Menu Zavrieť

Pán premiér, radi pomôžeme: rebríček kvality sudcov

Na minulotýždňovej tlačovke predsedu vlády s ministrom spravodlivosti povedal Robert Fico okrem iného aj to, že „sú individuality v sudcovskom zbore, ktoré kazia meno sudcovského zboru“. Tiež odznelo, že ambíciou plánovaných zmien je oddeliť „normálnych statočných sudcov, od sudcov, ktorí tam nepatria“. Na základe dát zo stránky OtvorenéSúdy pánovi predsedovi vlády v tejto úlohe radi pomôžeme. Pozreli sme sa na to, aké sú medzi okresnými sudcami rozdiely v potvrdzovaní ich rozsudkov na vyšších súdoch. Náš predpoklad je, že čím viac sú rozhodnutia okresného sudcu rušené alebo menené, tým horšia je ich kvalita.

Len zriedka sa takéto rozhodnutia dostanú do pozornosti verejnosti, občas sa to však stane. Tak napríklad kvôli pochybeniu okresného sudcu Stanislava Dutka bol na slobodu prepustený Karol Mello. Zrušujúci rozsudok odvolacieho súdu mal neskôr za následok aj disciplinárne rozhodnutie voči Dutkovi, ten vtedy prišiel o 50% platu na 6 mesiacov. Iným prípadom je predbežné opatrenie sudcu Branislava Krála o zákaze vydania knihy Toma Nicholsona pred dvomi rokmi, ktoré neskôr krajský súd zrušil z dôvodu inej interpretácie práva a knihu o Gorile povolil.

Len zriedka sa takéto rozhodnutia dostanú do pozornosti verejnosti, občas sa to však stane. Tak napríklad kvôli pochybeniu okresného sudcu Stanislava Dutka bol na slobodu prepustený Karol Mello. Zrušujúci rozsudok odvolacieho súdu mal neskôr za následok aj disciplinárne rozhodnutie voči Dutkovi, ten vtedy prišiel o 50% platu na 6 mesiacov. Iným prípadom je predbežné opatrenie sudcu Branislava Krála o zákaze vydania knihy Toma Nicholsona pred dvomi rokmi, ktoré neskôr krajský súd zrušil z dôvodu inej interpretácie práva a knihu o Gorile povolil.

O tom ako merať kvalitu sudcov sme diskutovali s desiatkou odborníkov, študovali sme zrušujúce a zmeňujúce rozhodnutia krajských súdov a predpoklad vyššej kvality u sudcov s väčším podielom potvrdených rozhodnutí považujeme za opodstatnený. Aký je to totiž kvalitný sudca? Okrem iného je to sudca, ktorý dokáže rozhodnúť na základe dôkazov, v súlade s procesnými pravidlami a to všetko úspešne zdôvodní v texte svojho rozhodnutia opierajúcom sa o vhodné zákony. Ak rozhodnutie okresného súdu takéto podmienky nespĺňa býva to dôvodom na zrušujúce alebo zmeňujúce rozhodnutie odvolacieho súdu. A sudca, ktorého rozhodnutia takéto pochybenia obsahujú často je pravdepodobne nekvalitnejší ako ten, ktorému odvolací súd niečo takéto vyčíta len zriedkavo.

Rebríčky kvality sudcov

Od roku 2011 majú súdy povinnosť zverejňovať ročné štatistické výkazy o práci sudcov na danom súde. Práve tieto dáta sme v analýze použili a pozreli sme sa na takmer tisícku sudcov, ktorí v rokoch 2011 a 2012 pôsobili na okresných súdoch. Vybrali sme len 4 najdôležitejšie agendy – občianskoprávnu (agenda C), obchodnú (Cb), veci starostlivosti o maloletých (P) a trestnú agendu (T). Okresné súdy v týchto agendách za dva roky rozhodli viac než 400 tisíc prípadov, o odvolaní rozhodovali súdy približne v desatine z nich. Zistili sme, že v priemere je 56% rozhodnutí okresných súdov vyšším súdom potvrdených, avšak medzi sudcami existujú značné rozdiely.

