Menu Zavrieť

Kríza lokálnej žurnalistiky – národná štúdia Slovensko

V Transparency International Slovensko sme v rámci spoločného projektu s ďalšími krajinami Vyšehradskej štvorky zanalyzovali situáciu na trhu lokálnych nezávislých novín a mieru, v akej pokrývajú územie Slovenska.

Výsledkom analýzy je štúdia, priložená nižšie, ako aj interaktívna mapa, ktorá zobrazuje pokrytie jednotlivých okresov regionálnym printovým spravodajstvom. Pomocou vytvorenej mapy je možné lokalizovať takzvané „informačné púšte“, ktoré sú charakterizované ako oblasti bez nezávislého lokálneho spravodajstva, čo môže výrazne prispievať k oslabovaniu demokracie na miestnej úrovni.

Podrobné informácie o súčasnom stave nezávislého spravodajstva v jednotlivých oblastiach Slovenska, ako aj možné dôsledky jeho podceňovania a zanedbávania nájdete v štúdii nižšie.

Interaktívna mapa zobrazujúca pokrytie jednotlivých okresov regionálnym printovým spravodajstvom k novembru 2022.

Národná štúdia – Kríza lokálnej žurnalistiky vo Vyšehradských krajinách

Kríza lokálnej žurnalistiky vo Vyšehradských krajinách – národná štúdia Slovensko by Transparency International Slovakia on Scribd

 

Štúdia sumarizujúca výsledky analýzy lokálnych periodík v krajinách V4