Menu Zavrieť

Komentár k prezidentským voľbám pre ČT24 (rozhovor s M. Piškom)

Po volebnej sobote riaditeľ slovenskej pobočky poskytol pre ČT24 komentár k priebehu kampane na prezidentskú funkciu a jej financovaniu.

K výsledku slovenských prezidentských volieb pridáme ďalší komentár. V spojení s nami je Michal Piško, riaditeľ Transparency International Slovensko. Dobre odpolední.

MP: Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
Zaoberali ste sa transparentnosťou volebnej kampane jednotlivých kandidátov pred prvým aj druhým kolom slovenských prezidentských volieb. Akým spôsobom ste posudzovali jednotlivé kampane? Aká bola použitá metodika?

Slovenská pobočka Transparency monitoruje transparentnosť a férovosť volieb už v piatych voľbách po sebe. Zameriame sa na tri oblasti. Jednou je transparentný účet. Pozeráme sa na to, do akej miery môže verejnosť kontrolovať výdavky skutočné výdavky na kampaň v reálnom čase. Tiež sa pozeráme na financovanie kampane, teda to do akej miery ľudia vidia, z čoho kandidát alebo strana svoju kampaň financuje, do akej miery je to financovanie dôveryhodné. Tretia oblasť je informovanosť o kampani, povedzme zverejnenie volebného programu, označovanie sponzorovaných statusov,  či kandidujúci komunikuje s elektorátom, či je ochotný informovať o svojich majetkových pomeroch.

Pokiaľ ide práve o transparentnosť, zakladá sa i na tom, čo ukladá kandidátom zákon, ale aj na dobrovoľnosti. Podstatnejšia je povinnosť viesť spomínaný transparentný účet. Na ňom si môže ktokoľvek skontrolovať výdavky a príjmy kandidujúcich. Prax však ďaleko zaostáva za zákonným rámcom, čo vidíme aj v týchto voľbách. Transparentný účet možno veľmi ľahko obchádzať. Pokiaľ kandidát chce, nedozvieme sa o jeho výdavkoch a príjmoch v reálnom čase dokopy takmer nič.

Pred prvým kolom prezidentských volieb, desať dní pred termínom, keď ešte kandidovalo jedenásť uchádzačov, sme hodnotili iba šiestich z nich. Iba šiesti kandidáti reálne totiž viedli aj nejakú finančnú kampane. Ostatní nemali na transparentom účte dostatok transakcií a prostriedkov- viac než päť tisíc eur.  Z týchto šiestich kandidátov najlepšie obstal a práve jeden z tých finalistov – I. Korčok a najhoršie druhý finalista P. Pellegrini.
Dnes ste napísali, že Slovensko si zvolilo prezidenta s netransparentnou kampaňou. Nedostatky ste našli u Petra Pellegriniho?
Problémy boli  na obidvoch stranách – aj na príjmovej aj na výdavkovej. Na tej výdavkovej, keď si otvoríte jeho transparentný účet, vidieť, že naň bolo vložených dvestopäťdesiat tisíc eur. Zákonný limit je pol milióna eur. Sme presvedčení, že ho Peter Pellegrini nielen dosiahol, ale aj presiahol. Minimálne polovica nákladov na účte doteraz nie je hoci zákon predpokladá že peniaze majú byť uložené na účte ešte do konca kampane. Čiže dva dni pred voľbami, keď začína moratórium. Toto sa nestalo. Stále teda nevieme, ako to s nákladmi bude, ani vôbec nevieme, čo tie náklady presne obsahujú. Na transparentnom účte P. Pellegrini dokonca nevidíme ešte stále ani bilbordovú kampaň za február. Aj z toho vidno že bilbordové spoločnosti nadštandardne vychádzali P. Pellegrinimu v ústrety a poskytli mu veľmi dlhú dobu splatnosti, čím sa v reálnom čase obchádza zákon. Nevidíme ani ďalšie výdavky ako napríklad personálne náklady napr. na nejakú tvorbu videí a podobne.
Jediný príspevok je vklad dvestopäťdesiattisíc eur od strany pána Pellegriniho.  No zákon hovorí že všetky dary pre kandidáta na prezidenta majú byť poskytnuté na transparentný účet kandidáta, aby verejnosť videla, kto financuje túto kampaň. V tomto prípade sa to nestalo. Strana HLAS poslala financie priamo na účet kandidáta, no podľa zákona  nemôže poskytnúť na kampaň prezidenta peniaze, ktoré dostáva od štátu. Strana to vysvetľuje tým, že členovia HLASu sa skladali na obyčajný bežný účet strany, a potom jednorazovo poslali túto platbu na účet kandidujúceho P. Pellegriniho. No kto konkrétne a v akej výške vlastne kampaň pána Pellegriniho podporil, doteraz nevieme.
Čo z toho vyplýva? Hrozí P. Pellegrinimu nejaký postih?
Keby kontrola zodpovedných orgánov a inštitúcií fungovala riadne, postih by bol reálny. Vážne podozrenie o prekročení limitu a spomeniem aj, že nie všetky problémy v kampani sa diali na zákonnej úrovni. Dochádzalo aj k iným porušeniam zákona, ktoré boli výrazne v prospech alebo neprospech kandidátov. Napríklad tým že kandidovali celkom výrazne aj tzv. tretie strany. V slovenskej legislatíve je to zakázané, napriek tomu sa vyskytli aj veľmi veľké kampane financované desaťtisícami eur, a to v prospech alebo neprospech niektorého z kandidátov.
To je vlastne veľký problém týchto volieb. Ukázalo sa, že slovenský štát nie je schopný zabezpečiť, aby k takýmto praktikám nedochádzalo. Aby nedeformovali volebnú súťaž.

