Menu Zavrieť

Nástenkové tendre aj v samosprávach

Mestá síce dodržujú zákon, ale nad zákonné minimum nerobia takmer nič

Slušné Slovensko sa dočkalo – minister Marian Janušek za škandalózny tender na Ministerstve výstavby a regionálneho rozvoja SR prišiel o ministerskú stoličku. Dôvodom sú viaceré pochybenia pri vyhlásení tendra za 3,6 miliardy Sk.

Nástenkové tendre však nie sú len špecialitou ministerstva výstavby. Možno ich nájsť napríklad aj v slovenských obciach a mestách. Na rozdiel od ministerstva výstavby, kde bol predmetom sporu použitý postup obstarávania, v samosprávach je problém iný. Mestá síce dodržujú zákon, ale nad zákonné minimum nerobia takmer nič, čo by mohlo usporiť financie všetkých obyvateľov. Zákon o verejnom obstarávaní totiž pri nižších sumách ponecháva obstarávateľom pomerne voľné ruky. Rečou čísel, hovoríme o dvoch druhoch zákaziek:

– Tzv. podprahové zákazky (v hodnote 30 tis. – 60 tis. EUR (po starom 1 – 4 mil. Sk) pri obstarávaní tovarov a služieb resp. 120 tis. – 360 tis. EUR (do 1.1.2009 4 – 12 mil. Sk) v prípade stavebných prác) – obstarávateľ je povinný dať oznam o zákazke na svoju internetovú stránku a následne ju môže poslať min. 3 uchádzačom a informáciu o uzatvorenej zmluve poslať do vestníka verejného obstarávania.

– Tzv. zákazky s nízkou hodnotou (v hodnote nižšej ako 30 tis. EUR (po starom 1 mil. Sk) pri obstarávaní tovarov a služieb resp. nižšej ako 120 tis. EUR (do 1.1.2009 to boli 4 mil. Sk) v prípade stavebných prác) – obstarávateľ nemusí urobiť nič.

Netreba zdôrazňovať, že do 4 miliónov Sk bez DPH môže každá obec a menšie mesto postaviť všetko, okresné a väčšie mesto takmer všetko. Do milióna sa tiež dá kúpiť všeličo. Úplne bez pravidiel (zákon dokonca nevyžaduje ani písomnú zmluvu!), hoci aj priamo na veľkonočných trhoch.

Pozrime sa napríklad na ukončené obstarávania menších zákaziek od decembra 2008 do februára 2009 v Banskej Bystrici: obnova fontány na Námestí SNP (podprahová zákazka za 11,9 mil. Sk s DPH; informácia na mestskej tabuli na 5 dní + oslovení 3 potenciálni dodávatelia), projekt zateplenia ZŠ Pieninská (podprahová zákazka za 1,58 mil. Sk s DPH; mestská tabuľa na 5 dní + 3 potenciálni dodávatelia), projekt zateplenia ZŠ Tr. SNP 20 (podprahová zákazka za 2,37 mil. Sk s DPH; mestská tabuľa na 5 dní + 3 potenciálni dodávatelia), projekt zateplenia ZŠ Moskovská (podprahová zákazka za 2,08 mil. Sk s DPH; mestská tabuľa na 4 dni + 3 potenciálni dodávatelia), projekt rekonštrukcie fontány na Národnej ul. (zákazka s nízkou hodnotou za 648 tis. Sk; výzva 3 potenciálnym dodávateľom). V jednom prípade ostala pôvodná cena rovnaká ako predpokladaná, v troch sa zvýšila, k úspore oproti predpokladu došlo iba v jednom prípade (lebo dodávateľ nebol platcom DPH). Čo to znamená? Že banskobystrickí úradníci buď nevedia určiť cenu zákazky oproti skutočnosti alebo výsledkom bystrického súťaženia je predraženie zákaziek miesto úspory.

Úradníci sú už raz takí: robia len to, čo im prikáže zákon: ten pri malých zákazkách neprikazuje takmer nič. Preto si mestá robia vlastné interné pravidlá. Aj Banská Bystrica také má – volá sa to Smernica č. 43/2007 o verejnom obstarávaní v podmienkach mesta Banská Bystrica. Smernica pri podprahových zákazkách oproti zákonu zavádza jediné opatrenie navyše – možnosť zaslať výzvu na predloženie ponuky 3 potenciálnym dodávateľom mení na povinnosť. Naopak, nehovorí o zverejnení na webe, ale len na „vývesnej tabuli MsÚ“ (v dobrej viere predpokladajme, že autor smernice mal na mysli elektronickú úradnú tabuľu, nie nejakú nástenku na tmavej chodbe v mestskom dome…).

Pri zákazkách s nízkou hodnotou sa postupuje tiež po bystricky: pri tovaroch musí úradník urobiť prieskum trhu (napríklad pozrieť katalógy na internete), pri službách a stavebných prácach poslať výzvu 3 potenciálnym uchádzačom, pričom toto musí ísť cez kanceláriu primátora. Pod 200 tis. Sk nemusí úradník urobiť vôbec nič – ani pozrieť katalógy na internete. Nijaké oznamy na webe, inzercia v tlači, tobôž nie elektronické aukcie. Počítače, nábytok, kopírky a všetko kancelárske zariadenie, menšie stavby, všetko pod 200 tis. Sk – priama linka úradník / primátor – dodávateľ bez akejkoľvek súťaže alebo aspoň porovnania cien na trhu. Skrátka, byť “malododávateľom“, ktorý sa pozná s banskobystrickými úradníkmi a primátorom sa oplatí.