Menu Zavrieť

Otvorme zákony verejnosti

V § 19 ods. 4 druhej vete sa za slovo „nasledujúcimi“ vkladá slovo „jednotlivými“ a za slovo „od“ sa vkladá slovo „každého“.” Toľko len jedna z desiatok podobne znejúcich zmien v novele zákona o finančnom dohľade, o ktorej  dnes a zajtra budú poslanci Národnej rady rokovať. Ďalších 75 takýchto noviel majú v programe na terajšej, dva týždne trvajúcej schôdzi.

Poslanci ročne prerokujú v priemere 300 návrhov zmien zákonov, čo je viac ako jedna na pracovný deň. Ďalšie desiatky návrhov, ktoré vyprodukujú ministerstvá, sa ani do parlamentu nedostanú, lebo sú stiahnuté v pripomienkovom konaní, prípadne neprejdú hlasovaním vo vláde. Niet sa čo diviť, že pri takejto legislatívnej lavíne prejde množstvo či už nepodarkov (v júli tak českí poslanci omylom schválili výrazné zníženie dane z pohonných látok, a o dva dni na to vrátili do pôvodného stavu), alebo naopak cielených výhod pre dobre informovaných.

Znižovať pokušenie každý problém riešiť zmenou zákona by mal byť prvým krokom. Na druhej strane aj relatívne malé technické úpravy  by pomohli otvoriť prípravu a schvaľovanie zákonov verejnej kontrole.

Napríklad odbúrať ten byrokratický formát predkladaných noviel spomínaný v úvode. Ak chcete pochopiť, o čo ide, musíte si na inej webstránke otvoriť súčasné znenie zákona a k tomu aj dôvodovú správu, v ktorej navrhovateľ vysvetľuje, prečo sa daný článok mení.

Obrázok 1: Novela zákona o dohľade nad finančným trhom, aktuálne na programe NRSR

Prečo to všetko nie je v jednom konsolidovanom texte zákona? Pritom v súkromnom sektore sa už dávno editovanie textov robí efektívne cez „Sledovať zmeny“ a „Zobraziť komentáre.“ Namiesto troch rôznych dokumentov by záujemca o novelu zistil všetko hneď v jednom.

Obrázok 2: Editovanie Wikipedie

Užívateľsky ešte prijateľnejšou formou by bola grafická nadstavba zmien v zákonoch. Pilotne sme ju v Transparency vyrobili na dvoch zákonoch: o slobodnom prístupe k informáciám a o verejnom obstarávaní, ktorého už 31. (!!) novelu od roku 2006 minulý týždeň schválila vláda (ide o snahu vylúčiť schránkové firmy). Už vizuálne viete v našej grafike posúdiť, ako často sa ktoré články zákona menia, a za ktorej vlády. Vidno napríklad aj to, ako sa zákon stále viac a viac rozrastá. Ak k takémuto vývoju zákona pridáte návrh novelu, ako sme spravili my, rýchlo uvidíte, akú veľkú časť pôvodného zákona sa má meniť a v ktorých článkoch.

Obrázok 3:  Vizualizácia zmien v zákone o verejnom obstarávaní od Transparency International Slovensko

otvorme-zakony-obrazok-3.png

Druhým krokom k otvorenosti tvorby legislatívy by bolo sprístupnenie dát z pripomienkového konania a prepojenie na schvaľovanie v parlamente. Z tzv. legislatívnej stopy zákona by ste videli, kde návrh vznikol, kto ho pripomienkoval pred schválením vo vláde a koho pripomienky do návrhu prešli, kto ho dotvoril pozmeňovacími návrhmi v parlamente a nakoniec kto ako za neho hlasoval.

Ideálne by ste si to všetko našli v jednej aplikácii kliknutím na schválený zákon.  A tiež tak napríklad zistili, ktorí lobisti sú v pripomienkovom konaní najúspešnejší v zákone X a ktorým naopak nikdy nič neprešlo pri zákonoch Y a Z. Alebo ako súvisia hlasy poslancov s akceptáciou pripomienok jednotlivých lobistických skupín.

Francúzskym mimovládkam sa niečo také nedávno podarilo. Dokonca si viete ľahko pozrieť, ku ktorým zákonom podávali poslanci aké pripomienky, čo komu prešlo a čo nie, a kto ako veľa k jednotlivým zákonom diskutoval. (u nás je napríklad momentálne najčerstvejšie dostupný prepis z parlamentnej diskusie z júna tohto roku…)

Slovensko je v otvorenosti diskusie o zákonoch a možnosti kontroly zmien občanom pozadu. Hoci sme v Transparency dáta o pripomienkovom konaní od ministerstva spravodlivosti žiadali, nedostali sme ich – vraj existujúci Portál právnych predpisov na to nie je nastavený. Na budúci rok sa však vraj chystá jeho upgrade, a ministerstvo sľubuje, že aspoň niektoré dáta prvýkrát preniknú aj na verejnosť.

Tvorba zákonov nie je len pre vyvolených

Viac svetla do tvorby a schvaľovania zákonov je podľa nás dobrou cestou, ako obmedziť moc silných lobistov s armádou právnikov. Zároveň by mala verejnosť lepší pohľad, na koho obraz sa u nás legislatíva mení.  Vedela by lepšie vyvodiť zodpovednosť voči poslancom. A v neposlednom rade by sme lepšou čitateľnosťou návrhov postupne smerovali aj k tomu, aby sa zákony u nás menili zriedkavejšie a účelnejšie.

Gabriel Šípoš

Ak si tiež myslíte, že tvorba zákonov by sa mala viac otvoriť verejnosť, podporte Transparency v našej snahe to docieliť. Ďakujeme!

Prevention of and Fight against Crime Programme of the EU