Menu Zavrieť

Nemožná štátna kontrola

Poznámky k nástenkovému tendru II.

Vo februári som na tomto mieste poukázala na to, koľko už trvá kontrola tzv. nástenkového tendra zo strany štátnych kontrolných inštitúcii. Keďže máme apríl a kontrolu neuzatvorenú, pripomeňme si základné fakty:

– ÚVO začal kontrolu 28.11.2008 a teda trvá už viac ako 4 mesiace.

– NKÚ SR začal kontrolu 9.12.2008 a teda trvá už takmer 4 mesiace.

Napriek tomu, že premiér spravil zlé rozhodnutie, keď sa rozhodol vyvodzovať politickú zodpovednosť cez administratívnu kontrolu, dnes už treba povedať aj to, že zlyhali obe štátne kontrolné inštitúcie. Z dôvodu efektívnosti ako aj z dôvodu spochybnenia kvality ich kontroly.

Ak dané kontrolné inštitúcie nie sú schopné za 4 mesiace vyhodnotiť jedno verejné obstarávanie, ktoré dokonca nebolo ani súťažné (a teda procesne zložitejšie), tak táto kontrola vážne spochybňuje ich schopnosť efektívne vykonávať štátnu kontrolu verejného obstarávania.

ÚVO a NKÚ SR zároveň ukázali, že majú problém aj s kvalitou svojej činnosti. ÚVO totiž dáva metodické usmernenia k zákonu o verejnom obstarávaní a na žiadosť NKÚ SR vysvetliť požiadavky na transparentnosť verejného obstarávania nereagoval dostatočne. Pričom ide o odpovede na základné procesné otázky – kedy a kde a na ako dlho musia byť pri jednotlivých postupoch verejného obstarávania aktívne zverejňované informácie. To samozrejme neospravedlňuje ani NKÚ SR – ako doteraz robili hodnotenia procesov verejného obstarávania, keď takéto základné metodické otázky nemali vyjasnené? Alebo sa doteraz pre ÚVO a NKÚ SR transparentnosť nezdala byť dôležitá?

Diskusia o tzv. nástenkovom tendri teda ukázala niekoľko vecí:

– premiér, v situácii, keď je to pre neho politicky nákladné, nie je ochotný priamo vyvodzovať politickú zodpovednosť a niesť náklady boja s vulgárnosťou súčasného vládnutia

– ÚVO a NKÚ SR nie sú vo výkone kontroly efektívne a nejasný postoj k princípu transparentnosti a teda k požiadavkám na aktívne zverejňovanie informácii spochybňuje kvalitu všetkých doteraz vykonaných kontrol.

Predsa je však medzi danými štátnymi kontrolnými inštitúciami nejaký ten rozdiel. NKÚ SR sa rozhodol kontrolu ukončiť aj bez metodického usmernenia z ÚVO a tento štvrtok predloží príslušnému ministerstvu svoj protokol s vlastným výkladom princípu transparentnosti.

Kedy kontrolu ukončí ÚVO zatiaľ nevieme, vieme len to, že ÚVO a NKÚ SR nevyhnutne nebudú postupovať podľa jednotnej metodiky a tak sa môžeme dočkať rôznych výkladov princípu transparentnosti vo verejnom obstarávaní a teda aj zákonnosti či nezákonnosti postupu Janúškovho ministerstva. Nechajme sa prekvapiť.


Emília Sičáková – Beblavá