Pozrite si rebríčky 5 najlepších a 5 najhorších sudcov v každej agende podľa podielu potvrdených rozhodnutí v prípade odvolaní. Do rebríčkov sme zaradili len tých sudcov, ktorí mali aspoň 20 rozhodnutí vyššieho súdu voči ich rozhodnutiam. Čím vyšší podiel potvrdených rozhodnutí sudca má, tým kvalitnejší by mal byť.

Vysvetlivky k tabuľkám:

Za menom sudcu nasleduje súd, na ktorom mal sudca štatistické výkazy, nie je to nevyhnutne súd, na ktorom v súčasnosti pôsobí. V stĺpci „agenda“ sa nachádza skratka typu vecí akým sa sudca prevažne venuje. „Obč.“ = občianskoprávne, „Obch.“ = obchodné, „Por.“ = poručnícke, „Tres.“ = trestné. Text bez zátvoriek znamená, že sudca v danej agende rozhodoval viac ako 70% vecí, v zátvorke znamená aspoň 50%. Počet rozhodnutí ukazuje koľko vecí rozhodol sudca v skúmaných rokoch v hlavných agendách, počet odvolaní je počet rozhodnutí odvolacieho súdu v daných agendách – odmietnuté odvolania sme do úvahy nebrali. V poslednom stĺpci je percentuálne vyjadrené koľko z odvolaní bolo vyšším súdom potvrdených.

Najviac potvrdených rozhodnutí:

Zameranie: starostlivosť o maloletých

Meno

Súd

agenda

Počet rozhodnutí

Počet odvolaní

Potvrdené (%)

JUDr. Eva Macúchová

OS Nové Mesto nad Váhom

(Por.)

391

23

100,00

JUDr. Jozef Medveď

OS Martin

(Por.)

498

55

87,27

JUDr. Jana Dudíková

OS Košice okolie

Por.

603

45

86,67

JUDr. Ivan Šimek

OS Skalica

Por.

491

20

85,00

JUDr. Jana Sroková

OS Stará Ľubovňa

(Por.)

957

24

83,33

Zameranie: občianskoprávne veci

Meno

Súd

agenda

Počet rozhodnutí

Počet odvolaní

Potvrdené (%)

Mgr. Martina Trnavská

Okresný súd Trenčín

Obč.

677

29

93,10

JUDr. Danka Lauková

Okresný súd Prievidza

(Obč.)

619

23

86,96

Mgr. Agáta Štefaničová

Okresný súd Michalovce

Obč.

379

21

85,71

JUDr. Jarmila Schromová

Okresný súd Prievidza

(Obč.)

602

26

84,62

JUDr. Peter Bebej

Okresný súd Dolný Kubín

Obč.

354

56

83,93

Zameranie: obchodné veci

Meno

Súd

agenda

Počet rozhodnutí

Počet odvolaní

Potvrdené (%)

JUDr. Eva Miklošková

Okresný súd Bratislava V

Obch.

401

47

80,85

JUDr. Iveta Záleská

Okresný súd Trenčín

Obch.

763

55

80,00

Mgr. Ivana Šlesarová

Okresný súd Považská Bystrica

Obch.

553

61

73,77

JUDr. Viera Kukučková

Okresný súd Bratislava III

Obch.

308

38

73,68

JUDr. Martina Brniaková

Okresný súd Žilina

Obch.

463

59

72,88

Zameranie: trestné veci

Meno

Súd

agenda

Počet rozhodnutí

Počet odvolaní

Potvrdené (%)

JUDr. Mária Vrtochová

Okresný súd Bánovce nad Bebravou

(Tres.)

299

46

82,61

JUDr. Diana Cviková

Okresný súd Nové Zámky

(Tres.)

378

33

81,82

JUDr. Peter Mén

Okresný súd Košice okolie

Tres.

509

34

79,41

JUDr. Daniel Miženko

Okresný súd Galanta

Tres.

775

46

78,26

JUDr. Roman Reištetter

Okresný súd Banská Bystrica

Tres.

