Menu Zavrieť

Lajčákovi úradníci: zapierať, zapierať, a keď to praskne, ďalej zapierať

Krátka história klamstiev a zavádzaní ministerstva zahraničných vecí ohľadom pochybnej zákazky na predstavenie loga slovenského predsedníctva.

Keď sa novinári tesne po predstavení loga koncom februára pýtali ministerstva na cenu a spôsob výberu organizátora podujatia, MZV ich informovalo, že podujatie stálo 200 tisíc eur s DPH a Agentúra Evka vyhrala s najnižšou cenou spomedzi troch ponúk firiem.  Honoráre umelcov platila podľa MZV Evka.

Po osobnom stretnutí so Zuzanou Hlávkovou sme sa snažili tieto informácie preveriť bližšie cez základný nástroj – infožiadosť, cez ktorú má verejnosť právo zistiť od štátnych úradov čokoľvek o narábaní s verejnými prostriedkami.

Začiatkom augusta tohto roku sme si v Transparency k podujatiu pýtali tri veci presne takto:

„1. Súťažné podklady vrátane kritérií pre výber organizátora, ponuky všetkých uchádzačov ako aj zápisnicu z vyhodnotenia ponúk

2. Kópie všetkých zmlúv a faktúr, ktoré MZV podpísalo a uhradilo ohľadom organizácie podujatia mimo organizátora Agentúry Evky (priestory, iní dodávatelia, umelci, atď.)

3. Splnila Agentúra Evka všetky zmluvné požiadavky pri organizovaní podujatia?“

Ministerstvo nám odpovedalo listom šéfky ich právneho odboru Miroslavy Vozáryovej takto:

K Bodu 1 – MZV vraj postupovalo podľa výnimky z verejného obstarávania slovenského predsedníctva, a preto „nemá k dispozícii súťažné podklady vrátane kritérií pre výber organizátora, ponuky všetkých uchádzačov, ani zápisnicu z vyhodnotenia ponúk.“

K bodu číslo dva ministerstvo uviedlo, že má len dve zmluvy, s Evkou a s SND (prenájom). O zmluvách s umelcami, na ktoré sme sa výslovne pýtali, ani slovo.

Odpoveď k bodu číslo tri: „Áno, Agentúra Evka, s.r.o. splnila pri organizovaní slávnostného večera pri predstavovaní loga slovenského predsedníctva v Rade EÚ všetky zmluvné aj zákonné povinnosti, ktoré jej vyplývali zo Zmluvy o realizácii podujatia, uzavretej s ministerstvom.“

V októbri na spresňujúcu otázku k predstaveniu loga, či „bolo MZV v zmluvnom vzťahu pre tento večer s osobami vystupujúcimi na tomto podujatí, resp. ich sprostredkovateľmi (ide o A. Pálffy-Belanyiovú, A. Kučerovú, F. Jančíka a skupinu Pastels)? Ak áno, prosím zašlite výšku vyplatených odmien a kópie príslušných zmlúv a faktúr“ nám ministerstvo odpovedalo:

V zmysle čl. II Zmluvy o realizácii podujatia uzavretej medzi ministerstvom ako objednávateľom a Agentúrou EVKA, s.r.o. ako poskytovateľom, sa poskytovateľ zaväzuje podľa písm. b) „zabezpečiť koordináciu vo vzťahu medzi objednávateľom, umelcami a ostatnými subjektmi podieľajúcimi sa na príprave a realizácii podujatia“ a podľa písm. f) „zabezpečiť umelcov, moderátora podujatia, hudobných telies, resp. ďalších účinkujúcich,…“

Záväzkom poskytovateľa vyplývajúcim z predmetnej zmluvy bola komplexná realizácia podujatia. Agentúra EVKA, s.r.o. bola sprostredkovateľom vystúpení vyššie menovaných umelcov.

