Menu Zavrieť

Koľko kontrolných inštitúcií musí stratiť integritu, aby sa zachránil jeden servilný politik?

Ani Protimonopolný úrad neskúmal predsednícke zákazky do hĺbky. Bývalí zamestnanci MZV trvajú na svojich tvrdeniach.

Ak ste si doteraz mysleli, že „byť tak trochu tehotný“ je iba bonmot, ministerstvo zahraničných vecí (MZV) ukazuje, ako si ho predstaviť v praxi.

MZV sa opäť pýši tým, že ďalší z kontrolných úradov rozhodol, že neporušilo zákon. MZV postupovalo podľa Protimonopolného úradu (PMÚ) pri výbere Agentúry EVKA pre predstavenie predsedníckeho loga v súlade so zákonom.

Rovnako ako v prípade Úradu pre verejné obstarávanie aj tomuto úradu MZV tvrdilo, že pri výbere Agentúry EVKA nemalo povinnosť robiť verejné obstarávanie a preto žiaden prieskum trhu nerobilo.

Nuž, niekomu na MZV sa očividne začínajú motať verzie príbehu.

MZV má (minimálne) dve rôzne verzie

Po prepuknutí kauzy v novembri 2016 totiž úradníci MZV všetkým (média, poslanci, verejnosť) vehementne tvrdili, že Agentúru EVKA vybrali na základe prieskumu trhu. Agentúra EVKA v ňom podľa nich ponúkla najnižšiu cenu za realizáciu podujatia. Minister Miroslav Lajčák a jeho úradníci to tvrdili na zasadnutí zahraničného výboru NR SR 24. novembra 2016:

„P. Miroslava Vozáryová podala stanovisko k otázkam poslancov Národnej rady Slovenskej republiky. MZV pri výbere Agentúry EVKA použilo výnimku podľa zákona o verejnom obstarávaní. MZV si vybralo Agentúru EVKA na základe ponuky troch rôznych agentúr ako najlacnejšiu ponuku. Jednotlivé zmluvy boli uzatvorené podľa príslušných zákonov. Podľa pani Vozáryovej neprišlo k porušeniu zákona zo strany MZV.“

Úrad sa s ministerstvom naťahoval o dokumenty

MZV už viac ako pol roka protizákonne zatajuje verejnosti všetky dokumenty týkajúce sa výberu organizátora kultúrnych podujatí. O tom, že MZV porušuje ústavou garantované právo na informácie rozhodla už aj ombudsmanka.

Avšak nie je to len verejnosť, ktorej MZV znemožňuje prístup k všetkým relevantným informáciám. PMÚ sa musel s MZV naťahovať o podklady až do polovice mája tohto roku.

MZV trvalo až 175 dní kým vyhovelo požiadavke PMÚ sprístupniť kompletnú dokumentáciu k výberu organizátorov kultúrnych podujatí, a aj to pod podmienkou utajenia firiem, ktoré Agentúre EVKA „konkurovali“.

Môžeme vôbec veriť, že MZV poskytlo PMÚ kompletnú dokumentáciu, keď PMÚ musel opakovane MZV vyzývať na doplnenie kontrolovanej dokumentácie?

Bývalí zamestnanci trvajú na svojich tvrdeniach

Zuzana Hlávková a Pavol Szalai naďalej trvajú na svojich tvrdeniach, že ponúk bolo viacero, že víťaz bol vybraný dopredu a že ostatní uchádzači súťažili len naoko. Podobný postup opísal vo svojom blogu o audiovizuálnych službách aj ďalší bývalý zamestnanec Juraj Zelinka.

Tak ako aj rozhodnutie Úradu pre verejné obstarávanie, aj rozhodnutie Inšpektorátu práce o možnom porušení zákona o oznamovateľoch protispoločenskej činnosti, ktoré spomína MZV, sme už zhodnotili. Inšpektorát práce skonštatoval, že skutok sa nestal.

My sa nevzdávame a na prípade EVKA ďalej pracujeme.

 

Zuzana Hlávková

Pavol Szalai

Matej Šimalčík