Menu Zavrieť

Prieskum: Podľa občanov je v rozhodnutiach starostov priveľa súkromných záujmov

Prijímanie zamestnancov a prideľovanie zákaziek vnímajú občania ako najrizikovejšie.

Ľudia pred blížiacimi sa komunálnymi voľbami nenazerajú na pôsobenie komunálnych politikov s dôverou. necelé dve tretiny (60,9%) si myslí, že starostovia a miestni poslanci pri rozhodovaní presadzujú v nejakej miere svoj súkromný záujem. Ukázal to septembrový prieskum verejnej mienky, ktorý agentúra Focus zrealizovala pre mimovládnu organizáciu Transparency International Slovensko (TIS).

Viac ako tretina respondentov (36,2%) je presvedčená, že šéfovia radníc  a obecných úradov niekedy presadzujú verejný, inokedy svoj súkromný záujem. Takmer štvrtina (24,4%) sa domnieva, že svoj súkromný záujem presadzujú vždy alebo väčšinou pred záujmami mesta či obce.

sukromne zaujmy starostovRovnaký prieskum zrealizovala TIS s Focusom i pred 15 rokmi. Reputácia komunálnych politikov odvtedy ešte poklesla. V júli 2003 totiž videla presadzovanie súkromného záujmu za ich prácou iba väčšia polovica ľudí (56%).

Dve tretiny respondentov si myslí, že je potrebné posilniť verejnú kontrolu v samosprávach. Opačný názor má len štvrtina opýtaných.

Prieskum ukazuje, že verejnosť vníma ako problematické všetky základné oblasti činnosti miest a obcí. V každej z týchto oblastí totiž prevažujú tí, ktorí si myslia, že tu dochádza ku korupcii a klientelizmu. Najhoršia situácia je pri obsadzovaní pracovných miest v samospráve, kde vládne korupcia a klientelizmus až podľa 48,8% ľudí.  Naproti tomu, 30,4 percenta respondentov negatívne javy v tejto oblasti v ich meste alebo obci nevidí. Najlepšia situácia je naproti tomu pri predaji obecných bytov do osobného vlastníctva (34,9%/33%).

Najskeptickejší k práci radníc sú obyvatelia stredných obcí (2-5-tis. obyvateľov). Tu vidí presadzovanie vlastného záujmu u komunálnych politikov viac ako dve tretiny ľudí (67,5%). V malých obciach (do 1000 obyvateľov) je skeptická len necelá polovica ľudí (48,4%). Z regionálneho hľadiska je najalarmujúcejšia situácia v Bratislavskom (70,7%) a najuspokojivejšia v Prešovskom kraji (48,6%). Najviac sklamaní sú voliči Kotlebovej ĽSNS (79,8%), najviac dôverujú komunálnym politikom voliči KDH (50,4%).

Aj napriek takémuto negatívnemu naladeniu prevláda na Slovensku spokojnosť so službami, ktoré poskytujú miestne samosprávy. Spokojnosť podľa prieskumu prevažuje v štyroch z celkom siedmych oblastí. Najväčšia je s odvozom smetí  a s vodárenskými službami, kde je úplne alebo skôr spokojných dokopy 66,2 a 62,6% ľudí. Najväčšia je nespokojnosť s kvalitou ciest (46,9%). Spokojnosť Slovákov sa od roku 2003 zvýšila vo všetkých oblastiach s výnimkou školstva.

Prieskum uskutočnila agentúra Focus v dňoch 18. až 25. septembra 2018 na reprezentatívnej vzorke 1015 respondentov. Je súčasťou projektu, ktorý je podporený z Európskeho sociálneho fondu cez Operačný program Efektívna verejná správa.

 

Tlačová správa TIS, Bratislava, 14.10.2018 

 

kontaktné osoby:

Gabriel Šípoš, riaditeľ TIS, gabriel.sipos@transparency.sk

Michal Piško, analytik TIS, pisko@transparency.sk

Ľuboš Kostelanský, analytik TIS, lubos.kostelansky@transparency.sk