Menu Zavrieť

LEN KAŽDÁ DESIATA KAMPAŇ V KRAJSKÝCH MESTÁCH A ŽUPÁCH JE TRANSPARENTNÁ

V hodnotení transparentnosti kampaní pred miestnymi a regionálnymi voľbami najlepšie obstála Diana Javorčíková, Matúš Vallo a Ondrej Lunter.

V Transparency International Slovensko (TIS) sme pripravili hodnotenie transparentnosti kampaní, ktoré sú pred jesennými voľbami v krajských mestách a v samosprávnych krajoch. Zisťovanie ukázalo nízku mieru transparentnosti zápolenia politikov. Hodnotenie „Transparentná kampaň“ bolo udelené len jedenástim z celkovo 98 hodnotených kandidátov. Až tretina väčších kampaní je netransparentných, pri polovici prevládajú výhrady. Nepriaznivé konštatovanie platí napriek pozitívnej skutočnosti, že na Slovensku sú už po druhýkrát pri komunálnych a župných voľbách povinné transparentné účty, čo nemá mnoho iných krajín (medzi nimi aj susedné Česko).

V rámci hodnotenia sme v TIS skúmali kvalitu vykazovania kampaní na povinných transparentných účtoch, spôsob ich financovania, dodržiavanie základných zákonných náležitostí, ako aj to, či je zabezpečená minimálna informovanosť voličov o kandidátovi a jeho kampani. Pre lepšiu prehľadnosť sme roztriedili posudzovaných lokálnych a regionálnych politikov jednoduchým spôsobom na princípe semafora do troch skupín: transparentná zelená kampaň, oranžová kampaň s výhradami a netransparentná červená kampaň.

Najlepšie si dosiaľ vedie nezávislá kandidátka na post primátorky Banskej Bystrice Diana Javorčíková. Ako jedinej sa jej podarilo získať maximálne hodnotenie, keď uspela vo všetkých troch posudzovaných oblastiach a 16 špecifických ukazovateľoch. Kampaň s  výdavkami 30-tisíc eur je na jej účte podrobne a úplne rozpísaná už od októbra minulého roka. Kandidátka ju financuje zo zbierky, do ktorej sa zapojilo 105 unikátnych prispievateľov s priemernou výškou daru 100 eur. Na vyžiadanie poskytla informáciu o finančnom pláne a na volebnom webe má aj členov kampaňového tímu.

Podobne kvalitné kampane majú primátor hlavného mesta Matúš Vallo (89,3%) a vicežupan Banskobystrického kraja Ondrej Lunter (83,3%). Zelenú nálepku transparentnej kampane získali aj primátor Trnavy Peter Bročka (81,6%), kandidát na nitrianskeho župana Branislav Becík (75,4%), kandidátka na primátorku Prešova Zuzana Bednárová (75%), bratislavský župan Juraj Droba (74,1%), nitriansky primátor Marek Hattas (74,1%), žilinský primátor Peter Fiabáne (70,8%), kandidát na primátora Nitry Igor Kršiak (70,8%) a trenčiansky župan Jaroslav Baška (70%).

Z predstaviteľov najvýznamnejších samospráv sú na opačnej strane prešovský župan Milan Majerský (25,9%), nitriansky župan Milan Belica (38,6%) a  žilinská županka Erika Jurinová (39,3%), ktorých kampane boli vyhodnotené ako netransparentné. Kampane Majerského a Jurinovej nie sú viditeľné, nakoľko nemajú vlastné transparentné účty a na účtoch ich materských strán nemajú vyznačené výdavky. Majerského KDH, aj Jurinovej OĽaNO navyše kampaň zahmlilo súhrnnými platbami do mediálnych agentúr. Belica na svojom účte tají, čo si objednáva a komu za to platí.

Z nášho sumarizovania transparentných účtov vyplýva že, kandidáti na kampane pred spojenými voľbami minuli už minimálne 6,5 milióna eur, čo je pre ilustráciu tretina z celkových výdavkov politických strán v parlamentných voľbách 2020. Z celkovo 98 kandidátov uchádzajúcich sa o vedenie 16 najväčších samospráv, ktorým bolo udelené hodnotenie (podmienkou boli výdavky na účte aspoň 3-tisíc eur), si až 23 nesplnilo ani len základnú zákonnú podmienku a ministerstvu vnútra nenahlásili svoj transparentný účet.

Viac ako tretina oznámkovaných kandidátov nevyznačuje riadne, komu v kampani posielajú peniaze. Rovnaké množstvo unieslo aspoň z časti kampaň do netransparentného prostredia mediálnych agentúr a taktiež viac ako tretina nedoplnila výdavky potrebnými popiskami o účele platby. Takmer pätina kampaní je platená z veľkých darov, ktoré môžu vnášať otázky do ich financovania. Kandidátov sme otestovali zaslaním jednoduchej otázky na financovanie ich kampane.  Odpovedala nám polovica z nich, tretina bola ochotná poskytnúť informácie.

V zostávajúcom čase pred voľbami budeme kampane sledovať a v jednotlivých prípadoch upozorníme na prípadné zlepšenia a zhoršenia. Výsledky hodnotenia transparentnosti kampaní sú jedným z výstupov monitoringu, ktorý TIS realizuje pred spojenými voľbami.

 

Donori projektu:

Projekt ‘Aktívnym občianstvom ku kvalitnejšej samospráve (With Active Citizenship for a Better Selfgovernment)’ je podporený z programu ACF – Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou.