Menu Zavrieť

Košická župa súťaž na autobusy predlžuje, hoci ju sama spochybňuje

V stredu 15. decembra 2021 sme sa mali dozvedieť meno záujemcov o poskytovanie prímestskej dopravy v Košickej župe. V nami kritizovanom tendri však Košický kraj posunul termín pre otváranie obálok o dva týždne, do 28. decembra. Namiesto extrémne krátkych 4 týždňov tak potenciálni dopravcovia budú mať stále spolu krátkych 6 týždňov na prípravu cenových ponúk.

Na tak náročné obstarávanie v hodnote takmer pol miliardy eur ide o kozmetickú zmenu v procese obstarávania. Ak cenové ponuky v 4 týždňovej lehote nedokázali podať súčasní dvaja dopravcovia s ich niekoľkoročnými skúsenosťami v kraji, akú reálnu šancu mali noví dopravcovia, ktorí nemajú skúsenosti s dopravou regióne a mali by podať ponuky do mesiaca?

Obávame sa, že tak narýchlo realizovaná súťaž, na prípravu ktorej mal kraj niekoľko rokov, bude len snahou formálne vyhovieť pravidlám verejného obstarávania. Ako vyplýva aj z vyjadrenia košického župana Trnku, súťažiť o dopravcu podľa neho v podstate nemá žiadny zmysel. Súčasní dopravcovia, zdá sa, majú dokorán otvorené dvere pri presadzovaní svojich požiadaviek, keďže župa sa ani formálne netvári, že súťaž by dokázala zamiešať kartami a vygenerovala nového dopravcu s lepšou cenovou ponukou.

našom blogu k postupu Košickej župy pri obstarávaní dopravcov sme uviedli, že v prípade, ak by župa využila mimoriadne opatrenie v zmysle § 21a zákona o cestnej doprave predĺžiť kontrakt s aktuálnym dopravcom na ďalšie dva roky priamo, došlo by k porušeniu pravidiel verejného obstarávania a európskej legislatívy a judikatúry. Do omeškania so začatím verejného obstarávania sa totiž župa, zdá sa, dostala vlastným pričinením.

Úrad pre verejné obstarávanie vydal vo štvrtok  metodické usmernenie, ktorým dal našim záverom za pravdu. Podľa úradu je koncept priameho uzatvorenia zmluvy s dopravcom v prípade pochybenia (nekonania) na strane obstarávateľa „v priamej kolízii s úpravou európskej smernice 2014/24/EÚ a zákona o verejnom obstarávaní.“

Košická župa preto musí formálne ukončiť verejné obstarávanie, aj keď podľa župana Trnku už vopred neveria, že to má vôbec nejaký zmysel.

Náš pôvodný blog k súťaži si môžete prečítať tu.

Peter Demčák

Ilustračné foto – TASR