Skúste byť, prosím, konkrétnejší. Tretia strana investovala do aké kampane? Za koho? Proti komu?
Tých kampaní bolo naozaj veľa. Viac sa ich objavilo hneď po prvom kole. No už pred nim bola asi tá najvýraznejšia prostredníctvom časopisu ExtraPlus. Ten vychádza v pomerne malom náklade a má pomerne malé zisky. Zrazu však bolo vydaných šesťstopätnásťtisíc kusov. Náklad špeciálneho vydania bol zadarmo distribuovaný do schránok po celom Slovensku. Dali sme si naceniť tento náklad, vyzerá to na náklady asi na deväťdesiattisíc eur. Tieto neboli v žiadnej kampani priznané. Ani nemohli byť, pretože tretia strana, ako som spomínal, oficiálne kampaňovať ani nemohla, no pritom tento časopis jednoznačne robil kampaň v prospech jedného z kandidátov a naopak druhého kandidáta napádal.

Líšila sa predvolebná kampaň od tej pred minulými prezidentskými voľbami? Či už  v miere transparentnosti alebo vo výške výdavkov?
Kampaň bola menej transparentná, menej férová a hlavne, tá transparentnosť veľmi pokrivkávala. Takéto veľké nedostatky sa ani v tej minulej kampani neobjavili. Verejnosť až do momentu niekoľko týždňov alebo mesiacov po prezidentských voľbách nebude vedieť, z čoho kandidát víťaz volieb svoju kampaň zafinancoval. A na aké konkrétne účely, a akým konkrétnym agentúram dodávateľom platil len za prevádzkovanie tejto kampane. Aj pri celkovej výške vynaložených prostriedkov sú zásadné rozdiely medzi aktuálne skončenou a predošlou kampaňou na prezidentskú funkciu. Práve spomínané tretie strany ešte predchádzajúcich voľbách zakázané neboli. Niekoľko politikov a politických strán robilo oficiálnu kampaň, zaregistrovali sa a robili oficiálnu kampaň v prospech kandidátov. Tým pádom sa do volieb dostalo viac peňazí a v roku 2019 išlo o približne 3,6 milióna eur, čo boli výdavky na kampaň všetkých kandidujúcich. V aktuálnych voľbách išlo o prostriedky dosahujúce tretinu zo sumy v kampani z roku 2019, teda niečo cez milión eur. No ešte tam výrazné výdavky najmä v prípade P. Pellegriniho budú musieť pribudnúť.

Ďakujeme za rozhovor.
Ja ďakujem a pekný deň prajem.