Menu Zavrieť

Kategorizácii liekov chýba viac transparentnosti a profesionality

Napriek tomu, že sa na kategorizačný proces od roku 2011 vzťahuje právna úprava, ktorá zverejňovaním podkladov rozhodnutí v kategorizačných konaniach priniesla významný posun v transparentnosti procesu, pre zriaďovanie a rozhodovanie poradných orgánov vysoká miera transparentnosti stále neplatí. Predkladaná analýza ponúka pohľad na rozhodovanie a transparentnosť poradných orgánov ministerstva zdravotníctva v procese kategorizácie liekov v rokoch 2013 – 2015, identifikuje slabiny procesu a navrhuje riešenia na ich zlepšenie.

Názov: Kategorizácii liekov chýba viac transparentnosti a profesionality
Autorstvo: Barbora Tholtová, Gabriel Šípoš
Téma: kategorizácia liekov, zdravotníctvo
Anotácia: Napriek tomu, že sa na kategorizačný proces od roku 2011 vzťahuje právna úprava, ktorá zverejňovaním podkladov rozhodnutí v kategorizačných konaniach priniesla významný posun v transparentnosti procesu, pre zriaďovanie a rozhodovanie poradných orgánov vysoká miera transparentnosti stále neplatí. Predkladaná analýza ponúka pohľad na rozhodovanie a transparentnosť poradných orgánov ministerstva zdravotníctva v procese kategorizácie liekov v rokoch 2013 - 2015, identifikuje slabiny procesu a navrhuje riešenia na ich zlepšenie.
Rok vydania: 2016
Vydavateľstvo: Transparency International Slovensko
Počet strán: 13
ISBN:
Jazyk: slovenský
Donor: štúdia podporená Health Action Fund britskej pobočky Transparency International, ako aj menšinovo spoločnosťami Bayer, GSK, Servier, Pfizer, Novartis a Union zdravotná poisťovňa
Kľúčové slová: kategorizácia liekov, zdravotníctvo, konflikt záujmov, lieková politika
Keywords: reimbursement of drugs, health care, pharma, conflict of interests
Stiahnuť publikáciu