247

29

75,86

Portál OtvorenéSúdy umožňuje verejnosti rýchlo nájsť všetky dostupné informácie o sudcoch. Tak možno zistiť, že medzi sudcami s najlepšími výsledkami sú aj dvaja súčasní predsedovia súdov, štyri sudkyne, ktoré boli len nedávno preradené na vyšší súd (a všetky v trenčianskom kraji), sudkyňa so silnými rodinnými väzbami či sudkyňa, ktorá podpísala vyhlásenie združenia Za otvorenú justíciu proti disciplinárnemu konaniu proti sudkyni Benešovej.

Medzi sudcami s najhoršími výsledkami zas zaujala najmä sudkyňa Vanda Mikulášová z námestovksého súdu. V trestných veciach sa umiestnila na druhej najhoršej priečke, no nezaostávala ani v občianskoprávnych sporoch, keď zo 17 rozhodnutí voči „jej“ odvolaniam bolo potvrdených len 11%. Bratislavský sudca Stanislav Dutko, známy z prípadu Karola Mella sa síce do TOP 5 nezmestil, ale jeho výsledky stačili na „pekné“ 7.miesto v trestných veciach, keď len 29% z odvolaní proti jeho rozhodnutiam skončilo potvrdzujúcim rozsudkom krajského súdu. Medzi najhoršími tiež možno nájsť sudkyňu, ktorá rozhodla, že za názor, že diskriminačné žaloby sudcov proti štátu sú nemorálne mal Daniel Lipšic zaplatiť 10-tisíc eur.

Najmenej potvrdených rozhodnutí:

Zameranie: starostlivosť o maloletých

Meno

Súd

agenda

Počet rozhodnutí

Počet odvolaní

Potvrdené (%)

JUDr. Mária Husárová

Okresný súd Spišská Nová Ves

Por.

717

48

25,00

JUDr. Helena Dudzíková

Okresný súd Topoľčany

Por.

720

55

29,09

JUDr. Martina Melníková

Okresný súd Vranov nad Topľou

(Por.)

211

29

31,03

JUDr. Miroslav Krištofík

Okresný súd Galanta

Por.

726

53

32,08

JUDr. Silvia Lipovská

Okresný súd Trnava

Por.

751

39

35,90

Zameranie: občianskoprávne veci

Meno

Súd

agenda

Počet rozhodnutí

Počet odvolaní

Potvrdené (%)

Mgr. Jaroslav Gallo

Okresný súd Brezno

Obč.

114

23

17,39

JUDr. Ľubica Adamčíková

Okresný súd Košice okolie

Obč.

292

31

25,81

JUDr. Agneša Néveryová

Okresný súd Komárno

Obč.

1028

102

26,47

JUDr. Jana Kovalčíková

Okresný súd Zvolen

Obč.

592

56

28,57

JUDr. Marián Kurinec

Okresný súd Bratislava III

Obč.

327

24

29,17

Zameranie: obchodné veci

Meno

Súd

agenda

Počet rozhodnutí

Počet odvolaní

Potvrdené (%)

Mgr. Ladislav Hreňo

Okresný súd Košice II

Obch.

305

35

20,00

JUDr. Martin Kopšo

Okresný súd Bratislava IV

Obch.

555

45

31,11

JUDr. Alica Ružbárska

Okresný súd Bratislava II

Obch.

371

40

35,00

JUDr. Vojtech Ševčík

Okresný súd Žiar nad Hronom

(Obch.)

636

61

37,70

JUDr. Ladislav Gábor

Okresný súd Košice I

Obch.

432

45

37,78

Zameranie: trestné veci

Meno

Súd

agenda

Počet rozhodnutí

Počet odvolaní

Potvrdené (%)

JUDr. Bohuslav Toporcer

Okresný súd Stará Ľubovňa

Tres.

501

32

12,50

Mgr. Vanda Mikulášová

Okresný súd Námestovo

(Tres.)

346

38

18,42

JUDr. Ivan Roháč

Okresný súd Humenné

Tres.

404

38

21,05

JUDr. Tibor Šulák

Okresný súd Komárno

Tres.

327

51

21,57

JUDr. Mária Krausová

Okresný súd Topoľčany

Tres.

357

65

24,62

Najviac potvrdených je v trenčianskom kraji, najviac sa odvoláva v obchodných sporoch

Rozdiely možno pozorovať nielen medzi sudcami, ale aj medzi súdmi v jednotlivých krajoch, či agendách. Aj preto je v priloženom dokumente zohľadnená aj krajská príslušnosť sudcov a ich výsledky sú porovnávané so sudcami v rovnakom kraji. Obzvlášť súdy v trenčianskom kraji sa od zvyšku Slovenska výrazne líšia. Kým celoslovenský priemer potvrdených rozhodnutí je 56%, v trenčianskom kraji sú odvolacím súdom potvrdené až dve tretiny rozhodnutí.

Zaujímavé je aj to, že trenčiansky krajský súd ruší rozhodnutia okresných sudcov najzriedkavejšie, a ak rozhodnutie prvostupňového súdu nepotvrdí, tak ho častejšie zmení než súdy v ostatných krajoch. Nie nevyhnutne však z toho vyplýva, že trenčianske súdy rozhodujú lepšie. Minimálne sa však zdá, že rozhodnutia krajského súdu v okresoch viac akceptujú a nesnažia sa s ním „bojovať“ tak často ako v iných krajoch. Rozhodovanie súdov by síce malo byť zjednocované práve pre to, aby rôzne súdy nerozhodovali v rovnakých veciach rozdielne. V praxi sa to však nie vždy deje a aj to vplýva na vysoké počty zmenených a zrušených rozhodnutí okresných súdov.

Tabuľka: frekvencia a úspešnosť odvolaní voči rozhodnutiam okresných súdov podľa krajov

 

Rozdiely si možno všimnúť aj medzi jednotlivými agendami. Vo veciach starostlivosti o maloletých sú odvolania najzriedkavejšie a rozhodnutia okresných súdov sú navyše v troch pätinách prípadov potvrdené. Celkovo sú len necelé 2% z prípadov v tejto agende rozhodnuté na inom ako prvom stupni. Odvolania sú zas najfrekventovanejšie v obchodných sporoch, najmenej potvrdzované sú rozhodnutia v trestných veciach. Zaujímavé tiež je, že v obchodných sporoch krajské súdy neradi preberajú zodpovednosť na seba a až trikrát častejšie rozhodnutia okresných súdov rušia, než by ich mali zmeniť.

Graf: frekvencia a úspešnosť odvolaní voči rozhodnutiam okresných súdov podľa agend (celková výška stĺpca hovorí o počte odvolaní k celkovému počtu rozhodnutých vecí)

Ako ďalej?

Táto analýza nemôže ašpirovať na vynášanie definitívnych súdov o kvalite, či nekvalite sudcov, keďže čerpá len z dvojročnej vzorky dát o práci sudcov. Už dnes však môžeme veľmi dobre identifikovať tých, na ktorých je potrebné sa bližšie pozrieť, skúmať dôvody častých zrušujúcich rozsudkov krajských súdov voči ich rozhodnutiam a ak sa nekvalita preukáže aj pri bližšom skúmaní je potrebné vyvodzovať zodpovednosť. Predseda vlády si stanovil cieľ oddeliť dobrých sudcov od zlých. Ak to myslel vážne, veríme, že táto analýza môže poslúžiť ako dobrá štartovacia čiara.

Do merania práce sudcov navyše tento rok plánujeme pridať aj ďalšie indikátory. Aj preto nás poteší, ak sa nám k prezentovaným rebríčkom ozvú samotní sudcovia, advokáti, či ľudia, ktorí sa justícii venujú a poskytnú svoje postrehy, nápady alebo komentáre. Veríme, že pravidelné hodnotenie kvality sudcov, kvalitné verejne dostupné dáta a odkontrolovateľné kritériá hodnotenia sudcov môžu len prispieť k efektívnejšiemu vyvodzovaniu zodpovednosti v sudcovskom stave a tým pomôžu k zvýšeniu dôveryhodnosti justície, ktorej nedôveruje takmer 70% Slovákov.

Podrobnejší zoznam sudcov na všetkých okresných súdoch nájdete tu, spracované dáta v exceli tu.

Samuel Spáč (spac@transparency.sk)

Ak sa Vám článok a ambícia vytvárať rebríčky kvality sudcov páči, prosím podporte ju tu.

Ak sa Vám článok páčil, pošlite ho aj na tlacitko.jpg.gif