Menu Zavrieť

Manažment konfliktu záujmov pri spolupráci zdravotníkov a farmaceutického priemyslu

Lekári spolupracujúci s farmaceutickým priemyslom a súčasne podieľajúci sa na kategorizácií liekov – rozhodovaní o tom, ktoré lieky budeme uhrádzať zo zdrojov verejného zdravotného poistenia – čelia potenciálnym konfliktom záujmov (rizikám neobjektívneho rozhodovania o lieku). Novele zákona o liekoch zaviedla efektívnejšie zverejňovanie týchto spoluprác vo forme databázy na webe NCZI. Naša analýza týchto historicky prvých celistvých dát a ich porovnanie s deklaráciami členov poradných orgánov ministerstva zdravotníctva pre kategorizáciu liekov odhaľuje niekoľko zásadných zistení. Dnes už vieme, že každý druhý poradca kategorizácie je do určitej miery zaangažovaný v spolupráci s farmafimami. Celkovo sú samotnými poradcami odkryté len necelé 4% z firmami vykázanej sumy takmer 900-tisíc eur. V rokoch 2016-2017 v každom druhom konaní mal aspoň jeden poradca pri hodnotení či hlasovaní o liekoch konflikt záujmov. Ako sa teda dá v tomto nastavení predchádzať konfliktom záujmov?

Názov: Manažment konfliktu záujmov pri spolupráci zdravotníkov a farmaceutického priemyslu. Zákon a prax na Slovensku
Autorstvo: Barbora Tholtová, Gabriel Šípoš
Téma: manažment konfliktov záujmov pri kategorizácií liekov, zdravotníctvo
Anotácia: Lekári spolupracujúci s farmaceutickým priemyslom a súčasne podieľajúci sa na kategorizácií liekov – rozhodovaní o tom, ktoré lieky budeme uhrádzať zo zdrojov verejného zdravotného poistenia – čelia potenciálnym konfliktom záujmov (rizikám neobjektívneho rozhodovania o lieku). Novele zákona o liekoch zaviedla efektívnejšie zverejňovanie týchto spoluprác vo forme databázy na webe NCZI. Naša analýza týchto historicky prvých celistvých dát a ich porovnanie s deklaráciami členov poradných orgánov ministerstva zdravotníctva pre kategorizáciu liekov odhaľuje niekoľko zásadných zistení. Dnes už vieme, že každý druhý poradca kategorizácie je do určitej miery zaangažovaný v spolupráci s farmafimami. Celkovo sú samotnými poradcami odkryté len necelé 4% z firmami vykázanej sumy takmer 900-tisíc eur. V rokoch 2016-2017 v každom druhom konaní mal aspoň jeden poradca pri hodnotení či hlasovaní o liekoch konflikt záujmov. Ako sa teda dá v tomto nastavení predchádzať konfliktom záujmov?
Rok vydania: 2018
Vydavateľstvo: Transparency International Slovensko
Počet strán: 27
ISBN: 978-80-89791-13-2
Jazyk: slovenský
Donor: Bayer, GlaxoSmithKline, Pfizer, Novartis, Roche a Asociáciou inovatívneho farmaceutického priemyslu
Kľúčové slová: manažment konfliktov záujmov pri kategorizácií liekov, spolupráca lekárov s farmaceutickým priemyslom
Keywords: conflict of interests policy in healthcare industry, reimbursement of drugs, transfers of values, ethics
Stiahnuť publikáciu