Menu Zavrieť

Odmeňovať za nahlásenie korupcie?

Americký False Claims Act. Výhody a riziká jeho zavedenia na Slovensku

Transparency International Slovensko ako jeden zo svojich protikorupčných návrhov odporúča:

Komplexnou zákonnou úpravou upraviť nahlasovanie nekalých praktík, tzv. whistleblowing. Zvýšiť právnu ochranu nahlasovateľov a zvážiť zavedenie finančnej motivácie pre nich.

Toto odporúčanie vychádza z vysokej úrovne vnímania korupcie v slovenskej spoločnosti, ale na druhej strane, extrémne nízkej ochoty občanov podávať trestné oznámenia (iba 6 % by korupciu určite oznámilo podľa prieskumu Focus 2009). Jedným z riešení by preto bola motivácia pre oznamovateľa, ktorý by mal možnosť získať napríklad 10 až 20 % z odhaleného majetku, získaného z nelegálnych príjmov.

Ako možná inšpirácia by mohol slúžiť americký False Claims Act [Zákon o nepravdivých podaniach], ktorý už skoro 150 rokov motivuje, a zároveň odmeňuje tých, ktorí sú ochotní nahlásiť nekalé praktiky alebo korupciu v USA.

Ako to funguje?

Americký zákon False Claims Act (FCA) zavádza tzv. žalobu Qui tam (z lat. qui tam pro domino rege quam pro se ipso in hac parte sequitur, čo voľne znamená „kto sa súdi v tejto veci za kráľa, súdi sa i za seba“). Zákon umožňuje fyzickým osobám a právnickým osobám s dôkazmi o podvode pri federálnych zákazkách alebo dotačných programoch, žalovať páchateľa v mene federálnej vlády Spojených štátov. Vláda má právo zasiahnuť a pripojiť sa k žalobe. Ak tak neurobí, môže súkromný žalobca pokračovať na vlastnú päsť. Tieto žaloby sú zdĺhavé a komplikované, ale ak sa podarí vysúdiť na páchateľovi pre federálnu vládu náhradu, má súkromný žalobca nárok na 15 až 30 % odmeny. Súkromný žalobca môže zahájiť žalobu len v prípade, ak ide o dosiaľ nežalovaný podvod. (Zdroj: TI Česká republika)

V USA je zákon veľmi úspešný a vláde sa týmto spôsobom podarilo zachrániť alebo vysúdiť desiatky miliárd dolárov. Zákon sa využíva hlavne pri podvodoch v oblasti zdravotníctva, aj keď vznikol ešte v 19. storočí kvôli potrebe objasnenia podvodov v zbrojnom priemysle krajiny. Od roku 1986 sa podarilo whistleblowerom vďaka zákonu získať odmeny vo výške vyše 1 miliardy dolárov. False Claims Act navyše zakazuje zamestnávateľovi prenasledovať alebo mstiť sa zamestnancovi za to, že sa pokúsil odhaliť alebo oznámiť podvod na federálnej vláde. V prípade pomsty môžu byť oznamovateľovi udelené všetky náhrady spojené so zamestnaním, a to vrátane opätovného navrátenia do funkcie, zaplatenia ušlej mzdy, zaplatenia dvojnásobnej ušlej mzdy, vrátenia súdnych poplatkov, náhrady za poplatok obhajcovi, atď.

Ako to funguje v praxi?

Príklad 1

V jednom z najväčších prípadov podvodu, v ktorom bol využitý FCA, Spojené štáty vďaka nemu vysúdili 731 miliónov dolárov. V decembri 2000 spoločnosť HCA, najväčšia súkromná sieť nemocníc v USA, prehrala spor a bola nútená zaplatiť 840 miliónov dolárov na poplatkoch, pokutách a odškodnom. Z tejto čiastky bolo 92 miliónov vysúdených ako kompenzácia a odmena pre advokátsku firmu a žalobcu. Medzi podvodnými praktikami spoločnosti HCA boli napr.: účtovanie za laboratórne testy, ktoré neboli nevyhnutné, a ktoré neboli odsúhlasené doktormi; zveličovanie a vymýšľanie ťažších chorôb pre vyššie štátne preplatenie; účtovanie si za vlastnú propagáciu pod hlavičkou „komunitného vzdelávania“.

Príklad 2

Emil Stache pracoval ako manažér pre Teledyne Relays v Kalifornii. Ako vietnamskému veteránovi mu nebolo jedno, že firma v ktorej pracoval, predávala nespoľahlivé súčiastky do zbraňových systémov pre armádu. Na základe FCA podal žalobu proti firme Teledyne, ktorá musela v roku 1994 urovnať spor zaplatením 88 miliónov dolárov federálnej vláde a 4,6 miliónov dolárov jeho advokátskej firme.

Príklad 3

Michael Lissack pôsobil ako investičný bankár pre firmu Smith Barney. Po tom ako ho prepustili, keďže sa ďalej odmietol zúčastňovať na podvodoch firmy, podal v roku 1994 žalobu proti viac než 20 bankám na Wall Street. Firmy obvinil z podvodných praktík, ktoré pozostávali z predaja cenných papierov pre samosprávy, lokálne a štátne úrady za ceny vyššie ako boli ich skutočné trhové hodnoty. Následne si firmy nechávali zisk, ktorý patril federálnej vláde. Jeho žaloba vyšla bankové firmy 250 miliónov dolárov, ktoré následne putovali do federálnej pokladnice. Lissackovi bolo ako odmena prisúdených minimálne 15% z tejto čiastky.

FCA na Slovensku: výhody a riziká

Výhody:

  • Účinný zákon, ktorý by umožnil znížiť rozsiahlu a viditeľnú korupciu
  • Časová a peňažná úspora na strane štátu, ktorý by sa pridal až po rozbehnutí súdneho procesu a za predpokladu, že je spor opodstatnený
  • Vysoká úroveň informovanosti slovenských občanov o nekalých praktikách
  • Motivácia odmeny pre whistleblowera
  • Motivácia odmeny pre žalobcu, ktorá môže zabezpečiť proaktívne poskytovanie právnickych služieb a zadarmo, resp. za vysúdený podiel

Riziká:

  • Potreba rozsiahlej kampane na vysvetlenie zákona, aby sa predišlo donášačstvu za každú cenu
  • Príliš vysoká nedôvera v slovenské súdnictvo odradí možných whistleblowerov a tiež advokátov od žalôb
  • Zneužívanie zákona pre vlastný prospech

Pozri aj:


Tomáš Jacko