Vianočným darčekom pre firmu GRANVIA dodávajúcu nekvalitné služby je jej profil na portále ÚVO plný vynikajúcich celkových známok

Pre zobrazenie kvality plnenia si užívateľ musí stiahnuť každú referenciu osobitne a nájsť hodnotenie kvality v pdf dokumente. K jednoduchému nahliadnutiu sú k dispozícii len výsledné známky, ktorých výpovedná hodnota je však blízka nule. Referencie, ktoré majú slúžiť ako skutočný rating dodávateľov, takýmto spôsobom strácajú svoj primárny účel.

A zákonne zle nastaveným referenciám na zmysluplnosti nepridávajú ani samotní obstarávatelia. Tí občas uvedú ako percentuálnu mieru reklamácie 100%, aj keď nič nereklamovali, niekedy dajú dodávateľovi známku 0 a v slovnom hodnotení uvedú, že sú spokojní, alebo naopak udelia známku 100 aj v prípade, že bola zmluva zrušená kvôli porušeniu povinností dodávateľa. Pokiaľ ide o slovné hodnotenia dodávok, jeden obstarávateľ pridáva k dodávke so známkou 90 veľavravné slovné hodnotenie „Takmer spokojnosť“, druhý dodávku hodnotí podobne ako: „čiastočne zhotovenie diela“(čo to znamená si zrejme treba domyslieť) a víťazom súťaže hádankárov sa stáva Univerzitná nemocnica Bratislava so slovným opisom kvality dodávky “0”.

Ako ďalej?

Referencie verejných obstarávaní sú potenciálne užitočným opatrením, ktoré môže obstarávateľom sprostredkovať dôležité informácie o dodávateľoch. Aby to tak naozaj bolo, sú potrebné podstatné zmeny. Odporúčame preto:

1. Odstrániť problém nevýpovednosti výslednej známky
„Celková známka“ referencie je síce objektívna a ťažko ňou manipulovať zo strany obstarávateľa, je však veľmi nedokonalým hodnotením dodávateľa. Pokiaľ celková známka nezahŕňa hodnotenie kvality, stráca zmysel. Problém by mohlo vyriešiť zahrnutie kvality do celkového hodnotenia. Alternatívnym riešením by bolo zobraziť v profile obstarávateľa okrem celkovej známky aj hodnotenie kvality, aby bolo, obstarávateľom aj verejnosti, ľahko dostupné.

2. Vytvoriť priestor pre hodnotenie nadpriemerných dodávateľov
Systém, v ktorom má drvivá väčšina zákaziek hodnotenie kvality 100, sprostredkuje len minimum informácií o dodávateľoch. Malou pomocou by mohlo byť aj zvýšenie hranice možného hodnotenia nad 100 na úroveň napríklad 120, pričom známka nad 100 by bola zo zákona rezervovaná pre plnenia, ktoré nielen splnili zmluvné podmienky, ale predčili očakávania a požiadavky.

3. Vyžadovať od obstarávateľov dostatočne informatívne dôvody udelenia známky
Zo súčasných referencií je naozaj veľmi ťažké zistiť o ľubovoľnej firme, či je dobrým, alebo zlým dodávateľom a či by uzavretie zmluvy s ňou malo byť dôvodom k nadmernej opatrnosti. Zákon by mal preto vyžadovať pri zníženej známke konkrétny opis špecifických častí alebo vlastností tovarov a služieb, v ktorých dodávateľ zaostal za očakávaniami, alebo ktoré by mal vylepšiť.

Kvôli európskym smerniciam sa budúci rok bude zákon o obstarávaní opäť meniť. Nabudúci rok si teda môžeme

pod stromček želať takú novelu, ktorá hodnotenia firiem upraví do použiteľnej podoby. A ak navyše začnú obstarávatelia referencie vypĺňať svedomito, slušnú vianočnú nádielku nebudú mať len dodávatelia, ale my všetci.

Martin Turček

Článok je súčasťou dvojročného projektu Monitoring verejného obstarávania, ktorý bol podporený sumou 87 750 eur z Fondu pre mimovládne organizácie, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2009-2014. Správcom Fondu je Nadácia otvorenej spoločnosti – Open Society Foundation. Cieľom Fondu je rozvoj advokačných a watch-dogových aktivít.