Menu Zavrieť

Nový predseda začal pôsobenie na čele ÚVO neodôvodneným personálnym zemetrasením

Vyhlásenie Transparency International Slovensko a Nadácie Zastavme korupciu k personálnym výmenám na Úrade pre verejné obstarávanie

V Bratislave, 28. marca 2023

Peter Kubovič (vľavo) nahradil vo funkcii šéfa Úradu pre verejné obstarávanie Miroslava Hliváka v novembri 2022. Vzápätí spustil na úrade personálne zemetrasenie. FOTO – TASR

Naše mimovládne organizácie sa nedávno zúčastnili výberu nového predsedu Úradu pre verejné obstarávanie, kde pre nie úplne optimálne pravidlá skončili na prvom mieste až dvaja uchádzači, z ktorých vláda bez zdôvodnenia posunula do parlamentnej voľby jediného. Kým my sme v rámci výberovej komisie zhodne ako najlepšieho určili Tomáša Lepieša, vláda vybrala Petra Kuboviča bez väčších manažérskych skúseností, ktorý presvedčil i poslancov v parlamente. Boli sme zvedaví, ako sa dôležitej pozície ujme. Jeho prvé kroky v nás však vzbudzujú obavy.

Nový šéf zrealizoval krátko po nástupe do funkcie (10.11.2022) rad personálnych výmen. Od decembra nastúpilo až 17 nových riadiacich pracovníkov, pričom väčšina pozícií bola obsadená bez výberového konania. Výmena nastala na všetkých kľúčových postoch – generálneho tajomníka služobného úradu, riaditeľa jeho kancelárie a riaditeľa kancelárie samotného predsedu úradu, riaditeľov odborov dohľadu, projektov, stálych pracovísk, správy a prevádzky, komunikácie a protokolu. Kubovič tiež zrušil poverenie pre riaditeľa Inštitútu pre verejné obstarávanie. Zmeny majú ďalej pokračovať, keď podľa vyjadrenia úradu, napríklad zvažuje odchod riaditeľ odboru informačných a komunikačných technológií.

Dôvodnosť takéhoto diania nám predseda ÚVO bližšie neodôvodnil. Nevyplýva ani z projektu, s ktorým uspel pri výberovom konaní. V ňom Kubovič sľuboval personálny audit, zmeny napokon uskutočnil bez takejto analýzy. Ich potrebu nenaznačujú ani verejné dostupné informácie z éry Kubovičovho predchodcu. Pôsobenie bývalého predsedu úradu Miroslava Hliváka sa stretávalo prevažne s pozitívnym hodnotením. Jeho nástupca sa teraz obhajuje tým, že podobné výmeny sa udiali aj po príchode jeho predchodcu v roku 2014, čo nemožno považovať za dostatočné vysvetlenie.

V Nadácii Zastavme korupciu a Transparency International Slovensko sme situáciu spoločne preskúmali. Štart nového predsedu úradu nám pripomína personálne zemetrasenie. Zistili sme, že viaceré dôležité pozície obsadil známymi ľuďmi, väčšinou bývalými kolegami z čias jeho prvého pôsobenia v ÚVO. Pri niektorých personálnych nomináciách je sporná ich kvalita, vo viacerých prípadoch je zase otázne dodržanie štátnozamestnaneckého zákona. Je podozrenie, že výmeny sledujú cieľ, zabezpečiť ľudí blízkych súčasnej vládnej garnitúre v závere jej pôsobenia.

Takúto personálnu politiku považujú mimovládne organizácie za nežiadúcu. Je v priamom rozpore s myšlienkou budovania profesionálnej štátnej správy, kde by mali mať odborníci v rámci jednotlivých úradov priestor na odborný rast bez obavy z každej novej politickej garnitúry, ktorá sa dostane do čela štátu. Obdobné zásadné personálne obmeny by sa mali diať len v mimoriadnych prípadoch, na základe podrobného a presvedčivého zdôvodnenia. Zároveň vždy iba prostredníctvom transparentných výberových konaní, v ktorých budú môcť reálne súťažiť relevantní záujemci a nepôjde len o formálne naplnenie zákona o štátnej službe.

Zuzana Petková, riaditeľka Nadácie Zastavme korupciu
Ľuboš Kostelanský, analytik Transparency International Slovensko

 

Vyhlásenie k ÚVO NZK TIS 28… by Transparency International