Menu Zavrieť

Kedy aukcie naozaj ušetria

Elektronické aukcie pri verejnom obstarávaní používajú niektoré slovenské mestá už vyše 5 rokov. Nikto im to neprikázal – začali sami a to zväčša pod tlakom obmedzených verejných zdrojov. Média o tomto prístupe začali intenzívnejšie diskutovať približne pred dvoma rokmi a tlačili Ficovú vládu k zavedeniu e-aukcii aj pre štátnu správu. Záujem o efektívnejšie štátne nákupy však Ficová vláda nemala. Súčasná vládna koalícia si zavedenie tohto postupu verejného obstarávania v štátnej správe dala ako záväzok do programového vyhlásenia a sľubuje si od neho úsporu verejných zdrojov. Ide o reálne očakávania alebo bublinu?

Keďže e-aukcie a ich výsledky zaujímajú aj TIS, bližšie sme sa pozreli na ich používanie v 15 slovenských mestách a preskúmali sme takmer 200 prípadov nákupu stavebných prác a informačných technológií. Zároveň sme sa pozreli na nákupy týchto statkov v slovenských mestách tradičnými postupmi, aby sme mohli porovnávať. Výsledky výskumu vychádzajú v prospech použitia e-aukcií.

Potvrdilo sa, že elektronické aukcie prinášajú nižšie ceny – nie mágiou informatiky, ale kvôli vyššiemu počtu uchádzačov v porovnaní s tradičnými postupmi obstarávania. Každý dodatočný účastník súťaže totiž prináša v priemere pokles ceny okolo 3,4 %, pritom nezáležalo na tom, či išlo o stavebné práce alebo nákup IT. Naše výskumy tak ukazujú, že nižšia cena je primárne dosahovaná cez vyššiu dôveru v systém verejného obstarávania, ktorý je realizovaný cez e-aukcie.

Kľúčom k úspechu e-aukcii je preto dôvera v samotný proces e-aukcie a dôveryhodnosť obstarávateľa, čo prinieslo záujem potenciálnych uchádzačov venovať svoj čas a peniaze účasti na nej. Preto neplatí, že akákoľvek e-aukcia bude úspešná a prinesie pozitíva pre daňového poplatníka. Úspešná bude taká e-aukcia, ktorá bude otvorená pre čo najväčší počet potenciálnych uchádzačov a jej organizátor presvedčí uchádzačov, že to s korektnosťou myslí vážne.

Preto súčasnej vláde pri napĺňaní záväzku šetriť cez e-aukcie predkladáme štyri odporúčania. Po prvé, vytvoriť centrálne organizovaný portál, kde by sa nahlasovali všetky e-aukcie realizované verejným sektorom s cieľom dať potenciálnym uchádzačom šancu zapojiť sa do nich. V rámci operačného programu Informatizácia spoločnosti je dosť prostriedkov a toto by bol príklad ich zmysluplného použitia. Po druhé, používať skutočne otvorené postupy verejného obstarávania a zabezpečiť si tak čo najväčší počet súťažiacich. Po tretie, poveriť Úrad pre verejné obstarávanie definovať štandardy e-aukcií, tak aby e-aukcia budovala medzi predávajúcimi a nakupujúcimi dôveru. A posledné odporúčanie – používať e-aukcie nielen pri veľkých a mediálne efektných nákupoch, ale aj pri menších nákupoch, teda aj pri prideľovaní zákaziek s nízkou hodnotou. Aj výmena okien na škôlke buduje dôveru a dá sa na nej usporiť.

Emília Sičáková-Beblavá (autorka pôsobí na TIS a na Univerzite Komenského)

Ján Pavel (autor pôsobí na Vysokej škole ekonomickej v Prahe a dlhodobo spolupracuje s TIS)