Menu Zavrieť

Keď sa strany (ne)strážia navzájom

Nový výskum Transparency o kontrole peňazí v politike konštatuje, že legislatíva o financovaní rôznych politických aktivít je rozdrobená, nedostačujúca a hlavne bez účinných orgánov, ktoré by ju kontrolovali.  Riešením je vytvorenie kompetentného, nezávislého orgánu, ktorý by dozeral na financovanie politických strán a konflikty záujmov.

Všetky súčasné strany parlamentu sa pred marcovými voľbami  zaviazali do roka sprehľadniť financovanie politiky, majetkové pomery politikov a ich možné konflikty záujmov.  Sedembodový balíček k ozdraveniu verejného života aj v reakcii na kauzu Gorila navrhli Transparency, INEKO a Inštitút SGI politickým stranám.

Jadrom výzvy je vytvorenie kompetentného, nezávislého orgánu, ktorý by dozeral na financovanie politických strán a konflikty záujmov. Igelitkové dary pre HZDS, prevzatie dlhu SDKÚ neznámou spoločnosťou alebo „hlas podobný Ficovmu“ , ktorý vraví o zohnaní najmenej 75 miliónov korún pre SMER vlastnou hlavou či „paralelnej finančnej štruktúre“, ukazujú, že súčasný systém kontroly politických strán nefunguje.

Slovensko pritom ozdravenie verejného života potrebuje. Podľa minuloročného prieskumu vnímania korupcie berlínskej centrály Transparency mu patrí nelichotivé 69. miesto z viac ako 180 krajín na celom svete. V EÚ to je piate najhoršie umiestnenie, horšie na tom boli len Taliansko, Rumunsko, Grécko a Bulharsko.

Návod pre politikov ponúka nová štúdia Transparency o kontrole peňazí v politike. Štúdia tvrdí, že systém nefunguje pre neúplnú a rozdrobenú legislatívu,  ale hlavne pre absenciu nezávislých a účinných kontrolných orgánov. V súčasnosti sa politici kontrolujú hlavne navzájom, prípadne ich formalisticky kontroluje ministerstvo financií.

Transparency v štúdii navrhuje oprášiť a vylepšiť nepredložený návrh volebného kódexu z dielne Lipšicovho ministerstva vnútra za účelom:

  • zjednotenia volebnej legislatívy;
  • vytvorenia kompetentného, nezávislého orgánu – stálej Ústrednej volebnej komisie – ktorá by dozerala na financovanie politických strán.

Ústredná volebná komisia by podľa štúdie mala:

  • kontrolovať bežné aj volebné výdavky politických strán a kandidátov;
  • dohliadať aj na nefinančné plnenia pre strany mimo kampane;
  • regulovať politické aktivity tretích strán (napr. občianskych združení v prospech strán);
  • sankcionovať a žalovať porušenie pravidiel.

Nezávislosť Úradu by mala byť dosiahnutá rozdelením právomoci menovať komisárov medzi viacero ústavných inštitúcií podobne ako pri Ústavnom súde, dlhým mandátom  a prísnymi predpokladmi politickej neangažovanosti komisárov. Dostatočné personálne a politickým vplyvom nepodliehajúce finančné zdroje sú ďalším predpokladom nezávislosti úradu.

Štúdia konštatuje, že ani funkčná, nezávislá komisia nebude všeliekom pre čistotu verejného života. Bude odkázaná na spoluprácu s políciou, prokuratúrou a súdmi, ktorých výkony v politicky citlivých situáciách na Slovensku sa ukázali ako problematické. Môže byť však dobrým a relatívne lacným príspevkom k očiste politického života.  Politickým stranám do splnenia sľubu sprehľadniť financovanie politiky ostáva:

198_pocitadlodní

Čas začať pracovať.

Stiahnite si:

Pohladnica_predna strana_18.9.2012

Zapojte sa:

Štúdia Dohľadový orgán ako spôsob riešenia kontroly financií v politike na Slovensku bola vypracovaná v rámci projektu Národný systém integrity spravovania, ktorý je financovaný programom Európskej únie Prevencia a boj proti kriminalite: Európska komisia – Directorate-General Home Affairs; a tiež za podpory International Visegrad Fund a Nadácie otvorenej spoločnosti.