Inými slovami, MZV nám vlastne dvakrát zaprelo, že platilo honoráre umelcov a raz nepriamo poprelo, že by malo akékoľvek ponuky uchádzačov. Podľa infozákona sú pritom úrady povinné žiadané informácie verejnosti sprístupniť.

Tajne získaný komunikačný manuál Lajčákovho ministerstva

Otočka vďaka Zuzane

Po verejnom vystúpení Zuzany Hlávkovej už MZV úplne otočilo. Priznalo, že platilo honoráre umelcov za 46,5 tisíc eur, no vraj ich nemôže zverejniť kvôli autorskému zákonu. A tiež zrazu priznalo, že má aj ponuky konkurentov Evky, ale vraj ich nemôže zverejniť, lebo nemá súhlas firiem.

Inými slovami, MZV už len týmto priznaním potvrdilo, že dovtedy nehovorilo pravdu.

Ale to nie je všetko: Argumenty, že zmluvy a ponuky nemôže zverejniť, stoja tiež na vode – a Lajčákovi úradníci tak aj ďalej pokračujú v porušovaní zákona.

Na minulotýždňovom stretnutí na MZV nám Vozáryová, ktorá inak učí aj na  Právnickej fakulte UK, predstavila aj argumenty, prečo sa podľa nich MZV drží zákona.

article_photo

Obr. JUDr. Miroslava Vozáryová, PhD. Zdroj: uniba.sk (screenshot)

K infozákonu mali vo svojom právnom stanovisku dokopy necelých 11 riadkov.

article_photo

Toto stanovisko je absolútne nekompetentné. Hovorí o „zverejňovaní“, čo je užšie chápaná povinnosť zverejňovať informácie automaticky na webe. Ale my sme si pýtali informácie cez infožiadosť, čo je v technickom slangu „sprístupňovanie“ informácií, a tie sú podľa zákona poskytované ďaleko širšie. Aj umelecké zmluvy, hoci so začiernenými menami umelcov, musia byť podľa zákona na žiadosť poskytnuté.

A čo ponuky uchádzačov, ktoré MZV stále utajuje? Právnička Vozáryová nám minulý týždeň otvorene povedala, že tam ešte nemajú hotovú analýzu… Dva týždne po tom, čo opakovane MZV tvrdí, že to bez súhlasu nemôžu poskytnúť verejnosti, ani len nevedia napísať právny argument???

Zrejme aj preto, lebo žiadny poctivý právnik na to argument napísať ani nemôže. Súdy vrátane Najvyššieho súdu už viackrát potvrdili, že mená firiem a ich ponuky sa nemôžu utajovať, lebo bez nich verejnosť nevie posúdiť, či štát vynakladá peniaze hospodárne.

Tretia šanca pre Lajčáka

“Sa tu prijímajú ďalekosiahle závery, odsudzujúce – bez toho, aby sa vôbec ľudia oboznámili s faktami,” znela prvá reakcia ministra Lajčáka na svedectvo Zuzany Hlávkovej a Pavla Szalaia. Lenže vec sa má tak, že Lajčák doteraz dôležité fakty nepredložil a tie, ktoré predsa len ukázal, len dosvedčujú nepravdy jeho úradu. Ak by skrývané dokumenty ukazovali, že ministerstvo robilo súťaže na zákazky poctivo, nepochybujeme, že by boli už dávno zverejnené.

Preto dnes spúšťame finálnu verejnú výzvu – a tretiu šancu pre ministra, aby konečne sprístupnil všetky požadované dokumenty. Ide o naše spoločné právo o informácie, o rešpekt k legitímnym otázkam ako nami platení politici hospodária s našimi daňami. Nenechajme si ho len tak arogantne vziať.

Gabriel Šípoš

Ak sa Vám článok páčil a radi by ste nás povzbudili v našom úsilí nenechať podozrivé míňanie peňazí na predsedníctve len tak, podporte našu snahu aj finančne. Ďakujeme!