Menu Zavrieť

Nový typ investície: podiel na odhalení daňových únikov

Whistleblowing alebo nahlasovanie nekalých praktít je na Slovensku bohužiaľ  stále viac menej cudzím pojmom, o čom svedčí okrem iného aj chýbajúci slovenský slovný ekvivalent.

marcovom článku sme  predstavili účinnosť a úspešnosť amerického zákona o nepravdivých podaniach (False Claims Act). Tento vyše storočný zákon umožňuje odmeňovať tých, ktorí nahlásia podvodné nároky na štátne dotácie, a tým daňovníkom šetria nemalé prostriedky. Okrem tejto právnej úpravy si Spojené štáty americké pred štyrmi rokmi zákonne a finančne zabezpečili nahlasovanie nekalých praktík aj priamo pri vyberaní daní.

Ocenenie pre nahlasovateľov daňových neplatičov

Americký federálny daňový úrad (IRS – Internal Revenue Service) – ekvivalent Daňovej správy u nás), zaviedol vlastné finančné ocenenie pre nahlasovateľov neplatičov daní (tzv. Whistleblower – Informant Award).  Motiváciou pre nich je odmena vo výške od 15 do 30% zo získanej dlžnej sumy neplatiča. Tá je vyplácaná proporcionálne k hodnote dobrovoľne poskytnutej informácie a v závislosti od získaných prostriedkov.

Nahlasovateľ  musí vyplniť formulár, v ktorom uvedie odhadovanú výšku nezaplatenej dane, relevantné fakty, a tiež vysvetlenie, ako získal tieto informácie. Oddelenie pre nahlasovateľov  (Whistleblower Office), ktoré je súčasťou úradu, následne posúdi žiadosť a urobí finálne rozhodnutie o vyplatení a výške odmeny za tvrdenia, ktoré posudzuje.

Odmena je však priznaná len v prípade, ak IRS rozhodne, že poskytnutá informácia značne prispela k výberu dane. Odmenu je navyše možné priznať len ak daň, penále, úroky, daňové nedoplatky, a dodatočné sumy prekročia 2 milióny dolárov za daňový rok. V prípade že nahlásený daňovník je fyzickou osobou, jeho individuálny hrubý príjem musí presiahnuť 200 tisíc dolárov za príslušný daňový rok. Dôvodom obmedzení je nemrhať náklady na vyšetrovanie menších prípadov.

Podľa minulotýždňového článku New York Times, po zavedení odmien dostáva IRS viac ako šesťnásobne viac tipov na daňových podvodníkov. Každé desiate nahlásenie sa týka podvodov nad 100 miliónov dolárov.  V roku 2008 ohlasovatelia upozornili na možné daňové úniky v hodnote 65 miliárd dolárov.  Navyše, za roky 2003 až 2008 (teda vrátane rokov bez odmien) získala IRS vďaka tipom od verejnosti extra 155 miliónov dolárov v doplatených daniach ročne, a vyplatila whistleblowerom každý rok v priemere 14 miliónov v odmenách.

Roky čakajú na odmenu

Oddelenie pre nahlasovateľov je zodpovedné za vyhodnocovanie prichádzajúcich nahlásení. Po stanovení ich hodnovernosti, sú prípady postúpené príslušnému oddeleniu IRS na ďalšie prešetrenie. Podobne ako pri False Claims Act-e, môže trvať roky, kým sa nahlasovateľ dostane k sľúbenej odmene od štátu. Za ten čas môže prísť o zamestnanie, priateľov, rodinu, prípadne zdravie. V poslednom čase preto prichádzajú súkromné firmy, renomovaní právnici, či finanční investori (vrátane hedge funds), ktorí vidia v nahlasovaní daňových neplatičov lukratívnu možnosť zárobku.

Tí vopred skupujú od nahlasovateľov nároky na budúce odmeny za dohodnutú čiastku (niekedy aj viac ako polovicu celkovej odmeny pre whistleblowera). Za týmto záujmom súkromného sektoru je predovšetkým narastajúca a celková výška možných odmien. Súkromníci sú preto ochotní zaplatiť informátorom vopred nižšiu čiastku dúfajúc, že výška pre nich priznanej finálnej odmeny od IRS bude niekoľkonásobne vyššia. V jednom z prípadov bol dokonca investor ochotný vopred zaplatiť informátorovi sumu viac než 4 milióny dolárov.

Systém finančnej motivácie má vplyv aj na propagáciu a povedomie verejnosti. Podľa New York Times, právnici či investori robia nahlasovaniu nekalých praktík agresívny marketing – organizujú pre záujemcov semináre, zakladajú tematické webstránky a blogy, alebo sponzorujú mimovládne organizácie sledujúce transparentnosť míňania verejných peňazí.

Za málo peňazí málo muziky

Zisťovali sme, či Daňové riaditeľstvo SR tiež nemá zriadený, prípadne či neuvažuje vytvoriť program ako motivovať občanov, aby vo väčšej miere informovali o porušovaní zákona a nahlasovali prípady neplatičov daní. Podľa Beáty Uhrinovej, riaditeľky odboru služieb pre verejnosť, Daňové riaditeľstvo neregistruje, neodmeňuje, ani nemotivuje oznamovateľov daňových nezrovnalostí alebo únikov. Všetky nahlásenia vrátane anonymných sa postupujú ďalej na príslušné orgány a daňové úrady, ktoré sa oznámeniami následne zaoberajú. Daňové riaditeľstvo sa podľa Uhrinovej tejto myšlienke nebráni, musí však riešiť oveľa základnejšie problémy a na podobné programy nemá momentálne vytvorené dostatočné finančné a iné zdroje.

Zamestnanci Daňového riaditeľstva SR vykonávajúci daňové kontroly, by mali byť podobne ako zamestnanci iných kontrolných zložiek štátu za svoju snahu a výsledky patrične odmeňovaní. Obzvlášť vtedy, keď štátu ušetria nemalé prostriedky. Štátni zamestnanci však v mnohých prípadoch čerpajú prvotné informácie od občanov – jednotlivcov. Či už je to z ich strany zo zištných alebo nezištných dôvodov – prečo neodmeňovať a nemotivovať aj ich? Navyše, ako vidno v prípade  USA, pri dobre zvolených odmenách sa do odhaľovania daňových únikov vie elegantne zapojiť aj súkromný sektor.

Pozri aj:

Zdroje:


Tomáš Jacko