Menu Zavrieť

Podporujeme poslancov samospráv vo vzdelávaní

V novembri sme si okrem primátorov a starostov zvolili aj 20 646 miestnych poslancov. Veľkú časť z nich tvoria novozvolení poslanci – bez väčších skúseností zo samosprávy. Uplynulý víkend (5.-7. apríla 2019) sme preto štyridsiatku z nich privítali na workshope Transparency v Bešeňovej.

Do úvodnej diskusie prijal pozvanie starosta obce Bešeňová Martin Baran a vicežupanka Bratislavského samosprávneho kraja Elena Pätoprstá, ktorá je aj poslankyňou v MČ Petržalka. Hostia predstavovali dva protipóly – správu hlavného mesta vs. malej obce do 700 obyvateľov. Účastníci si mohli vypočuť argumenty skúsených komunálnych politikov a získať bližšiu predstavu o problémoch, ktoré sa v samosprávach riešia.

„Ako nespáchať kamikadze?“ tak znel názov prednášky o verejnom obstarávaní, ktorú uviedol Jaroslav Lexa z Úradu pre verejné obstarávanie. Poznatky z nej by mali poslancom pomôcť lepšie sa rozhodovať a nerobiť chyby pri nákupoch a zabezpečovaní služieb z verejného rozpočtu.

Poslancov v samospráve sa týka vyše 4000 kompetencií, nie je teda možné dokonale ovládať všetky už pri nástupe do funkcie. Vhľad do tejto problematiky ponúkol Vladimír Pirošík, advokát a dlhoročný poslanec v Banskej Bystrici.

O praktické skúsenosti z boja za lepšiu a samosprávu sa podelil Vladimír Špánik zo Združenia občanov miest a obcí Slovenska (ZOMOS).  Michal Piško z Transparency International bližšie predstavil hodnotenie transparentnosti miest Otvorená samospráva, ktoré môže byť inšpiratívne aj pre obce, ktoré doň nie sú zaradené. Ponúka množstvo užitočných dát a príkladov dobrej praxe. Adrián Macko priblížil ako sa hlavný kontrolór môže stať partnerom poslanca.

V rámci case study účastníci riešili dilemy, do ktorých sa môžu dostať pri výkone ich funkcie. Kedy dochádza ku konfliktu záujmov, ako pristupovať k obecnému majetku alebo ako riešiť problematiku darov? Nad takýmito otázkami si museli lámať hlavy v rámci skupinovej práce.

Účastníci ocenili aj možnosť navzájom zdieľať svoje skúsenosti. Práve nadväzovanie kontaktov a sieťovanie ľudí je veľkou pridanou hodnotou týchto seminárov. Veríme, že poznatky z workshopu poslanci využijú vo svojich samosprávach a že odchádzali inšpirovaní do ďalšej práce.

Kompletný program workshopu si môžete pozrieť tu 

Vladimír Pirošík – Právne minimum komunálneho poslanca

Michal Piško – Otvorená samospráva: Od Skalice po Novú Sedlicu

Adrián Macko – Hlavný kontrolór ako partner poslanca

Za podporu ďakujeme: