Menu Zavrieť

Môžu viesť bratislavské mestské firmy ctihodní manažéri? Navrhli sme, ako ich vybrať

Už v pondelok 7. septembra zasadne výberová komisia, aby zo zhruba päťdesiatky kandidátov na šéfov štyroch bratislavských mestských firiem vybrala finalistov. A keďže ide o firmy, ktoré ročne hospodária s asi 215 miliónmi eur, čo je ekvivalent 60-tich percent rozpočtu Bratislavy, výberu ich manažérov sa oplatí venovať patričnú pozornosť.

Primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal pozval dvoch zástupcov Transparency International Slovensko do výberovej komisie, kde majú štatút pozorovateľa. K procesu výberu najvhodnejších kandidátov chceme prispieť čo najaktívnejšie a preto naši experti pripravili aj návrh kritérií, podľa ktorých by sa kandidáti mohli posudzovať. Dôležitým ukazovateľom by podľa nás mala byť aj integrita uchádzačov a  teda to, ako si počínali v predošlom profesionálnom i osobnom živote.

Uvidíme, do akej miery sa s našimi návrhmi stotožnia aj ostatní členovia výberovej komisie. Viac sa dočítate v samotnom dokumente.

Kritéria pre rozhodovanie výberovej komisie na obsadenie pozícii generálnych riaditeľov mestských firiem