Názov: Oznamovateľov nekalých praktík chránime len na papieri
Autorstvo: Zuzana Dančíková, Pavel Nechala, Erik Skácal
Téma: Whistleblowing
Anotácia: Od začiatku roku 2015 platí na Slovensku zákon o ochrane oznamovateľov nekalej činnosti alebo whistleblowerov. Skúmali sme, ako si so zákonom poradili Inšpektoráty práce, ktoré majú oznamovateľov chrániť. Počet oznamovateľov pod ochranou je doposiaľ veľmi nízky. Príčinou môže byť slabá komunikácia zákona ako aj nedostatočné finančné a personálne kapacity inšpektorátov.
Rok vydania: 2015
Vydavateľstvo: Transparency International Slovakia
Počet strán: 40
ISBN:
Jazyk: slovenský
Donor: Transparency International Secretariat
Kľúčové slová: Whistleblowing, Ochrana, Inšpektor práce, Oznamovateľ, Zákon
Keywords:
Stiahnuť publikáciu